ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ 12 มกราคม 2566

506

 


 

1. ปรับปรุง/แก้ไข

 • รวม Server Leo และ Libra เข้าด้วยกันเป็น Server Aquarius รายละเอียด คลิก
 • ปรับบาลานซ์สกิล ดังนี้
  • All Class
   • จำนวนของสถานะผิดปกติที่สามารถใช้งานได้ครั้งเดียวเพิ่มขึ้นจาก 40 ชนิดเป็น 45 ชนิด
   • เมื่อใช้ Shift Evade ค่า Dodge เพิ่มขึ้นจาก 600 เป็น 1000
   • ค่าลด Critical Hit Accuracy เพิ่มขึ้นจาก 250 เป็น 450
   • ปรับเพิ่มค่าขีดจำกัดสูงสุดของ Critical Hit Accuracy
  • Warlord
   • Power ของสกิล Shred เพิ่มขึ้นจาก 30 เป็น 120 และระยะโจมตีเพิ่มขึ้นจากเดิม 50%
    – เมื่อเปิดใช้ Skill Attribute Idle Shred จะเพิ่มเอฟเฟกต์ Physical DMG เพิ่มครั้งละ 2% เป็นเวลา 10 วินาที (ทับซ้อนสูงสุด 10 ครั้ง)
   • สกิล Berserk Smash มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้
    – Power เพิ่มขึ้นจาก 222 เป็น 255 และเพิ่มเอฟเฟกต์ทุกครั้งที่โจมตีเป้าหมายที่ Knockdown หรือ Airborne จะเพิ่ม DMG ทีละ 2% เป็นเวลา 2 วินาที (ทับซ้อนสูงสุด 10 ครั้ง)
    – Power ของ Skill Attribute Shocking Berserk Smash เพิ่มขึ้นจาก 350/450/550 เป็น 385/495/605
    – เปลี่ยนให้สามารถใช้ Skill Attribute Rushed Berserk Smash ได้แม้ว่าจะอยู่ในสถานะ Dash ก็ตาม
    – เปลี่ยนให้สามารถใช้ Skill Attribute Rapid Berserk Smash ได้ในขณะเคลื่อนที่
    Cooldown ของสกิล Cyclone ลดลงจาก 5 วินาที เป็น 1 วินาที และปริมาณการใช้ Energy ต่อการโจมตีเพิ่มขึ้นจาก 7 เป็น 10
   • ความเร็วในการปล่อย Projectile ของสกิล Hammerang เพิ่มขึ้นจากเดิม 20%
   • ปริมาณการลด DMG ที่ได้รับทั้งหมดของสกิล Impregnable Fortress เพิ่มขึ้นจาก 65% เป็น 80%
   • ปริมาณการฟื้นฟู Energy เมื่อสกิล Shield Dash โดนเป้า เพิ่มขึ้นจาก 10 เป็น 20
    Cooldown ของสกิล Damage Absorb ลดลงจาก 45 วินาทีเป็น 35 วินาที และ MOV SPD ลดลงจากเดิม 50% และเพิ่มขึ้น 30% และปริมาณการลด DMG ที่ได้รับทั้งหมดเพิ่มขึ้นจาก 50% เป็น 65%
    – MOV SPD ของ Skill Attribute Rushed Damage Absorb เพิ่มขึ้นจากของเดิม 30%
    เอฟเฟกต์ Accuracy ของสกิล Shield Crush เปลี่ยนเป็นเอฟเฟกต์ Bullseye และ Power เพิ่มขึ้นจาก 169 เป็น 254
    –  Circular Explosion Power ของ Skill Attribute Shocking Shield Crush เพิ่มขึ้นจาก 250 เป็น 375
   • Power ของสกิล Shield Bash เพิ่มขึ้นจาก 110/138/275 เป็น 121/152/303 และเพิ่มเอฟเฟกต์ DMG เพิ่มครั้งละ 2% เป็นเวลา 2 วินาที ทุกครั้งที่โจมตีเป้าหมายที่ติด Knockdown หรือ Airborne
    Power ของสกิล Justice เพิ่มขึ้นจาก 250~1250 เป็น 275~1375
    – เอฟเฟกต์ Transcendent เมื่อใช้ Skill Attribute Explosive Justice เปลี่ยนเป็นเอฟเฟกต์ Bullseye และ เอฟเฟกต์ Airborne เปลี่ยนไปใช้งานกับ PC ด้วย
   • ค่า Barrier ของเอฟเฟกต์ Will of Protection ที่มีผลใช้งานเมื่อใช้สกิล เพิ่มขึ้นจาก 10% เป็น 15% ของ Max Vitality
  • Gunner
   • เปลี่ยน Skill Attribute Altered Arced Mortar จากคุณสมบัติสายฟ้าเป็นคุณสมบัติ Physical
   • ค่า Dodge ที่เพิ่มขึ้นของเอฟเฟกต์ Agility เมื่อใช้ Skill Attribute Rushed Combo Shot ของสกิล Combo Shot เพิ่มขึ้นจาก 350 เป็น 450
   • ค่าการเพิ่ม Power ของสกิล Power Shot Reload เพิ่มขึ้นจาก 20% เป็น 25%
    สกิล Rapid Arcane Shot มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้
    – เปลี่ยนเป็นประเภท Physical, Projectile
    – ระยะการโจมตีเพิ่มขึ้นจากเดิม 2m
    – ค่าการลด Physical DEF  ของเอฟเฟกต์ Weakness Exposure เพิ่มขึ้นจาก 5% เป็น 6%
   • ค่าการเพิ่ม Barrier ของสกิล Call: War Drone เพิ่มขึ้นจาก 20% เป็น 25%
   • Power ของสกิล Speed Shot เพิ่มขึ้นจาก 15 เป็น 17
    – Power ของ Skill Attribute Explosive Speed Shot เพิ่มขึ้นจาก 100 เป็น 110
    – Power ของ Stalk Ammo ของ Skill Attribute Hurled Speed Shot เพิ่มขึ้นจาก 73 เป็น 80
   • สกิล Sequential Riflefire มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้
    – Power ของสกิล เพิ่มขึ้นจาก 188 เป็น 216 และ PVE DMG ที่มอบเพิ่มขึ้น 20%
