ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ 29 กันยายน 2565

1340

 


 

1. ปรับปรุง/แก้ไข

 • เริ่มกิจกรรม Boost up Event : October รายละเอียด คลิก
 • เริ่มกิจกรรม Sky Crystal Harvest Festival รายละเอียด คลิก
 • อัพเดท Daily Login & Online Time เดือนตุลาคม รายละเอียด คลิก
 • อัพเดท Elyon Pass SS.4 เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2565 รายละเอียด คลิก
 • ปรับบาลานซ์สกิล ดังนี้
  • [Elementalist]
   • ปรับสกิล Fiery Bash เมื่อใช้ Skill Attribute Active Fiery Bash ลด PVP Damage ของกระสุน 8 นัดลงจาก 25% เป็น 10%
   • ปรับเพิ่ม Deep Freeาze Immunity เมื่อใช้ Skill Attribute Vengeful Magic Barrier’s เพิ่มขึ้นจาก 1.5 วินาทีเป็น 3 วินาที
   • ปรับเพิ่ม Skill Attribute Accelerated Firehawk เพิ่มค่า Dodge ขึ้นจาก 350 เป็น 600
   • ปรับเพิ่มเอฟเฟกต์ Tenacity ระหว่างการใช้ Skill Fiery Dash
   • แก้ไขปัญหา Transcendent Imprint สกิล Planted Threat และ Restraining Blade ไม่ทำงานเมื่อใช้กับสกิลต่อไปนี้ Measured Frosthail, Frost Blast, Unrelenting Lightning Torrent, Voltage Shot (Ultimate Imprint)
   • แก้ไขปัญหาที่ Tenacious Blades ไม่ทำงานเมื่อใช้สกิล Dimensional Distortion: Leap
  • [Mystic]
   • แก้ไขปัญหาที่ Summon Totem ปรากฏขึ้นอย่างไม่ถูกต้องเมื่อใช้สกิล Spirit King’s Totem ของไอเทม Pyro Necklace [Spirit King’s Totem]
   • แก้ไขปัญหาที่โจมตีด้านหลังในบางครั้งเมื่อใช้ Skill Attribute Measured Toxic Swarm
  • [Gunner]
   • เพิ่มระยะเวลาของเอฟเฟกต์ ‘Evade’ เมื่อใช้สกิล Call: War Drone จาก 2 วินาทีเป็น 4 วินาที
   • เปลี่ยนแปลง Skill Attribute Altered Barrage, Combined Barrage และ Idle Barrage เปลี่ยนเป็นสกิล Non-targeting
   • แก้ไขปัญหาไม่เกิดความเสียหายเมื่อเอฟเฟกต์ Timed Mortar สิ้นสุดลง หลังโจมตีด้วย Skill Attribute Idle Barrage
   • เปลี่ยนเอฟเฟกต์ต้านทาน Crowd Control ‘Relentless’ จะมีผลเมื่ออยู่ในควันระเบิดที่สร้างขึ้นเมื่อใช้ Skill Attribute ‘Unrelenting Grenade Lob’ ของสกิล Grenade Lob
  • [Assassin]
   • สกิล Smokescreen ลบเอฟเฟกต์ ‘Relentless’ ออกจากคำอธิบายสกิลให้ตรงกับการใช้สกิลจริง
   • แต่ละครั้งที่ใช้ Skill Attribute ‘Accelerated Shadow Split’ ของสกิล Shadow Split จะสร้างบาเรียเท่ากับ 5% ของ Max HP
   • เอฟเฟกต์ Stealth ของ Skill Attribute Mighty Shadow Beheading ของสกิล Shadow Beheading ถูกลบออก และเอฟเฟกต์ Invincibility จะมีผลเป็นเวลา 3 วินาที และปริมาณการใช้ Energy ถูกเปลี่ยนเป็น 0
   • เพิ่มระยะเวลาของเอฟเฟกต์ Stun ของสกิล Counterattack จาก 0.5 วินาที เป็น 1 วินาที
