ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ 15 กันยายน 2565

683

 


 

1. ปรับปรุง/แก้ไข

  • ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ตามปกติ
  • แก้ไขการตั้งราคาของไอเทมบางชนิดบนตลาด
  • เริ่มกิจกรรม Daily Elyon Box Event รายละเอียด คลิก
  • ลบไอเทม [Event] Harvest Festival Token จากกิจกรรม Harvest Festival
  • ลบไอเทม [Event] Observation Telescope และ [Event] Gift Full of Wishes จากกิจกรรม Meteor Shower
  • แก้ไขคำอธิบาย Skill Attribute : Agile Explosive Leap ของ Gunner ให้ถูกต้อง

2. ปัญหาที่อยู่ระหว่างรอการแก้ไข

  • ปัญหาอาการ Lag ในบางพื้นที่ และบางเวลา
  • ปัญหาโปรแกรมช่วยเล่น
  • VDO แนะนำ Skill Attribute : Altered Toxic Swarm ไม่ถูกต้อง
  • พบปัญหาในบางกรณีอาชีพ Mystic จะไม่สามารถใช้สกิลชุบชีวิตผู้เล่นในทีมได้

3. Ruby Shop Update