ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ 13 ตุลาคม 2565

655

 


 

1. ปรับปรุง/แก้ไข

  • ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ตามปกติ
  • ปรับราคาซื้อขายสูงสุด/ต่ำสุดของไอเทมในตลาดบางชิ้น
  • จบกิจกรรม Sky Crystal Harvest Festival
  • เริ่มกิจกรรม Sky Slayer รายละเอียด คลิก
  • เริ่มกิจกรรม Instruments for a Band รายละเอียด คลิก
  • เริ่มกิจกรรม Hot Time Event : Balance Arena Honor Point 200% รายละเอียด คลิก
  • แก้ไขชื่อไอเทม “2022 Tigris Cube IV” เป็น “2022 Tigris Cube II”

2. ปัญหาที่อยู่ระหว่างรอการแก้ไข

  • ปัญหาอาการ Lag ในบางพื้นที่ และบางเวลา
  • ปัญหาโปรแกรมช่วยเล่น
  • Skill Attribute Toxic Swarm VDO แนะนำสกิลไม่ตรง

3. Ruby Shop Update