ต้อนรับ Open Beta ไปกับ “Growth Box” ยิ่งเลเวลอัพยิ่งได้

2992

ระยะเวลากิจกรรม :

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 12:00 น. (จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)

รายละเอียดกิจกรรม :

ในช่วงระยะเวลากิจกรรม เมื่อสร้างตัวละครและเข้าเกมจะได้รับไอเทม “Growth Box” ในช่องเก็บของซึ่งจะสามารถเปิดได้ก็ต่อเมื่อตัวละครมีเลเวลถึงตามที่กำหนดไว้โดยจะได้รับไอเทมต่าง ๆ ดังนี้


Lv. 23 Growth Box
ไอเทม รายละเอียด
Pet Registration: Blue Dragon (Limited Time) x1
อาวุธ และ ชุด เริ่มต้น ระดับสีฟ้า x1
(สำหรับอาชีพของตัวละครเปิดกล่อง)
Grade 1 Sprout Luminus x1
Lv. 26 Growth Box x1

 


Lv. 26 Growth Box
ไอเทม รายละเอียด
Level 5 Transc. Runestone [Skill Attibute] x1
Level 3 Fate Runestone x6
[Bind] Skill Attribute Summoning Scroll x1
(สำหรับอาชีพของตัวละครเปิดกล่อง)
Lv. 29 Growth Box x1

 


Lv. 29 Growth Box
ไอเทม รายละเอียด
Yellow Parrot x1
อาวุธ เริ่มต้น ระดับสีม่วง x1
(สำหรับอาชีพของตัวละครเปิดกล่อง)
Lv. 32 Growth Box x1

 


Lv. 32 Growth Box
ไอเทม รายละเอียด
[Bind] Level 4 Fate Runestone x3
ชุด เริ่มต้น ระดับสีม่วง x1
(สำหรับอาชีพของตัวละครเปิดกล่อง)
[Bind] Skill Attribute Summoning Scroll x1
(สำหรับอาชีพของตัวละครเปิดกล่อง)
Lv. 35 Growth Box x1

 


Lv. 35 Growth Box
ไอเทม รายละเอียด
[Bind] Skill Attribute Summoning Scroll x1
(สำหรับอาชีพของตัวละครเปิดกล่อง)
Blue Magic Stone x3
[Account] Refined Enhance Stone Selection Box x5
[Account] Enhance Stone Selection Box x10
Lv. 38 Growth Box x1

 


Lv. 38 Growth Box
ไอเทม รายละเอียด
[Bind] Skill Attribute Summoning Scroll x1
(สำหรับอาชีพของตัวละครเปิดกล่อง)
[Bind] Level 4 Fate Runestone x3
[Beginner] Mana EXP: 20,000 x1
[Beginner] Hunting EXP Gain +300% Potion x5
[Beginner] Hunting Mana EXP +200% Potion x5
Lv. 41 Growth Box x1

 


Lv. 41 Growth Box
ไอเทม รายละเอียด
[Beginner] Mana EXP: 30,000 x1
Radiant Treasure Map Fragment x5
Sandy Foothills Reward Box Key x2
Transcendent Stone x1
Earrings Selection Box x1
Ring Selection Box x1
Lv. 42 Growth Box x1

 


Lv. 42 Growth Box
ไอเทม รายละเอียด
[Beginner] Mana EXP: 40,000 x1
Sandy Foothills Reward Box Key x2
Transcendent Stone x1
Lv. 43 Growth Box x1

 


Lv. 43 Growth Box
ไอเทม รายละเอียด
[Beginner] Mana EXP: 60,000 x1
Sandy Foothills Reward Box Key x2
Transcendent Stone x1
Lv. 44 Growth Box x1

 


Lv. 44 Growth Box
ไอเทม รายละเอียด
[Bind] Moment of the Steal Equipment Box x1
[Account] Refined Enhance Stone Selection Box x5
Faint Equipment Upgrade Stone Selection Box x3
Epic Reset Scroll Selection Box x1
Lv. 45 Growth Box x1

 


Lv. 45 Growth Box
ไอเทม รายละเอียด
[Beginner] Hunting EXP Gain +300% Potion x5
[Beginner] Hunting Mana EXP +200% Potion x5
[Account] Refined Enhance Stone Selection Box x5
Faint Equipment Upgrade Stone Selection Box x6
[Bind] Moment of the Steal Equipment Box x1

 

 

  • ไอเทมที่ได้จาก Growth Box บางชิ้นจะมีระยะเวลาการใช้งานจำกัดและจะเริ่มนับเวลาทันทีที่เปิดกล่อง
  • ตรวจสอบระยะเวลาการใช้งานที่ตัวไอเทมหากหมดเวลาจะไม่สามารถใช้งานไอเทมได้อีก
  • กรณีไอเทมหมดเวลาโดยที่ยังไม่ใช้งานทางทีมงานขอสงวนสิทธิไม่ชดเชยในทุกกรณี