   • เมื่อโจมตี Skill Attribute Pervasive Obliteration ของสกิล Obliteration มีโอกาส 35% ที่จะได้รับ Brand 3 อัน (เวลาคูลดาวน์เอฟเฟกต์ 5 วินาที)
   • เอฟเฟกต์ Block ของสกิล Reverse Kick ถูกลบออก และเมื่อโดนเป้าจะมีโอกาส 100% ที่จะเพิ่มเอฟเฟกต์ Weakness Exposure
   • แก้ไขปัญหาเอฟเฟกต์ Stun ของสกิล Reverse Kick ใช้กับเป้าหมายที่อยู่ในสถานะต้านทาน Crowd Control
   • เพิ่มเอฟเฟกต์ Block ในการโจมตีสองครั้งแรกของสกิล Shadow Attack และถ้าหากเป็นสกิล Shocking Shadow Attack จะใช้งานเอฟเฟกต์ Block กับการโจมตีครั้งแรก
   • ระยะเวลาของ Skill Attribute Fatal Smokescreen ของสกิล Smokescreen ลดลงจาก 8 วินาทีเป็น 5 วินาที
   • Power ของ Shadow Rainfall ลดลงจาก 230/288/346 เป็น 115/144/173 แต่เพิ่มเอฟเฟกต์เพิ่มความเสียหาย PVE 100% เมื่อใช้ Skill Attribute Pervasive Shadow Rainfall
   • ปรับเปลี่ยนสกิล Lightning Cutter ดังต่อไปนี้
    – เปลี่ยนชื่อสกิลจาก Lighting Cutter เป็น Dagger Stab และเปลี่ยน Motion การใช้สกิล
    – คูลดาวน์เปลี่ยนจาก 15 วินาทีเป็น 10 วินาที และ Power ต่อการโจมตีเปลี่ยนจาก 101 เป็น 138
    – ลบเอฟเฟกต์ Stun, Superconductor ออกและเพิ่มเอฟเฟกต์ Stiffen และ Recalibrate (ลด MOV ​​SPD 10%, ทับซ้อนสูงสุด 5 ครั้ง)
    – Amplified Dagger Stab : เพิ่มระยะเป็น 2 เท่า, เอฟเฟกต์ Pull เมื่อโจมตีโดนเป้า
    – Vampiric Dagger Stab : ฟื้นฟู HP เท่ากับ 70% ของความเสียหายเมื่อโจมตีโดนเป้า, เพิ่มการทับซ้อนสกิล +1
    – Pervasive Dagger Stab : เปลี่ยนเป็นสกิล Non-targeting และคูลดาวน์เปลี่ยนเป็น 0 วินาที, เรียกร่างโคลนเงาออกมาโจมตีเพื่อสร้างความเสียหายและเอฟเฟกต์เดียวกัน แต่จะลบเอฟเฟกต์ Stiffen
    – Active Dagger Stab : เปลี่ยนเป็นสกิล Non-targeting และคูลดาวน์เปลี่ยนเป็น 0 วินาที เอฟเฟกต์ Stiffen (รวมถึง PC) หายไป มีโอกาส 10% ที่จะ Stun เป็นเวลา 1 วินาที เมื่อโจมตีโดนเป้า, เพิ่ม Pierce Power ทั้งหมด 10% เป็นเวลา 3 วินาที เมื่อโจมตีโดนเป้า (ทับซ้อนสูงสุด 3 ครั้ง)
   • เมื่อใช้ Skill Attribute Accelerated Shadow Split ของสกิล Shadow Split เอฟเฟกต์ Shadow Rainfall จะเปิดใช้งานหลังจากการโจมตีสิ้นสุดลง
   • เพิ่มความเสียหาย PVE 100% ให้กับ Skill Attribute Amplified Shadow Rainfall ของสกิล Shadow Rainfall
   • จำนวนเป้าหมายของ Skill Attribute Vampiric Talonhook ของสกิล Talonhook เพิ่มขึ้นจาก 8 คนเป็น 10 คน, ระยะขอบเขตของสกิลเพิ่มขึ้น 50% และจำนวนการฟื้นฟู HP เมื่อโจมตีลดลงจาก 50% เป็น 30%
   • เพิ่มเอฟเฟกต์ Barrier เท่ากับ 40% ของ HP สูงสุด ขณะใช้สกิล Execution
  • [Slayer]
   • เอฟเฟกต์ลดความเสียหายเมื่อใช้สกิล Rampage เพิ่มขึ้นจาก 60% เป็น 80%, เอฟเฟกต์ Critical Hit Rate ของการโจมตีธาตุมืดลดลงจาก 40% เป็น 20% และโอกาสในการทำให้เกิด Stiffen ลดลงจาก 100% เป็น 50%
