Event : Constellation Attendance & Collection

616

ระยะเวลากิจกรรม :

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์) – 24 พฤศจิกายน 2565 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

รายละเอียดกิจกรรม :

1. ลดค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน การรีเซ็ต และการปลดล็อคราศีกลุ่มดาวลง 50%

2. ล็อกอินเข้าเกมและออนไลน์ในเกมครบ 5 นาทีในช่วงเวลากิจกรรม จะได้รับไอเทมตามตารางด้านล่างผ่านทางกล่องจดหมาย

3. ไอเทมจะส่งให้ตามจำนวนวันที่ล็อกอินและไม่สามารถข้ามไปรับรางวัลอื่นได้

4. กรณีที่ไม่ได้กดรับไอเทมในกล่องจดหมาย หากจดหมายหมดระยะเวลาไอเทมเหล่านั้นจะถูกลบทิ้งทั้งหมด

5. ID สามารถรับของรางวัลได้แค่ตัวละครเดียวเท่านั้น

วันที่ล็อกอิน ไอเทม รายละเอียด
วันที่ 1 Legendary Moment of the Steal Equipment Selection Box
x1
วันที่ 2 Legendary Reset Scroll Selection Box x3
วันที่ 3 Faint Luminus Box x1
วันที่ 4 Legendary equipment random Effect-changer x3
วันที่ 5 Legendary Equipment Random Effect-Lock x200
วันที่ 6 Legendary Moment of the Steal Equipment Selection Box
x1
วันที่ 7 Radiant Luminus Box x1