กิจกรรม Harth Field Slayer

1370

ระยะเวลากิจกรรม :
วันที่ 4 – 18 สิงหาคม 2565 (ก่อนเวลาปิดปรับปรุง Server)

รายละเอียดกิจกรรม :
เพียงฆ่า Monster ในทวีป Harth (แผนที่ทั่วไป) ในช่วงระยะเวลากิจกรรมจะมีโอกาสได้รับ [Event] Harth Slaughterer Coin สำหรับใช้แลกไอเทมใน ร้านค้ากิจกรรม Harth Slaughterer Token Shop

**หลังหมดระยะเวลากิจกรรมไอเทม [Event] Harth Slaughterer Coin จะถูกลบทิ้งทั้งหมด โปรดแลกไอเทมให้เรียบร้อยก่อนหมดระยะเวลากิจกรรม**

ไอเทม รายละเอียด
[Event] Harth Slaughterer Coin

 

ร้านค้า Harth Slaughterer Token Shop
ไอเทม รายละเอียด Coin ที่ใช้ในการแลก จำนวนครั้งที่แลกได้
Unstable Catalyst Fragment
50
1
[Bind] Epic Set Weapon Fixed Enhance 100 1
[Bind] Epic Set Armor Fixed Enhance
100 1
Legendary Reset Scroll Selection Box 50 1
Epic Reset Scroll Selection Box 30 3
[Event] Small Luminus Box
50 3
Dimensional Portal (Daily) Usage
20 1
Safe Enhancement Tool 10 5
Rune Powder 1 แลกได้ไม่จำกัด