   • เอฟเฟกต์ Accuracy ของสกิล Absolute Attack เปลี่ยนเป็นเอฟเฟกต์ Bullseye
   • เปลี่ยนเป็นเพิ่มเวลาคูลดาวน์ 50% เมื่อใช้ Skill Attribute Altered Battle Integration ของสกิล Battle Integration
   • เปลี่ยนให้เวลาคูลดาวน์เพิ่มขึ้น 100% เมื่อใช้ Skill Attribute Displacing Blood Sword ของสกิล Blood Sword
   • ระยะเวลาของเอฟเฟกต์ Blood Imprint ที่มีผลใช้งาน เมื่อใช้ Skill Attribute Mighty Bloody Pyre ของสกิล Bloody Pyre ลดลงจาก 10 วินาทีเป็น 6 วินาที
   • แก้ไขปัญหาที่โดนสกิล Morph: Shrink ของ Mystic ขณะใช้งานเอฟเฟกต์ Blood Imprint
   • แก้ไขปัญหาที่ปริมาณฮีลที่ได้รับของคลาส Slayer นั้นต่ำกว่าคลาสอื่น
  • [Archer]
   •  ระยะเวลาของ Skill Attribute Mighty Tornado ของสกิล Tornado ลดลงจาก 8 วินาทีเป็น 5 วินาที และเพิ่มเอฟเฟกต์ต้านทาน Crowd Control
   • การเพิ่ม Power ของ Skill Attribute Measured Cyclone Windforce Arrow ของสกิล Cyclone Windforce Arrow ลดลงจาก 100% เป็น 90%
   • Skill Attribute Opportune Quiver Charger ของสกิล Quiver Charger เปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้
    – ปริมาณการลดคูลดาวน์ลดลงจาก 50% เป็น 40% เมื่อใช้สกิล
    – เมื่อใช้สกิล Hurricane Leap ขณะที่ใช้ Skill Attribute ‘Opportune Quiver Charger’ จะสร้างบาเรียที่ดูดซับความเสียหายเท่ากับ 15% ของ HP สูงสุดเป็นเวลา 3 วินาที
  • [Paladin]
   • แก้ไขปัญหาเป้าหมายที่โดนสกิล Punishment บางครั้งจะได้รับผล Clean ไปด้วย
   • เปลี่ยนแปลงระยะสูงสุดของสกิล Explosive Punishment จาก 15 เมตรเป็น 10 เมตร
   • แก้ปัญหา Effect Silence ต่อเนื่องเมื่อโดยสกิล Explosive Punishment
   • แก้ปัญหาสกิล Accelerated Holy Strike ไม่สามารถใช้งานได้ในบางภูมิประเทศ
   • แก้ปัญหา Tenacious Blades ไม่แสดงผลเมื่อใช้ Skill Attribute Displacing Brilliant Light Sword
   • แก้ปัญหาที่สามารถลบสถานะ Invincibility ที่เกิดจากสกิล Holy Ground ได้
   • แก้ปัญหาสถานะ Airborne จากสกิล Flash สามารถใช้กับเป้าหมายที่ติดสถานะ Immunity ได้ในบางครั้ง
   • แก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถลบบัฟและดีบัฟธาตุมืดได้ตามปกติ เมื่อใช้ Skill Attribute ‘Agile Holy Ground’ ของสกิล Holy Ground
   • แก้ไขปัญหาที่เอฟเฟกต์ ‘Stun’ ถูกใช้งาน เมื่อเปิดใช้งานเอฟเฟกต์ ‘Rear Blast’ โดยใช้ Skill Attribute ‘Shocking Annihilating Light’ ของสกิล Annihilating Light หลังจากเปิดใช้งาน Control 33 Rear Blast Rune Attribute
   • แก้ไขปัญหา ระยะขอบเขตพื้นที่เอฟเฟกต์และระยะขอบเขตเอฟเฟกต์ของสกิลไม่ตรงกัน เมื่อเลือก Skill Attribute  ‘Infinite Rushing Light’ ของสกิล ‘Active Blink Sword’ Skill Attribute, Rushing Light
