Paladin Daily Quest ภารกิจอัศวินแห่งแสง

1648

ระยะเวลากิจกรรม :
วันที่ 1 กันยายน – 29 กันยายน 2565 (23:59 น.)

รายละเอียดกิจกรรม :
ใช้ไอเทม Proof of the Prophet’s Baptism เพื่อรับภารกิจจาก NPC ที่เมือง Foothod กำจัดมอนสเตอร์ในพื้นที่ Harth จำนวน 50 ตัว
เมื่อทำสำเร็จจะได้รับไอเทม Paladin’s Coat of Arms จำนวน 1 ชิ้น
*** สามารถรับภารกิจได้ 1 ครั้งต่อวัน (เควสสามารถรับได้เพียงแค่ Class Paladin เท่านั้น) *** 

ร้านค้า Paladin’s Coat of Arms

ไอเทม รายละเอียด
Paladin’s Coat of Arms

 

ร้านค้า Elyon Attendance Token
ไอเทม รายละเอียด Coin ที่ใช้ในการแลก จำนวนครั้งที่แลกได้
Tigris Battle Potion II 1 1
Safe Enhancement Tool 1 10
Hunting EXP Gain +200% Potion 1 1