    – Power ของเอฟเฟกต์ Barrier Piercing เพิ่มขึ้นจาก 34 เป็น 39 และ ค่า DMG เพิ่มเติมของเอฟเฟกต์ Seize Opportunity เพิ่มขึ้นจาก 25% เป็น 35%
    – Power ของ Skill Attribute Displacing Sequential Riflefire เพิ่มขึ้นจาก 125 เป็น 144 และ
   • Power ของ Explosive Ammo เพิ่มขึ้นจาก 300 เป็น 345
   • Power ของสกิล Piercing Mortar เพิ่มขึ้นจาก 679 เป็น 747
    – Power ของ Fiery Wall ของ Skill Attribute Unrelenting Piercing Mortar เพิ่มขึ้นจาก 87 เป็น 96
   • PVE DMG ที่มอบของสกิล Arced Mortar เพิ่มขึ้น 20%
  • Assassin
   • สกิล Smokescreen เปลี่ยนชื่อของเอฟเฟกต์ในคำอธิบายจาก Relentless เป็น Crowd Control Immunity
   • ระยะการโจมตีของ Skill Attribute Hurled Death’s Dance เพิ่มขึ้นเป็น 8m และ ระยะเวลาเอฟเฟกต์เพิ่ม MOV SPD เพิ่มขึ้นจาก 3 วินาที เป็น 10 วินาที
   • ระยะเวลาของสกิล Shadow Rainfall เพิ่มขึ้นจาก 2 วินาที เป็น 3 วินาที และจำนวนโจมตีเพิ่มขึ้นจาก 3 ครั้งเป็น 4 ครั้ง
    – การแสดง Power เนื่องจากการเพิ่มจำนวนการโจมตีเปลี่ยนจาก 115/114/173 เป็น 115/115/144/173
   • เมื่อใช้ Skill Attribute Accelerated Shadow Split จะลบ Cooldown ของเอฟเฟกต์ Shadow Rainfall
   • สกิล Shadow Dance มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้
    – ลบเงื่อนไขที่สามารถใช้งานได้เมื่อหลบหลีกสำเร็จ และ Power เพิ่มขึ้นจาก 102 เป็น 112
    – Power ของ Shadow Slice ของ Skill Attribute Altered Shadow Dance เพิ่มขึ้นจาก 264 เป็น 290
    – Shadow Slash Power ของ Skill Attribute Combined Shadow Dance เพิ่มขึ้นจาก 477 เป็น 525
    – Power ของ Skill Attribute Measured Shadow Dance เพิ่มขึ้นจาก 50% เป็น 60%, Power ของ Projectile Fragment เพิ่มขึ้นจาก 143 เป็น 157, Cooldown เปลี่ยนเป็น 16 วินาที และเมื่อโจมตีโดนเป้าหมาย จะมีโอกาส 10% ที่จะติดเอฟเฟกต์ Stiffen
   • เมื่อใช้สกิล  Stealth จะลบล้าง DMG ต่อเนื่อง และเพิ่ม Dodge 1000 เป็นเวลา 2 วินาที และเมื่อ Stealth สิ้นสุดลง Physical Piercing จะเพิ่มขึ้น 5%
   • Power ของสกิล Shadow Beheading เพิ่มขึ้นจาก 86 เป็น 150
    – เปลี่ยนให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้า เมื่อใช้ Skill Attribute Explosive Shadow Beheading และใช้งานเอฟเฟกต์ Shock Removal และเพิ่มเอฟเฟกต์ Stealth ที่ไม่ทำให้ Stun เป็นเวลา 2 วินาที
   • เงื่อนไขการใช้สกิล Obliteration เปลี่ยนจาก Brand 3 อันขึ้นไปเป็น 1 อันขึ้นไป และ Power เปลี่ยนจาก 280/350/420 เป็น 162/243/324/405/575
   • มีโอกาส 50% ที่จะได้รับ Brand เมื่อสกิล Shadowstar โดนเป้าหมาย
    – เปลี่ยนให้สามารถรับ Brand ทุกครั้งที่ Skill Attribute Shocking Shadowstar โจมตีโดนเป้าหมาย
   • เพิ่มเพื่อให้สามารถใช้สกิล Ambush Slash หลังจากใช้สกิล Burststar
    – Explosive Orb ของ Skill Attribute Explosive Burststar เปลี่ยนจาก Fire DMG เป็น Physical DMG
   • Power ของสกิล Execution เพิ่มขึ้นจาก 79 เป็น 87
  • Elementalist
   • ค่าการเพิ่มของ Projectile Power สุดท้าย ของ Skill Attribute Hurled Frost Bash ของสกิล Frost Bash เพิ่มขึ้นจาก 20% เป็น 50% และอัตรา Freeze เมื่อโจมตีโดนเป้าหมายเพิ่มขึ้นจาก 15% เป็น 30%
   • Cooldown ของสกิล Frost Blast ลดลงจาก 18 วินาที เป็น 6 วินาที และอัตราการลบล้าง Barrier เพิ่มขึ้นจาก 10% เป็น 20%
   • Power ของสกิล Frost Colossus เพิ่มขึ้นจาก 204 เป็น 296
   • Power ของสกิล Shatter เพิ่มขึ้นจาก 311 เป็น 358
   • Power ของสกิล Frost Strike เพิ่มขึ้นจาก 272 เป็น 300
   • Power ของสกิล Lightning Torrent เพิ่มขึ้นจาก 134 เป็น 174
   • เอฟเฟกต์การฟื้นฟูและดูดซับ HP 50% ของเอฟเฟกต์ Burn เปลี่ยนเป็นไม่สามารถฟื้นฟูและดูดซับ HP
   • เมื่อ Skill Attribute Hurled Fiery Bash ของสกิล Fiery Bash เปิดการทำงาน จะลบเงื่อนไขกา
   • ปิดการใช้งานเอฟเฟกต์ Frost Spear
   • เอฟเฟกต์ Stiffen ของ Firehawk ที่ปล่อยไปครั้งสุดท้ายของสกิล Firehawk เปลี่ยนเป็นเอฟเฟกต์ Knockdown
   • ปรับปรุงให้แสดงเครื่องหมายการต่อสู้เกี่ยวกับ Wounded เมื่อติดเอฟเฟกต์ Burn