   • เปลี่ยนแปลงระยะสูงสุดของสกิล Explosive Punishment จาก 15 เมตรเป็น 10 เมตร
   • เปลี่ยนสกิล Annihilating Light ให้ใช้ในทิศทางของเป้าเล็งเท่านั้น
   • เปลี่ยนสกิล Skill Attribute Infinite Annihilating Light สามารถใช้ได้เมื่อมี Energy อย่างน้อย 30 ขึ้นไป
   • เปลี่ยนให้การเคลื่อนไหวจบเร็วขึ้นกว่าเดิมเมื่อใช้สกิลอื่นหลังจากใช้สกิล Rushing Light และสามารถเคลื่อนไหวได้เมื่อใช้สกิล
   • เปลี่ยนจำนวนเป้าหมายของสกิล Rushing Light เพิ่มขึ้นจาก 5 เป็น 7
   • เปลี่ยนให้สกิล Rushing Light ไม่ถูกยกเลิก เมื่อใช้สกิลอื่นขณะใช้สกิล Rushing Light
   • เปลี่ยนให้การเคลื่อนไหวจบเร็วขึ้นกว่าเดิมเมื่อใช้สกิลอื่นหลังจากใช้สกิล Rushing Light และสามารถเคลื่อนไหวได้เมื่อใช้สกิล
   • ระยะเวลาของ Skill Attribute ‘Mighty Holy Blessing’ ของสกิล Holy Blessing ลดลงจาก 8 วินาทีเป็น 5 วินาที, ปริมาณการลดความเสียหายที่ได้รับจากกระสุนปืนลดลงจาก 50% เป็น 30% และความเสียหายที่มอบเพิ่มขึ้น จาก 10% เป็น 20%
   • ระยะขอบเขตของเอฟเฟกต์ ‘Pull’ ของ Skill Attribute ‘Shocking Sacred Grace’ ของสกิล Sacred Grace เพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบกับเมื่อก่อน และจำนวนเป้าหมายเพิ่มขึ้นเป็น 7 คน
   • เปลี่ยนแปลงสกิล Blink Sword ให้การเคลื่อนไหวจบเร็วขึ้นเมื่อใช้ Skill Attribute Active Blink Sword และสามารถเคลื่อนไหวได้เมื่อใช้สกิล เพิ่มเอฟเฟกต์ ‘Relentless’ ‘Tenacity’ ในขณะใช้สกิล
   • เปลี่ยนให้ไม่ใช้งานเอฟเฟกต์ต้านทาน Crowd Control ในสถานะ Faith of Protection เมื่อเลือก ‘Active Blink Sword’ Skill Attribute, Skill Attribute ‘Infinite Rushing Light’ ของสกิล Rushing Light
 • Rune Attributes
  • [Fate]
   • แก้ไขปัญหาที่ Rune Attribute บางอันไม่ถูกใช้งานเมื่อเปลี่ยน Rune Attribute Preset หลังจากเปิดใช้งาน Rune Energy
  • [Control]
   • เนื้อหาเกี่ยวกับการเพิ่ม Accuracy 600 ในคำอธิบาย Silence Rune Attribute เปลี่ยนเป็นเอฟเฟกต์ ‘Bullseye’ มีผลใช้งานเมื่อใช้สกิล
  • [Support]
   • แก้ไขปัญหาที่เอฟเฟกต์ Rune Attribute ‘Stronger Together’ และ ‘Safer Together’ ถูกทับซ้อนในบางครั้ง
 • Runestone Effect Change Function
  • เพิ่มฟีเจอร์เปลี่ยนเอฟเฟกต์ Runestone
   • สามารถเปลี่ยนได้โดยใช้ Common Runestone ระดับเดียวกัน หรือไอเทม Runestone Essence Magic Book
   • เมื่อใช้ Common Runestone เป็นวัตถุดิบ จะสุ่มเลือกเอฟเฟกต์ 7 แบบ
   • เมื่อเปลี่ยนเอฟเฟกต์ Runestone อัตราการเปลี่ยนแต่ละเอฟเฟกต์ จะเท่ากับอัตราการได้รับแต่ละเอฟเฟกต์เมื่อเลื่อนขั้น Runestone และมีโอกาสที่จะได้เอฟเฟกต์เหมือนเดิม (ไม่เปลี่ยนแปลง)
   • จำนวนของไอเทม ‘Runestone Essence Magic Book’ ที่จำเป็นในการเปลี่ยนเอฟเฟกต์ของแต่ละระดับ Runestone มีดังนี้
