ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ 10 พฤศจิกายน 2565

660

 


 

1. ปรับปรุง/แก้ไข

 • ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ตามปกติ
 • เริ่มกิจกรรมพิเศษ ในช่วงวันที่ 10/11/2565 – 1/12/2565 ดังนี้
  • เพิ่มโอกาสในการอัพเกรด รูนสโตน ขึ้น 2 เท่า
  • เพิ่ม Item Drop Rate ขึ้น 30% ในดันเจี้ยน และ พื้นที่ล่า
  • เมื่อเข้าเกมจะได้รับไอเทมตามด้านล่างนี้ทุกวันผ่านทางกล่องจดหมาย (หลัง 07:00 น.)
   • [Event] Dungeon Reward Recharge Ticket (3 Days) x1
   • [Untradeable] Eternal Elixir of Wrath III x1
   • [Untradeable] Eternal Elixir of Death III x1
   • [Untradeable] Eternal Endurance Elixir III x1
  • เปลี่ยนไอเทมจากการออนไลน์ครบ 30 นาทีเป็น [Account] Equipment Enhance Stone Selection Box (เมื่อเปิดจะได้รับ [Account] Unstable Enhance Stone Selection Box x1 และ [Account] Refine Enhance Stone Selection Box x10)
 • เริ่มกิจกรรม Constellation Attendance & Collection รายละเอียด คลิก
 • Gear Shop
  • เพิ่มไอเทมใหม่
   • [Rare] Artifact Upgrade Stone Package ราคา 3900 Gear จำกัดการซื้อ 1 ครั้ง
   • [Account] Artifact Enhancement Stone ราคา 250 Gear จำกัดการซื้อ 15 ครั้ง
   • Artifact Enhancement Stone Box ราคา 1800 Gear จำกัดการซื้อ 3 ครั้ง
   • Luminous Breakthrough Expander ราคา 33000 Gear ไม่จำกัดการซื้อ
  • ไอเทมที่นำออก
   • [Event] Mana Crystal Random Box
   • [Event] Mana Crystal Random Box 10+1
   • Magic Stone Material Box

2. ปัญหาที่อยู่ระหว่างรอการแก้ไข

 • ปัญหาอาการ Lag ในบางพื้นที่ และบางเวลา
 • ปัญหาโปรแกรมช่วยเล่น

3. Ruby Shop Update