กิจกรรม Harvest Festival

741

ระยะเวลากิจกรรม :
วันที่ 18 สิงหาคม – 1 กันยายน 2565 (ก่อนเวลาปิดปรับปรุง Server)

รายละเอียดกิจกรรม :
เพียงทำการตกปลา ขุดแร่ ตัดไม้ เก็บสมุนไพร เก็บ Sky Crystal ในทวีป Harth (แผนที่ทั่วไป) ในช่วงระยะเวลากิจกรรมจะมีโอกาสได้รับ [Event] Harvest Festival Token สำหรับใช้แลกไอเทมใน ร้านค้ากิจกรรม Harvest Festival Token Shop

**หลังหมดระยะเวลากิจกรรมไอเทม [Event] Harvest Festival Token จะถูกลบทิ้งทั้งหมด โปรดแลกไอเทมให้เรียบร้อยก่อนหมดระยะเวลากิจกรรม**

ไอเทม รายละเอียด
[Event] Harvest Festival Token

 

ร้านค้า Harvest Festival Token Shop
ไอเทม รายละเอียด Coin ที่ใช้ในการแลก จำนวนครั้งที่แลกได้
[Furniture] Wall Air Conditioner
30
1
[Furniture] Yut Game Board
30 1
[Bind] Level 5 Runestone Selection
100 1
[Account] Refined Enchance Stone
10 5
[Event] Hunting EXP Gain +200% Potion
30 3
Hunting Mana EXP +100% Potion
20 5
Magic Stone Box
10 10
Rune Powder 1 แลกได้ไม่จำกัด