    Runestone Level จำนวนที่ต้องการ
    Level 3 x1
    Level 4 x2
    Level 5 x8
    Level 6 x58
 • Mana Awakening
  • ปรับเพิ่มคูลดาวน์ 60 วินาทีในทักษะ Ultimate ของ Ultimate Imprint
 • General
  • ปรับปรุงให้หากเอฟเฟกต์ บัฟ ที่ใช้งานกับตัวละครมีเกิน 40 บัฟ เอฟเฟกต์ที่มีเวลาเหลือน้อยสุดจะหายไปก่อน
 • Arbitration & Conflict Channels
  • เปลี่ยนการแบ่งแชนแนลออกเป็น Arbitration Channel และ Conflict Channel
   • ใน Arbitration Channel ไม่สามารถโจมตีฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์ได้แม้ในพื้นที่ Conflict ก็ตาม
   • การเปลี่ยน Channel ทำได้เฉพาะใน Foothold หรือ Village เท่านั้น โดยกดเครื่องหมายนกเขียวหรือดาบแดงบนเรดาร์
   • การเปลี่ยนแชนแนลสามารถเปลี่ยนได้ทุกๆ 3 นาที
   • เปลี่ยนแปลงให้คอนเทนต์ Judgement Colossus, Fallen Transport Ship, Locked Supply Box, สงครามยึดครอง War Signal, กำจัด Fortress Commander, Jar of Greed, Demon Disguise Mask สามารถดำเนินการได้ใน Conflict Channel เท่านั้น
   • ข้อความแจ้งเตือนการปรากฏคอนเทนต์ จะปรากฏทั้งใน Conflict/Arbitration Channel
   • เมื่อใช้ Steel/Fairwind Expeditionary Ship Transport Device จะเคลื่อนย้ายไปยัง Conflict Channel
 • Shrine of Greed
  • เพิ่ม Shrine of Greed พื้นที่ล่าที่สามารถใช้ฟังก์ชันสนับสนุนการต่อสู้ได้ และภายในนั้นสามารถโจมตีฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดยกเว้นสมาชิกใน Clan เดียวกัน
  • สามารถเข้าสู่ห้องรอได้โดยคลิกที่ปุ่ม [Shrine of Greed] ในเมนู ESC
  • สามารถเข้าสู่ห้องรอผ่านการโต้ตอบได้เวลา 12.00 น. โดยซื้อ Entrance of Gluttony Entry Ticket จาก NPC Tower Manager Aldor ในห้องรอ
  • ในการเข้าสู่ Hallway of Sloth ชั้น 2 จะต้องกำจัดมอนสเตอร์เพื่อรับไอเทม Hallway of Sloth Entry Ticket
  • สามารถใช้ได้ 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และสามารถรับ Time Recharge Potion เมื่อล่ามอนสเตอร์
  • สามารถรับไอเทม Pale Runestone Fragment ได้จากการกำจัดมอนสเตอร์ สะสมแล้วนำไปแลกเป็นไอเทม Runestone ซึ่งรวมถึง Bind Runestone Level 5, 6 ได้
  • ใน Shrine of Greed สามารถรับไอเทมวัตถุดิบที่จำเป็นสำหรับสร้างอุปกรณ์ Transcendent, Soul Stone ใหม่ และเครื่องประดับใหม่ เช่น Magic Rings/Earrings และ Refining Stone พิเศษ
  • เมื่อกำจัดมอนสเตอร์บอส นักผจญภัย 1 คนที่โจมตีครั้งสุดท้ายจะได้รับรางวัลจากการฆ่า และนักผจญภัยที่มีส่วนร่วมจะได้รับรางวัลพื้นฐาน
 • Style Equipment Unbind Scrolls
  • เพิ่มไอเทม Style Equipment Unbind Scroll เพื่อให้ไอเทม Style Equipment สามารถปลดการผูกมัดได้
