กิจกรรม Meet you at Harth 2nd Week

950

ระยะเวลากิจกรรม :
วันที่ 11 สิงหาคม – 17 สิงหาคม 2565 (23:59 น.)

รายละเอียดกิจกรรม :
เพียงเข้าเกมในช่วงระยะเวลากิจกรรมรับไอเทมกล่อง Meet you at Harth [2st Week] Daily Day 1 Elyon Box ผ่านทางกล่องของขวัญ
(เมื่อทำการเปิดกล่องจะได้ไอเทมตามที่กำหนด และ จะเปิดกล่องได้อีกครั้งหลังผ่านไป 23 ชั่วโมง)
* 1 ID รับได้ 1 กล่อง*
** แนะนำให้เปิดกล่องไอเทมให้ตรงตามระยะเวลา **
***กล่อง Meet you at Harth จะถูกลบหลังหมดระยะเวลากิจกรรม**

DAY 1
[Account] Blessed Enhance Stone Box x1
Radiant Enhancement Reset Scroll Selection Box x1
[2st Week] Daily Day 2 Elyon Box x1

 

DAY 2
[Bind] Mysterious Rune Equipment Selection Box x5
Refined Mysterious Enhancement Tool x20
Unstable Mysterious Enhancement Tool x10
[2st Week] Daily Day 3 Elyon Box x1

ไอเทม
– [Bind] Mysterious Rune Equipment Selection Box
– Refined Mysterious Enhancement Tool
– Unstable Mysterious Enhancement Tool
ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วใน Patch ปัจจุบัน แต่เนื่องจากกล่อง Meet you at Harth ที่แจกใน Event นี้
ต้องเปิดต่อเนื่องจึงไม่สามารถเอาไอเทมดังกล่าวออกจากกล่องได้ ท่านสามารถขาย NPC หรือโยนทิ้งได้เลย
ทางทีมได้ทำการส่งไอเทมชดเชยให้กับทุกท่านแล้วในวันปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ 11 สิงหาคม 2565 เป็น
[Bind] Level 4 Runestone Selection Chest x1
Large Rune Powder Pouch x1

DAY 3
[Bind] Epic Set Armor Fixed Enhance Stone x1
Magic Stone Material Box x5
Radiant Lock Box x1
[2st Week] Daily Day 4 Elyon Box x1

 

DAY 4
Radiant Equipment Upgrade Stone x1
Radiant Set Enhancement Rate Aid x2
[2st Week] Daily Day 5 Elyon Box x1

 

DAY 5
[Account] Unstable Enhance Stone Selection Box x1
Hunting Mana EXP +200% Potion x2
Curious Luminus Box x1
[2st Week] Daily Day 6 Elyon Box x1

 

DAY 6
[Bind] Epic Set Weapon Fixed Enhance Stone x1
[Account] Blessed Enhance Stone Box x3
[Event] Hunting EXP Gain +200% Potion x2
[2st Week] Daily Day 7 Elyon Box x1

 

DAY 7
Faint Luminus Box x1