  • Mystic
   • Power ของ Skill Attribute Pervasive Brilliant Resonance เพิ่มขึ้นจาก 50% เป็น 75%
   • Power ของสกิล Toxic Swarm เพิ่มขึ้นจาก 140 เป็น 168 ความเร็ว Projectile เพิ่มขึ้น 50% และสามารถใช้สกิลขณะ Dash ได้
   • สกิล Summon Spirit: Tree Spirit มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้
    –  MOV SPD และ ATK SPD ของ Tree Spirit เพิ่มขึ้นจากเดิม 50%
    – เพิ่มเอฟเฟกต์ ลด ATK SPD ของเป้าหมาย 3% เป็นเวลา 2 วินาที เมื่อโจมตีโดนเป้า (ทับซ้อนสูงสุด 5 ครั้ง)
   • Golem ของสกิล Summon Spirit : Golem นั้น MOV SPD เพิ่มขึ้นจากเดิม 25% , ATK SPD  เพิ่มขึ้นจากเดิม 10%
   • สกิล Summon Spirit : Whiproot มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้
    – เปลี่ยนให้ Spikebloom สามารถเคลื่อนที่ได้ และ Power เพิ่มขึ้นจาก 40 เป็น 150
    – มีโอกาส 15% ที่จะลบเอฟเฟกต์ Stiffen เมื่อโจมตีโดนเป้าหมาย และลด MOV SPD ของเป้าหมาย 3% เป็นเวลา 2 วินาที เมื่อโจมตีโดนเป้าหมาย (ทับซ้อนสูงสุด 5 ครั้ง)
   • ปรับปรุงให้ Brilliant Sphere เคลื่อนที่ภายในระยะ 6m จากตำแหน่งที่สร้าง เมื่อใช้ Skill Attribute Displacing Grasp
   • Cooldown เมื่อใช้ Skill Attribute Opportune Wing ของสกิล Spiritual Wing เปลี่ยนจาก 10 วินาที เป็น 6 วินาที และหลังจากสิ้่นสุดสกิล MOV SPD จะเพิ่มขึ้น 50 เป็นเวลา 3 วินาที
   • Power ของสกิล Tidal Wave เพิ่มขึ้นจาก 274 เป็น 315
   • Power ของสกิล Sunlight เพิ่มขึ้นจาก 294 เป็น 338
    – Power ของ Small Sunlight จาก Skill Attribute Active Sunlight เพิ่มขึ้นจาก 50 เป็น 58
  • Slayer
   • เมื่อใช้สกิล Rampage Critical Hit Power ของการโจมตีธาตุมืดเปลี่ยนจาก 100% เป็น 70% โอกาสเกิด Stiffen เปลี่ยนจาก 50% เป็น 30% และเปลี่ยนให้ไม่สามารถยกเลิกได้ หลังจากใช้สกิล Rampage โดยตรง
   • Power ของสกิล Blade of Blood เพิ่มขึ้นจาก 190 เป็น 276
    – Power ของ Skill Attribute Unrelenting Blade of Blood เพิ่มขึ้นจาก 110 เป็น 127
   • Power ของสกิล Bloody Pyre เปลี่ยนจาก 335 เป็น 368 และเพิ่มระยะเวลาเอฟเฟกต์ Silence จาก 1 วินาที เป็น 1.5 วินาที
   • Power ของสกิล Expiration เพิ่มขึ้นจาก 250 เป็น 300
   • สกิล Art of Fencing มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้
    – Power เพิ่มขึ้นจาก 206 เป็น 227
    – Power ของ Skill Attribute Altered Art of Fencing เพิ่มขึ้นจาก 85 เป็น 94, Last DMG Power เพิ่มขึ้นจาก 285 เป็น 314
    – ปริมาณการลด Power ของ’Displacing Art of Fencing’ Skill Attribute เปลี่ยนจาก 30% เป็น 25%
   • Power ของเอฟเฟกต์ ‘Dark Scar’ ของสกิล Imprint Release เพิ่มขึ้นจาก 22 เป็น 27
   • Power ของสกิล Windstorm Cleave เพิ่มขึ้นจาก 110 เป็น 121
    – Power ของ Cyclone Windforce Arrow จาก Skill Attribute Unrelenting Windstorm Cleave เพิ่มขึ้นจาก 37 เป็น 41
    – Power ของ Skill Attribute Displacing Windstorm Cleave เพิ่มขึ้นจาก 133 เป็น 146
  • Archer
   • ในคำอธิบาย Skill Attribute Balanced Hurricane Leap ของสกิล Hurricane Leap เปลี่ยนเนื้อหาเกี่ยวกับ Tenacity เป็นต้านทานต่อเอฟเฟกต์ Knockback/Stiffen/Pull
   • สกิล Windforce Arrow มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้
    – ปรับปรุงให้ Windforce Arrow และ Enhanced Windforce Arrow เล็ง PC ก่อน
    – เพิ่มเอฟเฟกต์ เมื่อ Windforce Arrow โดนเป้า จะเพิ่ม Magic Pierce 0.3% (ทับซ้อนสูงสุด 5 ครั้ง), Enhanced Windforce Arrow โดนเป้า จะเพิ่ม Magic Pierce 0.6% (ทับซ้อนสูงสุด 5 ครั้ง)
   • สกิล Quiver Charge มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้
    – ค่าการลด Cooldown ของ Skill Attribute Opportune Quiver Charge ลดลงจาก 40% เป็น 30%
    – เพิ่มเอฟเฟกต์การชาร์จ Windforce Arrow : Enhancement 5 นัด เมื่อ Snipe, Destruction Arrow โดย Skill Attribute Measured Quiver Charge (Cooldown 10 วินาที)
   • Power ของสกิล Snipe เพิ่มขึ้นจาก 400~700 เป็น 440~792