   • หากเป็นไอเทมที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ แม้ว่าจะปลดการผูกมัดแล้วก็ตาม ไอเทมนั้นก็จะไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้เหมือนเดิมแต่จะสามารถย้ายภายในไอดีได้เท่านั้น
   • เมื่อปลดการผูกมัด จำนวนไอเทมและ Gold ที่ต้องจ่ายจะแตกต่างกันไปตามระดับ และยิ่งระดับการอัปเกรดสูงขึ้นเท่าใด Gold ที่ต้องจ่ายก็จะยิ่งสูงขึ้น
    Equipment Grade Scroll Required Gold Required
    Rare 1 10,000 – 130,000
    Epic 2 20,000 – 340,000
    Legendary 10 150,000
 • Armlet Exchange Tickets
  • เพิ่มไอเทม Armlet Exchange Ticket ใช้เปลี่ยนประเภทของ Armlet ให้เป็นประเภทอื่นได้ในขณะที่รักษาระดับอัปเกรดของไอเทม Armlet
   • มีโอกาส 3% ที่จะได้รับเมื่อแยกส่วน Armlet ระดับ Legendary (มีผลแยกต่างหากกับอัตราที่จะได้รับ Enhance Stone เมื่อแยกชิ้นส่วน)
   • เมื่อทำการแลกเปลี่ยน จำนวนไอเทมและ Gold ที่ต้องการจะแตกต่างกันไปตามระดับ และยิ่งระดับการอัปเกรดสูงขึ้นเท่าใด Gold ที่ต้องการก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น
    Armlet Grade Ticket Required Gold Required
    Armlet of Faint Aura 1 1,000 – 6,000
    Armlet of Extravagant Aura 3 10,000 – 130,000
    Armlet of Radiant Aura 10 20,000 – 340,000
    Armlet of Brilliant Aura 25 50,000 – 1,000,000
 • Dimensional Portal
  • Abandoned Underground Temple
   • Old Equipment Upgrade Stone Piece (Earrings/Ring) ที่ได้รับจากเอฟเฟกต์ Favor of the Sacred Relic ที่ใช้เมื่อครอบครอง Sacred Relic ใน Abandoned Underground Temple ถูกเปลี่ยนเป็น Radiant Accessory Upgrade Stone Powder
  • Forest of Ensnarement
   • ปรับปรุงให้แสดงผลเพิ่ม Hunting EXP ที่ใช้โดยทั่วไปกับ Forest of Ensnarement
  • Palace of Opportunity
   • แก้ไขปัญหาการใช้สกิล Blink Sword ขณะใช้สกิล Channeling หรือการใช้สกิล Blink Sword อย่างไม่ถูกต้อง เมื่อใช้ระบบสนับสนุนการต่อสู้ด้วยคลาส Paladin
  • Nousgard Hunting Grounds
   • แก้ไขปัญหาที่ Lunaris ปรากฏเป็น Solaris ในคำอธิบายการใช้เอฟเฟกต์บัฟของ Vulpin Tigris Investigation Team Member ที่ Nousgard Hunting Grounds
  • Exile’s Isle
   • Traitor Mardut เปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้
    – เปลี่ยนรางวัลการกำจัด Traitor Mardut ให้ได้วันละ 1 ครั้งเท่านั้น
    – เปลี่ยนการแสดงจำนวนสมาชิกต่อสู้ที่แนะนำจาก 5 คนเป็น 10 คน
  • Odin’s Sky Isle
   • ปรับปรุงให้บอสมอนสเตอร์ที่ปรากฏตัวขึ้นเมื่อล่ามอนสเตอร์ใน Odin’s Sky Isle ปรากฏตัวเร็วขึ้นกว่าเดิม
  • Sandstorm Valley
   • ปรับปรุงให้บอสมอนสเตอร์ที่ปรากฏขึ้นเมื่อล่ามอนสเตอร์ใน Sandstorm Valley ปรากฏเร็วขึ้นกว่าเดิม
 • Clan Dungeon
  • เพิ่ม Clan Dungeon : Lost Storm Rock Highlands
