Dungeon Adventure ลงดันเจี้ยนทุกวันเพื่อแลกรับเหรียญพิเศษ

444

ระยะเวลากิจกรรม :
วันที่ 12-26 มกราคม 2566 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

รายละเอียดกิจกรรม :
เพียงลงดันเจี้ยน ภายในระยะเวลากิจกรรมจะได้รับไอเทม [Event] Dungeon Exploration Coin” ไว้ใช้แลกไอเทมใน ร้านค้ากิจกรรม Dungeon Exploration Shop

(ใน 1 วันจะสามารถรับไอเทมจากกิจกรรมได้เพียง 4 ครั้งต่อวันเท่านั้น และ การลง 1 ครั้งจะได้รับเหรียญ [Event] Dungeon Exploration Coin ทั้งหมด 5 เหรียญ รวมแล้ว 1 วัน จะได้รับ 20 เหรียญ)

เหรียญ [Event] Dungeon Exploration Coin จะได้รับจากการเปิดกล่องหลังจากจบ Dungeon

**หลังหมดระยะเวลากิจกรรมไอเทม [Event] Dungeon Exploration Coin จะถูกลบทิ้งทั้งหมด โปรดแลกไอเทมให้เรียบร้อยก่อนหมดระยะเวลากิจกรรม**

ไอเทม รายละเอียด
[Event] Dungeon Exploration Coin

 

Dungeon Exploration Shop
ไอเทม รายละเอียด Coin ที่ใช้ในการแลก จำนวนครั้งที่แลกได้
Mana Control Stone III 5 5 ครั้ง ต่อ สัปดาห์
Mana Control Stone II 3 10 ครั้ง ต่อ สัปดาห์
Mana Control Stone I 1 20 ครั้ง ต่อ สัปดาห์
Legendary Enhancement Rate Aid I 10 3 ครั้ง ต่อ สัปดาห์
Epic Enhancement Rate Aid I 5 5 ครั้ง ต่อ สัปดาห์
Enhancement Aura x500,000 5 3 ครั้ง ต่อ สัปดาห์
Enhancement Aura x100,000 3 5 ครั้ง ต่อ สัปดาห์
Enhancement Aura x10,000 1 แลกได้ไม่จำกัด