    – ลบเอฟเฟกต์การชาร์จ Windforce Arrow 5 นัด เมื่อยิงแบบ Perfect Zone และ Max Charging Shot ของ Skill Attribute Balanced Snipe
   • Dodge ที่เพิ่มขึ้นจาก Skill Attribute Support Tornado เพิ่มขึ้นจาก 300 เป็น 600
    ระยะเวลาของเอฟเฟกต์ Hurricane Protection ของสกิล Hurricane Leap ลดลงจาก 3 วินาทีเป็น 2 วินาที
   • Power ของสกิล Cyclone Windforce Arrow เพิ่มขึ้นจาก 40~90 เป็น 60~135
   • Power ของสกิล Multishot เพิ่มขึ้นจาก 44~220 เป็น 48~242
  • Paladin
   • Cooldown ของสกิล Rushing Light ลดลงจาก 6 วินาทีเป็น 5 วินาที
   • Power ของสกิล Blink Sword เพิ่มขึ้นจาก 144/156/180 เป็น 158/172/198
    – Vision Power ที่ถูกเรียกจาก Skill Attribute Displacing Blink Sword เพิ่มขึ้นจาก 100 เป็น 110
    – Cooldown ของ Skill Attribute Active Blink Sword เปลี่ยนเป็น 5 วินาที และลบเอฟเฟกต์ Agility
    – ลบเอฟเฟกต์ลด Power ของ Skill Attribute Amplified Blink Sword 20% ออก และ MOV SPD ขณะใช้เพิ่มขึ้น 20%, เพิ่มเอฟเฟกต์ Knockdown เมื่อใช้สกิล Blink Sword ครั้งที่สองภายใน 15 วินาทีหลังจากใช้สกิล Blink Sword
   • Power ของสกิล Judging Light เพิ่มขึ้นจาก 728 เป็น 837
    -เมื่อใช้ Skill Attribute Amplified Judging Light เอฟเฟกต์ Transcendent จะถูกลบออก เวลาในการชาร์จลดลงจากเดิม และ Power เปลี่ยนจาก 1092/1274/1456 เป็น 1256/1465/1674
    – ระยะเวลาของเอฟเฟกต์ Light Judge ของ Skill Attribute Measured Judging Light เพิ่มขึ้นจาก 15 วินาที เป็น 22 วินาที
   • สกิล Annihilating Light มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้
    – Power เปลี่ยนจาก 1200 เป็น 1320
    – เอฟเฟกต์ Weaken ของสกิล Annihilating Light เปลี่ยนเป็นเอฟเฟกต์ Blades ที่เพิ่ม Light Magic DMG 20% (ยกเว้น Infinite Annihilating Light Skill Attribute)
    – เมื่อใช้ Skill Attribute Infinite Annihilating Light เอฟเฟกต์ Weaken ซึ่งจะเพิ่ม DMG ต่อการทับซ้อน 100% เมื่อโดนสกิล Rushing Light
   • Cooldown ของเอฟเฟกต์ฟื้นฟูสมาชิกปาร์ตี้ของสกิล Faith of Protection เปลี่ยนจาก 5 วินาที เป็น 2 วินาที
   • Skill Attribute Focused Shield of Protection , Support Shield of Protection Skill Attribute ของสกิล Shield of Protection จำนวนสมาชิกปาร์ตี้ที่มีผลเพิ่มขึ้นจาก 1 คนเป็น 2 คน
   • ระยะเวลาของเอฟเฟกต์ Invincibility  ของ Skill Attribute Holy Ground ลดลงจาก 4 วินาทีเป็น 3 วินาที และเพิ่มเอฟเฟกต์การรักษา HP เท่ากับ Power 50 ต่อวินาทีให้กับตัวเองและสมาชิกปาร์ตี้ที่อยู่ภายใน Holy Ground
   • กระสุนของ Skill Attribute Pervasive Bright Sword ถูกเปลี่ยนเป็นใบมีดหมุน และระยะการโจมตีเพิ่มขึ้นจากเดิม 1m
   • ระยะโจมตีของ Skill Attribute Hurled Containment เพิ่มขึ้นจากเดิม 1m
   • สกิล Punishment มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้
    – Power เพิ่มขึ้นจาก 350 เป็น 385
    – เปลี่ยนเงื่อนไขการเรียกดาบของ Skill Attribute Active Punishment จากเมื่อสกิลโดนเป้าหมาย เป็นเมื่อใช้สกิล
    – Holy Punishment Power ของ Skill Attribute Explosive Punishment เพิ่มขึ้นจาก 700 เป็น 770
   • เอฟเฟกต์ Agility ในคำอธิบายสกิล Divine Punishment ถูกเปลี่ยนให้ตรงกับเอฟเฟกต์จริง และมีผลใช้งานในขณะที่ใช้สกิลเท่านั้น
  • Soulbringer
   • ลบเอฟเฟกต์การเพิ่ม Critical Hit 3% เมื่อ Soul Energy ทับซ้อน
   • สกิล Wraith Fusion มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้
    – เอฟเฟกต์การเพิ่ม Physical Penetration ลดลงจาก 30% เป็น 15%
    – เอฟเฟกต์ลด HP โดยไม่คิด DEF เมื่อโจมตีศัตรูลดลงจาก 2% เป็น 1%
    – เอฟเฟกต์เพิ่ม Critical Hit Rate ของการโจมตีคุณสมบัติ Physical ลดลงจาก 50% เป็น 30%
    – เปลี่ยนให้ไม่สามารถยกเลิกได้โดยตรงหลังจากใช้สกิล Wraith Fusion
   • สกิล Sword Energy Storm มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้
    – เมื่อสกิลโดนเป้าหมาย อัตราการได้รับ Soul Energy ลดลงจาก 15% เป็น 5%
    – จำนวนการโจมตีของ Sword Energy Storm ลดลงจาก 5 ครั้งเป็น 4 ครั้ง
