ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ 13 เมษายน 2566

170

 


 

1. ปรับปรุง/แก้ไข

  • ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ตามปกติ

2. ปัญหาที่อยู่ระหว่างรอการแก้ไข

3. Ruby Shop Update