กิจกรรม Elyon Play time attendance

1356

ระยะเวลากิจกรรม :

วันที่ 1 กันยายน 2565 – 15 กันยายน 2565 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

รายละเอียดกิจกรรม :

  1. เพียงเข้าออนไลน์ในเกมตามระยะเวลาที่กำหนดจะได้รับ ไอเทมตามที่กำหนด
  2. เมื่อขึ้นวันใหม่เวลาออนไลน์จะถูกรีเซ็ทและสามารถออนไลน์ต่อเนื่องเพื่อรับไอเทมตามที่กำหนดได้
  3. กรณีที่ออนไลน์ครบแล้วแต่ไม่ได้กดรับไอเทม หากขึ้นวันใหม่ไอเทมเหล่านั้นจะถูกลบทิ้งทั้งหมด
  4. 1 ID สามารถเข้าร่วมได้แค่ตัวละครเดียวเท่านั้น
เวลา ไอเทมรางวัล
ไอเทม รายละเอียด
30 นาที Proof of the Prophet’s Baptism
60 นาที Laurel Wreath Piece x10
90 นาที [Account] Weapon Enhance Stone x2
120 นาที [Account] Arrmor Enhance Stone x2
150 นาที Oort Cloud Fragment x1

 

ร้านค้า Elyon Attendance Token

ไอเทม รายละเอียด
Oort Cloud Fragment

 

ร้านค้า Elyon Attendance Token
ไอเทม รายละเอียด Coin ที่ใช้ในการแลก จำนวนครั้งที่แลกได้
Radiant Luminus Converter 20 1
Faint Luminus Box 15 1
Dull Luminus Box 6 1
Curious Luminus Box 2 2
Pet Registration: Yellow Striped Cat (ถาวร) 7 1
Pet Skill Change Ticket 1 5
Magic Stone Box 1 10