   • อัตราการได้รับ  Soul Energy เมื่อสกิล Moonlight Sword โดนเป้าเพิ่มขึ้นจาก 5% เป็น 35%
   • สกิล Unsheathe มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้
    – เพิ่มเอฟเฟกต์ Enhance Unsheathe ซึ่งเพิ่ม Power ของสกิล Swing ทั้งหมด 15% เป็นเวลา 12 วินาที เมื่อสกิล Unsheathe โดนเป้า ขณะที่ Soul Energy เต็ม
    – ระยะของเอฟเฟกต์ Art of Unsheathing เพิ่มขึ้น 20% และจำนวนการโจมตีเพิ่มขึ้นจาก 5 ครั้งเป็น 10 ครั้ง
    – เอฟเฟกต์ลด Cooldown ของ Skill Attribute Opportune Art of Unsheating ลดลงจาก 25% เป็น 15% Cooldown ลดลงจาก 20 วินาที เป็น 5 วินาที (เอฟเฟกต์ลด Cooldown ไม่มีผลกับสกิล Unsshethe)
   • สกิล Wraith Form มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้
    – ค่า Barrier ของเอฟเฟกต์ Wraith’s Protection ลดลงจาก 15% เป็น 10% ของ Vitality ทั้งหมด
    – Physical DMG เพิ่มเติมเมื่อโจมตีลดลงจาก 100 เป็น 80 และเพิ่ม Cooldown 2 วินาที
   • Power ของสกิล Demon Slaughter ลดลงจาก 1030 เป็น 927
   • Power ของสกิล Wraith Blade ลดลงจาก 500/700/1000 เป็น 450/630/900
   • Power ของ Skill Attribute Displacing Soul Slash ลดลงจาก 1200 เป็น 1080
   • สกิล Wraith Stab มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้
    – การเพิ่มความเสียหายที่ได้รับของเอฟเฟกต์ Wraith Weakening ลดลงจาก 10% เป็น 5%
    – การเพิ่มความเสียหายที่ได้รับของเอฟเฟกต์ Wraith Shred ลดลงจาก 100/103/106/109/112% เป็น 50/52/54/56/58%
   • เมื่อใช้ Skill Attribute Displacing Soul Veil เวลาคงอยู่ของ Soul Veil จะเปลี่ยนเป็น 3 วินาที
   • ปริมาณการได้รับ Barrier ของสกิล Ultimate Defense Soul Extortion ลดลงจาก 5% เป็น 3%
   • ระยะการเคลื่อนที่เมื่อใช้สกิล Gale Sword เปลี่ยนจาก 8m เป็น 6m
   • คำอธิบายของเอฟเฟกต์ Wraith Form ที่มีผลใช้งานเมื่อใช้สกิล Balanced Wraith Form ของสกิล Wraith Form มีการลบข้อความว่า ได้รับเอฟเฟกต์ Tenacity ให้ตรงกับเอฟเฟกต์จริง
 • Mana Awakening
  • เริ่มต้นซีซั่น Month of Aquarius Mana Awakening
   • เพิ่มและเปลี่ยน Mana Awakening Imprint ดังต่อไปนี้
    • Fiery Pit : DMG ที่ได้รับของเป้าหมายเปลี่ยนจากเพิ่ม 10/12.5/15% เป็น 5/7.5/10%
    • Iron-Pearcing Projectile : DMG ที่ได้รับทั้งหมดเปลี่ยนจากเพิ่ม 5/10/15% เป็น 5/7.5/10%
    • Exaltation : การฟื้นฟู Stamina เมื่อกำจัดศัตรูด้วยสกิลประเภท Swing เปลี่ยนจาก 200/300/400 เป็น 2000/2500/3000(Cooldown 5 วินาที)
    • Barrier Destruction : เปลี่ยนการเปิดใช้งาน จากเมื่อโดนสกิลประเภท Pierce เป็นเมื่อโจมตีศัตรูในระยะ 10m
    • Skewer : เปลี่ยนจากการโจมตี Stiffen เป็นรูปพัดหลังเป้าหมายที่โดนโจมตีเมื่อโจมตีด้วยสกิลประเภท Pierce (Cooldown 20 วินาที/15 วินาที/10 วินาที) เป็น ได้รับเอฟเฟกต์เพิ่ม Penetration 100 เมื่อโจมตีศัตรูในระยะ 10m (คงอยู่นาน 5 วินาที, Cooldown 40 วินาที/30 วินาที/20 วินาที)
    • Berserking Pet : MOV SPD, ATK SPD และ DMG ที่มอบของเอฟเฟกต์ Enraged เปลี่ยนจากเพิ่มขึ้น 20/30/40% เป็นเพิ่มขึ้น 20/25/30%
    • Emergency Protection Device : เปลี่ยนจากสร้างบาเรียที่ปกป้อง 10/20/30% ของ Max Vitality (Cooldown 50 วินาที) เป็นบาเรียที่ปกป้อง 10/15/20% ของ Max Vitality (Cooldown 40 วินาที)
    • Tough Skin (ใหม่) : ได้รับเอฟเฟกต์ลด DMG ที่ได้รับทั้งหมดเมื่อโดนโจมตีในสถานะ Vitality ต่ำกว่า 20% ลง 5/10/15% (คงอยู่นาน 5 วินาที, Cooldown 30 วินาที)
    • Bulletproof Enhancement : DMG ที่ได้รับทั้งหมดเปลี่ยนจากเพิ่มขึ้น 5/4.5/4/3.5/3/2.5% เป็นเพิ่มขึ้น 4/3.5/3/2.5/2/1.5%
    • Magicproof Enhancement : DMG ที่ได้รับทั้งหมดเปลี่ยนจากเพิ่มขึ้น 5/4.5/4/3.5/3/2.5% เป็นเพิ่มขึ้น 4/3.5/3/2.5/2/1.5%
    • Vital Point Enhancement (ใหม่) : ได้รับเอฟเฟกต์ลด Critical Hit Power ที่ได้รับเมื่อถูกโจมตีด้วย Critical Hit DMG ลง 10/20/30% (คงอยู่นาน 5 วินาที, Cooldown 25 วินาที)
    • Physical/Magic DEF : เปลี่ยนจากเพิ่มทีละ 2 เป็นเพิ่มทีละ 3 ตาม Imprint Level
