กิจกรรม Harth Field Slayer 2023

207

ระยะเวลากิจกรรม :
วันที่ 9 – 23 กุมภาพันธ์ 2566 (ก่อนเวลาปิดปรับปรุง Server)

รายละเอียดกิจกรรม :
เพียงฆ่า Monster ในทวีป Harth (แผนที่ทั่วไป) ในช่วงระยะเวลากิจกรรมจะมีโอกาสได้รับ  [Event] 2023 Harth Slaughterer Coin สำหรับใช้แลกไอเทมใน ร้านค้ากิจกรรม Harth Slaughterer Token Shop

**หลังหมดระยะเวลากิจกรรมไอเทม [Event] 2023 Harth Slaughterer Coin จะถูกลบทิ้งทั้งหมด โปรดแลกไอเทมให้เรียบร้อยก่อนหมดระยะเวลากิจกรรม**

ไอเทม รายละเอียด
[Event] 2023 Harth Slaughterer Coin

 

ร้านค้า 2023 Harth Slaughterer Token Shop
ไอเทม รายละเอียด Coin ที่ใช้ในการแลก จำนวนครั้งที่แลกได้
Mana Control Stone III 30 5
Mana Control Stone II 15 10
Mana Control Stone I 5 20
Legendary Enhancement Rate Aid I 20 3
Epic Enhancement Rate Aid I 5 5
Enhancement Aura x500,000 10 3
Enhancement Aura x100,000 5 5
Enhancement Aura x10,000 1 ไม่จำกัดการแลก