ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ 18 สิงหาคม 2565

911

 


 

1. ปรับปรุง/แก้ไข

 • อัพเดทระบบ Marketplace (ตลาด) ใหม่
 • เปิดระบบส่งของขวัญให้สามารถใช้งานได้
 • แก้ไข Bug การแสดงผลอุปกรณ์สวมใส่หลังจากลง Balance Arena 3 vs 3
 • เริ่มกิจกรรม
  • Harvest Festival ดูรายละเอียด คลิก
  • เริ่มกิจกรรม Meteor Shower ดูรายละเอียด คลิก
 • สิ้นสุดกิจกรรม
  • จบกิจกรรม Harth Slaughterer แต่ยังสามารถแลกเหรียญได้จนถึง 1 กันยายน 2565
  • หมดระยะเวลาการแลก Dungeon Exploration Event Token

2. ปัญหาที่อยู่ระหว่างรอการแก้ไข

3. Ruby Shop Update