    • Critical Hit DEF Rate, Critical Hit Resistance Rate : เปลี่ยนจากเพิ่มทีละ 2 เป็นเพิ่มทีละ 3 ตาม Imprint Level
    • Physical/Magic Pierce : เปลี่ยนจากเพิ่มทีละ 1 เป็นเพิ่มทีละ 2 ตาม Imprint Level
    • Combat Technique (ใหม่) : เพิ่มทีละ 1 ตาม Imprint Level
 • Rune Attribute
  • Awakening
   • เปลี่ยน Agility Rune Attribute จาก Skill Attribute Point ลดลง 12 แต่เอฟเฟกต์ลด Skill Cooldown ทั้งหมด 8% เป็น เพิ่มอัตราการฟื้นฟู Stamina 300 แต่ลด Max Stamina ลง 1500
  • Protection
   • เปลี่ยน Resolution Rune Attribute ให้เปิดใช้งานเอฟเฟกต์ Tenacity และ Relentless ระหว่างการใช้สกิล (ร่ายสกิล) จะใช้งาน Relentless Rune Attribute ตามปกติ เมื่อใช้สกิล (Soul Liberation), Assassin(Smokescreen), Archer(Balanced Hurricane Leap), Soulbringer(Balanced Wraith Form) เนื่องจากการเปลี่ยน Rune Attribute
 • Contents
  • เพิ่มจำนวนสมาชิกที่สามารถเข้าร่วม Realm War จาก 70 คน เป็น 100 คน
  • เปลี่ยนโอกาสการเกิดผลจาก 5% เป็น 20% เมื่อโจมตีด้วยเอฟเฟกต์เพิ่มเติมจากไอเทมอุปกรณ์ Legendary +35 และเพิ่ม Cooldown จาก 5 วินาที เป็น 40 วินาที
  • เปลี่ยนเป็นเมื่ออัปเกรดไอเทม Rapid Will Set, Cycling Insight Set หรือ Sharp Instinct Set จะเพิ่ม DEF ตั้งแต่ +1
  • เปลี่ยนให้สามารถปลดการผูกมัด Set Item ใหม่ Rapid Will Set, Cycling Insight Set, Sharp Instinct Set Item Unbind Scroll สามารถซื้อได้จาก General Goods Merchant
  • Equipment Unbind Scroll เดิมถูกเปลี่ยนชื่อเป็น Old Equipment Unbind Scroll และเปลี่ยนให้สามารถซื้อได้จาก Tigris Merchant Guild Travelling Shop
  • เปลี่ยนให้สามารถเข้าสู่ตำแหน่งผู้บัญชาการตั้งแต่อันดับที่ 1~10 โดยอ้างอิงจากการจัดอันดับ Honor Point ในช่วงเริ่มต้น Realm War
  • หลังจากเข้าร่วม Realm War คะแนนส่วนตัวสำหรับรับรางวัลชนะ/แพ้ในพื้นที่ เปลี่ยนจาก 1,000 คะแนน เป็น 5,000 คะแนนขึ้นไป
  • แสดงเนื้อหา ‘ตัวละครหนึ่งตัวขึ้นไปกำลังรวบรวม Collection Book’ ใน Collection Book บางส่วนที่ตัวละครอื่นในไอดีกำลังรวบรวมอยู่
  • เปลี่ยนให้ไอเทมบางชิ้นที่ส่งคืนจาก Collection Book ถูกปลดการผูกมัด และสามารถเก็บไว้ในคลังและทำลายได้
  • ปรับปรุงเกณฑ์การเรียงลำดับเพื่อให้หัวข้อที่เสร็จสมบูรณ์ใน Collection Book
  • เปลี่ยนแปลงให้ไม่สามารถใช้ขาย Equipment Unbind Scroll ในร้านค้าได้
  • ค่าใช้จ่ายในการผสมไอเทม Rare/Epic/Legendary Enhancement Rate Aid เปลี่ยนเป็น 1,000 Gold
  • ปรับปรุงให้สามารถยกเลิกการแปลงร่างได้ หลังจากแปลงร่างโดยใช้ไอเทม Spirit แล้วเข้าสู่ Realm War
  • ปรับปรุงให้แสดงเป็นอันดับไม่ใช้ยศที่ข้อมูลผู้บัญชาการใน Realm War UI
  • บันทึก Ranking ที่ข้อมูลผู้บัญชาการใน Realm War UI ก่อนเริ่ม Realm War 10 นาที และข้อมูลที่บันทึกจะคงอยู่จนกระทั่งสิ้นสุด Realm War
  • เมื่อถึงเวลาที่ไม่ได้ดำเนิน Realm War จะทำการบันทึก Honor Point Ranking ซึ่งถูกรีเฟรชทุก 30 นาที ที่ข้อมูลผู้บัญชาการใน Realm War UI
  • ปรับปรุงให้แสดง Cooldown ในกรณีที่มี Cooldown ในเอฟเฟกต์เอนชานต์พิเศษ
  • ไอเทมที่เกี่ยวกับการอัปเกรดไอเทมรางวัลบางคอนเทนต์แบบเดิมนั้น ถูกเปลี่ยนไอเทมอัปเกรดแบบใหม่
  • สามารถรับ Fixed Enhancement Scroll เมื่อแยกส่วนอุปกรณ์ Sharp Instinct, Rapid Will, Cycling Insight ระดับ Uncommon/Rare/Epic ที่ถูกอัปเกรดตามที่กำหนด
  • เมื่อทำการอัปเกรดอุปกรณ์ ในกรณีที่มีวัตถุดิบอัปเกรด มันก็จะถูกลงทะเบียนใน UI ด้วย
  • เพิ่มฟีเจอร์ให้สามารถตรวจสอบบันทึกการล่าใน Shrine of Greed และ Dimensional Portal
  • ไอเทมที่ได้รับจากการแยกส่วน Mount จะได้รับเป็นไอเทม Unknown Cogwheel Coin
  • สามารถรับ Unknown Cogwheel Coin Item 10 ชิ้น เมื่อแยกส่วน Mount ระดับ Epic ที่ขายอยู่ที่ Ruby Shop
  • ไอเทม Unknown Cogwheel Coin สามารถแลกเป็นไอเทมดังต่อไปนี้
   • Unknown Mount Random Box 40 ชิ้น
   • Brilliant Unknown Mount Random Box 120 ชิ้น
   • Tigris Battle Potion III 1 ชิ้น
   • Magic Yarnx5  1 ชิ้น
  • เวลาร่ายสกิลของไอเทม Cruiser Bike, Amazing Magic Carpet ลดลงจาก 2 วินาที เป็น 1 วินาที