   • ผู้เล่นสามารถเข้าสู่ดันเจี้ยนผ่านเมนูแคลนหัวข้อ Clan Dungeon
   • Clan Dungeon รีเซ็ตทุกวันพฤหัสบดีหลังปิดปรับปรุง Server
   • ในดันเจี้ยน ผู้เล่นต้องกำจัด Mecandra ที่ปรากฏตัวเมื่อคุณโต้ตอบกับ Mecandra’s Life-Bringing Stele
   • Monster จะปรากฏขึ้นเพื่อรบกวนผู้เล่นในขณะพยายามเอาชนะ Mecandra
   • เหล่า Monster ที่ออกมาจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ Mecandra และทำให้ตัวละครผู้เล่นอ่อนแอลง
   • เมื่อ Impregnable Demeiron, Lightning Krark, Berserk Equzin และ Wakhtu of Division ปรากฏขึ้น ผู้เล่นสามารถรับ Electric Orb โดยใช้ Updraft แล้วชาร์จแผ่นซึ่งจะเพิ่มความเสียหายของผู้เล่นเพื่อช่วยในการต่อสู้
   • ไม่สามารถฟื้นคืนชีพผ่าน UI เมื่อตายใน Clan Dungeon
   • เพิ่มความสำเร็จและฉายาของ Lost Storm Rock Highlands
 • Transcendent Dungeon
  • แก้ไขปัญหามอนสเตอร์เกิดในจุดที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ในถ้ำหมอกพิษ
  • แก้ไขปัญหาที่ UI ไม่แสดงสถานะการสำเร็จเมื่อเสร็จสิ้นดันเจี้ยน
 • Abyssal Dungeon : Abyssal Night
  • เมื่อคุณตายในนี้ ความทนทานของอุปกรณ์ที่คุณสวมใส่จะไม่ลดลงอีกต่อไป
  • แก้ไขปัญหาที่ Numen จะไม่ลดลงเมื่อฟื้นคืนชีพหลังจากถูกสังหารโดย Master of the Night
 • Pets & Luminus
  • เพิ่มระบบ รายการโปรด และ อัญเชิญอัตโนมัติ
   • สามารถคลิกที่ริบบิ้นสีเทาที่ด้านขวาบนของ Pet/Luminus เพื่อเพิ่มไปยังรายการโปรดของคุณ
   • สามารถเพิ่มสัตว์เลี้ยง/Luminus ในรายการโปรดของคุณได้สูงสุด 4 ตัว
   • Pets/Luminus ในรายการโปรดสามารถตั้งค่าให้เรียกอัตโนมัติเมื่อคุณเข้าสู่ระบบ
   • คุณสามารถตั้งค่า Luminus ที่เรียกอัตโนมัติได้เพียงตัวเดียวเท่านั้น และหนึ่งตัวสำหรับสัตว์เลี้ยงแต่ละประเภท (์Normal & Premium)
 • Pet Collection
  • เปลี่ยนการคำนวณคะแนนเป็นคำนวณตามเกรด ไม่ใช่จำนวนสัตว์เลี้ยง (10 คะแนนสำหรับสัตว์เลี้ยงปกติ, 20 คะแนนสำหรับสัตว์เลี้ยงพรีเมียม, 10 คะแนนต่อเกรด) การปรับนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงเอฟเฟกต์จริงจากเมื่อก่อน UI ที่แสดงเอฟเฟกต์คอลเลกชันจะปรากฏขึ้นเสมอแม้ว่าคุณจะไม่ได้เลือกสัตว์เลี้ยงก็ตาม
 • Life & House
  • ปรับปุ่ม Learn Expert Skill และ Change Expert Skill เพื่อแสดงข้อมูลความเชี่ยวชาญ
  • เมนูฐานบ้านถูกเปลี่ยนชื่อเป็น “ฐานเริ่มต้น” และเพิ่มค่ายเริ่มต้นของแต่ละฝ่ายและสามารถเคลื่อนย้ายไปยังที่ตั้งหลักได้
  • เอฟเฟกต์เพิ่มอัตราความสำเร็จหลักที่ใช้โดยขึ้นอยู่กับระดับความเชี่ยวชาญการประดิษฐ์ ตอนนี้จะนำไปใช้กับอัตราหลักของรายการประดิษฐ์ และข้อมูลนี้จะแสดงขึ้น
   • การเพิ่มอัตราความสำเร็จที่สำคัญจะใช้เป็นตัวคูณ
