กิจกรรม Meteor Shower

841

รายละเอียดกิจกรรม :
เพียงออนไลน์ในเกมครบ 30 นาที ในช่วงระยะเวลากิจกรรมสามารถไปกดรับ [Event] Observation Telescope ได้จากหน้าต่างเช็คชื่อ
จากนั้นเมื่อกดใช้งานไอเทม [Event] Observation Telescope จะได้รับเควสกิจกรรม ไปดูดาวกับข้าไหม?
เมื่อทำเควสสำเร็จรับไอเทม [Event] Gift Full of Wishes

**ไอเทม [Event] Observation Telescope จะหมดอายุ 1 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ
**หลังหมดระยะเวลากิจกรรมไอเทม [Event] Observation Telescope และไอเทม [Event] Gift Full of Wishes จะถูกลบทิ้งทั้งหมด โปรดใช้ไอเทมให้เรียบร้อยก่อนหมดระยะเวลากิจกรรม**

ไอเทม รายละเอียด
[Event] Observation Telescope
[Event] Gift Full of Wishes

 

[Event] Gift Full of Wishes เมื่อใช้งานจะสุ่มรับไอเทม 1 ชิ้นจากไอเทมเหล่านี้
ไอเทม รายละเอียด
Dimensional Mana Trail
Blue Sky Crystal
Violet Sky Crystal
Blue Starlight Magic Stone
Purple Starlight Magic Stone
Golden Starlight Magic Stone