  • ลดจำนวนสมาชิกที่สามารถเข้าร่วม Realm War จาก 100 คนเป็น 70 คน
  • เปลี่ยนให้ Lieutenant Commander ที่ปรากฏใน Realm War เคลื่อนที่ถึงกลาง Battlefield เท่านั้น
  • เพิ่ม Skill Power ของ Mobility Ballista ที่สามารถขี่ที่ Realm War และเพิ่มเอฟเฟกต์ Barrier Destruction
  • เปลี่ยนแปลงให้ Flying Dragon Pirate Fleet ไม่ปรากฎบนท้องฟ้าระหว่าง Red Lion Plains กับ Azure Wolf Plains
  • เพิ่มวิธีผสมให้สามารถผสมไอเทม Random Effect-Changer, Random Effect Lock ระดับ Uncommon, Rare, Epic เป็นระดับสูงได้
  • คำอธิบายของเอฟเฟกต์ ‘Damage Amplifying’ ที่มีผลใช้งานเมื่อเปิด Fixed Effect ของ Moment of the Steal Main Weapon เปลี่ยนเป็น ‘เพิ่ม Skill DMG และปริมาณการฟื้นฟู 30% ถัดไป 1 ครั้ง’ เพื่อให้ตรงกับเอฟเฟกต์จริง
  • เมื่อกำจัด Fortress Commander ที่ปรากฏตัวเมื่ออยู่ในสถานะ Guard Posture Level 3 ใน Conflict Zone ไอเทม Enhance Stone เปลี่ยนเป็นไอเทม Enhancing Agent
 • Dimensional Portal
  • Secret Sea
   • เปลี่ยนให้แสดงข้อความระบบ ในกรณีที่เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ใน Secret Sea และเมื่อเวลาผ่านไปอาจได้รับความเสียหาย
   • เปลี่ยนรางวัลของ Abandoned Underground Temple, Chaos Fortress, Frozen City, Sacredwood Temple, Dragon Garden Dimensional Portal
   • ปรับปรุงให้ EXP ไม่ลดเมื่อตายจากมอนสเตอร์ภายใน Dimensional Portal ทั้งหมดยกเว้น Wraith Monastery
   • Secret Sea Dimensional Portal เปลี่ยนเป็นไม่แชร์เวลาการดำเนิน Daily Portal
  • Distance of Resistance
   • เพิ่ม Distance of Resistance Dimensional Portal ซึ่งเป็น Daily Portal ส่วนตัวใหม่
  • Palace of Opportunity
   • เพิ่มระดับ Palace of Opportunity Expert II
   • ปรับปรุงให้รับ Gold ในจำนวนเท่ากัน แทนไอเทมจิปาถะ เมื่อกำจัดมอนสเตอร์ใน Palace of Opportunity
   • รวมหัวข้อ Palace of Opportunity Dimensional Portal ของ Dimensional Portal UI ให้เป็นอันเดียวกัน และเมื่อเลือกดูรายละเอียด จะสามารถตรวจสอบระดับความยากต่างๆ ได้
  • Exile’s Isle
   • เพิ่มเลเวล, Vitality, DEF ของมอนสเตอร์ Traitor Mardut ที่ปรากฏตัวที่ Exile’s Isle
 • Dungeon
  • ปรับปรุงรูปแบบการแสดงมาตรวัด HP โดยการลบเอฟเฟกต์ DMG ที่ได้รับจาก Raid Boss ของมอนสเตอร์บอสใน Raid Dungeon และเพิ่ม Max HP ของบอส
  • ปรับปรุงปัญหาที่ไม่สามารถรับรางวัลในบางครั้ง หรือไม่ถูกบันทึก Ranking เมื่อกำจัดมอนสเตอร์บอสใน Party/Raid Dungeon
  • เมื่อกำจัด Ignous the Pyro, King Irukas จะได้รับไอเทม Enhancing Agent สามารถตรวจสอบรางวัลเพิ่มเติมที่คาดว่าจะได้รับใน Dungeon UI
 • Transcendent Dungeon
  • เมื่อกำจัดมอนสเตอร์ใน Poison Mist Port, Advanced Poison Mist Port จะได้รับไอเทม ‘Pirate Ship’s Faded Jewel’
  • เมื่อกำจัดมอนสเตอร์ใน Spiked Citadel, Advanced Spiked Citadel จะได้รับไอเทม Epic/Legendary Random Effect-Changer
 • Hall of Honor
  • เปลี่ยนให้ Frosty Castle of Demons, Burning Temple 3 VS 3, Commander’s Training Ground ไม่สามารถใช้งานได้
  • เปลี่ยนข้อความแจ้งเตือนจำกัดการจับคู่ เมื่อจับคู่ Arena จาก ‘100 คะแนนขึ้นไป’ เป็น ‘100 คะแนน’
  • เพิ่ม Captain Battle Ranking ลงในหัวข้อการจัดอันดับ โดยจะถูกจัดอันดับเมื่อเข้าร่วม 3 ครั้งขึ้นไปทุกสัปดาห์
  • เวลาที่สามารถจับคู่ Greed Arena เปลี่ยนเป็นวันอังคาร, พุธ, ศุกร์, อาทิตย์ เวลา 19:00~21:00, 22:00~24:00
  • Captain Battle เปลี่ยนเป็นไม่สามารถจับคู่เมื่ออยู่ในสถานะปาร์ตี้ และเวลาที่สามารถจับคู่ได้เปลี่ยนเป็นวันจันทร์, พฤหัสบดี, เสาร์ เวลา 19:00~21:00, 22:00~24:00
  • ปรับปรุงให้แสดง DMG ที่ตัวละครมอบ และ DMG ที่สัตว์เลี่ยงมอบ แยกกันใน DMG ของ Arena
  • มีการเปลี่ยนแปลงของรางวัลใน Hall of Honor
  • เพิ่ม Iron Wall Citadel
   • Iron Wall Citadel สามารถจับคู่เป็นเวลา 20 นาที ในวันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) เวลา 20:00 น. และ 23:00 น. และในวันหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร์-อาทิตย์) เวลา 14:00 น. และ 20:00 น.