   • คำอธิบายที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณนำเคอร์เซอร์ของเมาส์ไปวางเหนือปุ่มระดับผู้เชี่ยวชาญของ Crafting UI ถูกเปลี่ยนเพื่อบอกว่าคุณสามารถสร้างสูตรต่างๆ ได้มากขึ้นเมื่อความเชี่ยวชาญของคุณเพิ่มขึ้น
 • Quests
  • แก้ไขข้อความรายละเอียดเควสให้ถูกต้อง
 • UI
  • เพิ่มคำอธิบายเในการตีบวกอุปกรณ์ Breakthrough ในหน้าการตีบวกไอเทม
  • แผนที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อแสดง Reroll Expert NPC
  • แก้ไขปัญหาที่ชื่อช่องอุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์ไม่ถูกต้องและสิ่งประดิษฐ์ที่สวมใส่ไม่ปรากฏขึ้นเมื่อดูตัวละครของตัวเอง
  • แก้ไขปัญหาที่ปุ่มข้ามบทสนทนาของเควสและปุ่มรางวัลการเสร็จสิ้นภารกิจแสดงปุ่มบนแป้นพิมพ์เมื่อเล่นกับ Game Pad controller
  • แก้ไขข้อผิดพลาดในชื่อและคำอธิบายของ Mana Awakening Imprint
  • ปรับปรุงข้อมูล Clan Gold ใน Clan UI
 • Graphic & Sound
  • แก้ไขปัญหาที่ท่าทางบางอย่างจะดูไม่เป็นธรรมชาติเมื่อสวมชุด Dark Rabbit (M & F)
  • แก้ไขปัญหาที่เครื่องประดับที่คอดูไม่เป็นธรรมชาติเมื่อสวม Lovely Maid Outfit (F)
 • Fixed Issues

  • แก้ไขปัญหาที่เอฟเฟกต์คงที่สำหรับ Judge’s Helmet ไม่ทำงานเมื่อใช้ทักษะแท็บของ Paladin
  • แก้ไขปัญหาที่การใช้แอตทริบิวต์ Amplified Punishment ของ Paladin จะลดพลังของทักษะ
  • แก้ไขปัญหาที่เอฟเฟกต์อาวุธ Legacy of Enoch ไม่ปรากฏบน Paladin
  • แก้ไขปัญหาที่ Paladin’s Holy Resurrection ไม่ฟื้นคืนชีพเมื่อใช้ในบางสถานที่
 • Other
  • เปลี่ยนให้เอฟเฟกต์ Jar’s Possession ที่มีผลเมื่อโต้ตอบกับ Jar of Greed ใช้ได้เฉพาะในพื้นที่ Conflict Zone เท่านั้น
  • เปลี่ยนรางวัลไอเทม Upgrade Stone Piece ของบางคอนเทนต์เป็น Equipment Upgrade Stone Powder ที่ตรงกับระดับ
  • แก้ไขปัญหาที่ไม่ได้รับ Epic/Legendary Weapon Cube ที่ถูกอัปเกรด เมื่อทำการแยกส่วน Dungeon/Honor Set Long Sword และ Holy Shield ระดับ Epic/Legendary ที่อัปเกรด +8 ขึ้นไป
  • แก้ไขปัญหาที่ไม่ได้รับไอเทม Magic Equipment Piece เมื่อแยกส่วน Dungeon/Honor/Breakthrough Long Sword และ Holy Shield ระดับ Legendary, ปัญหาที่ไม่ได้รับไอเทม Brilliant Metal Piece เมื่อแยกส่วน Breakthrough ระดับ Legendary +12 ขึ้นไป, Dungeon/Honor Long Sword และ Holy Shield + 14 ขึ้นไป
  • แก้ไขให้เปลี่ยนเป็นแท็บแชท 1:1 โดยอัตโนมัติ เมื่อแชทแบบ 1:1
  • เปลี่ยนแปลงให้มีโอกาสได้รับ Equipment Upgrade Stone Powder เมื่อกำจัด Clan Boss แห่งทวีป Harth
  • เพิ่มการจัดอันดับ Abyssal Night Dungeon ในหัวข้อ Ranking และลบการจัดอันดับ Dimensional Chasm ออก

2. ปัญหาที่อยู่ระหว่างรอการแก้ไข

 • ปัญหาอาการ Lag ในบางพื้นที่ และบางเวลา
 • ปัญหาโปรแกรมช่วยเล่น
 • Skill Attribute Toxic Swarm VDO แนะนำสกิลไม่ตรง

3. Ruby Shop Update