   • นักผจญภัยที่มีเลเวล 47 ขึ้นไปและไอเทมเลเวล 600 ขึ้นไปสามารถเข้าร่วมได้
   • สนามรบขั้นต่ำ 10 VS 10, สูงสุด 15 VS 15 ทีมที่ทำลาย Relic ของฝ่ายตรงข้ามได้ก่อนจะเป็นฝ่ายชนะ
   • สามารถเรียกและขี่ Manamech ได้โดยการรวบรวม Manamech Component และเมื่อมอนสเตอร์บอสปรากฏตัวขึ้น ทีมที่กำจัดมันได้จะได้รับบัฟที่ลด DMG ที่ได้รับ และเพิ่ม DMG ที่มอบ
 • Item
  • แก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถแยกส่วนไอเทม ‘Unstable Accelerant Piece’
  • แก้ไขปัญหาที่ไม่แสดงคลิปแนะนำไอเทม Skill Attribute ที่สามารถแลกเปลี่ยนได้ในบางครั้ง
  • ไอเทม Style Equipment ดังต่อไปนี้เปลี่ยนเป็นระดับ Epic และทำให้สามารถอัปเกรดและแยกส่วนได้
   • Gray Round Glasses, Stylish Cat Ears Hat, Sunglasses, Monocle, Newsboy Cap
  • เปลี่ยนให้สามารถแยกส่วนไอเทม ‘Android School Bag (M)’
  • แก้ไขปัญหาที่แสดงอุปกรณ์ Epic Brilliant Honor ในคำอธิบาย  ‘New Transition Item Direct Exchange Ticket’
  • เพิ่มคำอธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถแลกได้ในคำอธิบายไอเทม ‘Legendary Equipment Set Effect Exchange Ticket’
  • เปลี่ยนให้สามารถทำลาย Transcendent Runestone ได้ ซึ่งเมื่อก่อนบางส่วนไม่สามารถทำลายได้
  • เพิ่มไอเทม ‘Style Outfit Random Box’ ลงใน Magic Yarn Shop
  • ลบเนื้อหาคำว่าสามารถซื้อที่ Growth Material Shop ในคำอธิบายไอเทม Enhancement Aura
  • ลบไอเทม ‘Enhancement Aura X 100,000’ ใน Growth Material Shop
  • จำนวนการทับซ้อนสูงสุดของไอเทมดังต่อไปนี้เปลี่ยนจาก 100 ชิ้น เป็น 1000 ชิ้น
   • Herb, Log, Sliced Fish, Ore Fragment, Leather, Blessing Crystal, Fresh Herb, Solid Hardwood, High-Purity Ore, High Quality Leather, Pearl
  • ลบข้อความคำว่า ‘แนบไอเทมเข้าร่วมกิจกรรม’ ในคำอธิบายไอเทม ‘[Event] Enhancement Aura Random Box’
 • Pet/Luminus
  • ปรับปรุงให้สามารถกำหนดชื่อใน Constellation Preset ได้
  • เพิ่มราศีกันย์ในคอลเลกชัน Constellation ต้องใช้ 2,000,000 Gold ในการเปิดใช้งาน
  • เพิ่ม Constellation Preset
   • สามารถเปลี่ยน Constellation Preset ได้ทุกๆ 1 นาที และไม่สามารถเปลี่ยนในขณะต่อสู้
   • เฉพาะราศีสิงห์เท่านั้นที่ Preset เปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้น ส่วนกลุ่มดาวอื่นๆ จะต้องเปิดใช้งานในแต่ละ Preset
   • Luminus ที่ลงทะเบียนใน Constellation Preset No. 1 สามารถลงทะเบียนใน Constellation Presets No. 2-5 ได้ด้วย และหากมีการลงทะเบียนใน Constellation Preset เพียงแค่ 1 ชิ้นก็ตาม จะไม่สามารถแยก/แปลงสภาพ/ผสมได้
   • Constellation Preset No.1 สามารถใช้เป็นค่าเริ่มต้น Constellation Preset No.2 และ No. 3 ต้องใช้ Gold ส่วน Constellation Presets No. 4 และ No.5 จำเป็นต้องใช้ไอเทม ‘Constellation Preset Expansion Ticket’
 • NPC/Monster
  • เปลี่ยนตำแหน่ง NPC บางส่วนใน Sea of Ruins Foothold
  • เพิ่ม Storage Manager NPC ในแต่ละ Foothold จะต้องเลเวล 36 ขึ้นไป และเสร็จสิ้นเควสต์ ‘ [House] ก้าวแรกสู่การบุกเบิก’ จึงจะสามารถใช้คลังได้
  • เปลี่ยนตำแหน่งม้าสีน้ำตาลใน Crescent Molar Foothold
 • UI
  • เปลี่ยนให้ไม่แสดงสนามรบที่สิ้นสุดลงแล้ว ในหัวข้อ  Hall of Honor ของ World Map
  • ลบเนื้อหาเกี่ยวกับการรีโรล Runestone Slot ในคำอธิบายการล็อค/ปลดล็อคไอเทม
  • เพิ่มรูป Loading ของ Iron Wall Citadel
  • เพิ่มหัวข้อ Artifact ภายใต้หัวข้อเครื่องประดับใน Marketplace
  • ปรับปรุงให้สามารถตรวจสอบจำนวน Armlet Enhance Stone ที่จำเป็นในการอัปเกรด Armlet
 • Graphic/Sound
  • ปรับปรุงให้ไม่แสดง Shield กับ Outfit ทับซ้อนกัน เมื่อสวมใส่ไอเทม Amusement Park Dinosaur Balloon Hat/Outfit ด้วยคลาส Paladin
  • ปรับปรุงปัญหาที่ไอเทม Amusement Park Dinosaur Balloon Hat/Outfit บางส่วนไม่ถูกย้อมสี เมื่อทำการย้อมสี
 • System
  • เพิ่มออปชั่นที่สามารถเปลี่ยน Stick ด้านซ้ายและด้านขวาของ Game Pad ที่หัวข้อ [เกม] ในการตั้งค่าสภาพแวดล้อม
  • เอฟเฟกต์ MOV SPD เปลี่ยนเป็นแยกระหว่าง Character MOV SPD และ Mount MOV SPD
   • Character MOV SPD ที่ได้รับจากเอฟเฟกต์ Rune, อุปกรณ์ และสถานะผิดปกติไม่ถูกใช้งานกับ Mount MOV SPD และ Mount สามารถเพิ่ม SPD ด้วยเอฟเฟกต์  Mount MOV SPD เท่านั้น
  • จำกัดค่าสูงสุดของเอฟเฟกต์ MOV SPD
   • Max Character MOV SPD : 325
   • Max Mount MOV SPD : 350
 • เริ่มกิจกรรม
  • 12/01/2566 – 26/01/2566
   • Dungeon Adventure รายละเอียด คลิก
   • เพิ่มอัตราตีบวกสำเร็จอุปกรณ์สวมใส่ขึ้น 20%
   • ต้อนรับ Mana Awakening ซีซั่นใหม่ เพิ่ม Mana EXP +100%
  • 12/01/2566 – 09/02/2566
   • Merge Server Attendance รายละเอียด คลิก
   • Daily Elyon Box Event รายละเอียด คลิก

2. ปัญหาที่อยู่ระหว่างรอการแก้ไข

 • ปัญหาอาการ Lag ในบางพื้นที่ และบางเวลา
 • ปัญหาโปรแกรมช่วยเล่น

3. Ruby Shop Update

 • สามารถดูรายละเอียดได้ ที่นี่