ระบบดันเจี้ยน

2809

ระบบดันเจี้ยน (Dungeon)


ในดันเจี้ยน คุณสามารถรับรางวัลต่างๆ เช่น อุปกรณ์และทอง

ดันเจี้ยนเดี่ยว/ปาร์ตี้ และรางวัล Time Attack Dungeon สามารถรับได้ 4 ครั้งต่อวันต่อตัวละคร และจำนวนรางวัลดันเจี้ยนจะถูกรีเซ็ตทุกวันเวลา 06.00 น.

ทั้งนี้ รางวัลของดันเจี้ยนที่จะได้รับ ขึ้นอยู่กับความคืบหน้าของดันเจี้ยน Hall of Challenge/Transcendence ในดันเจี้ยน Transcendental

สามารถตรวจสอบจำนวนความเสียหายที่โจมตีมอนเตอร์, อัตราการฟื้นฟู และระดับ Monster ในระหว่างการต่อสู้กับบอสผ่าน UI ที่แสดงทางด้านขวาของตัวละคร
เมื่อคุณคลิกปุ่ม < > ประเภทการแสดงผลจะเปลี่ยนไป
UI นี้จะแสดงเฉพาะระหว่างการต่อสู้กับบอสเท่านั้น

หากคุณตรวจสอบ UI ของดันเจี้ยนโดยคลิกที่ดันเจี้ยนหรือแผนที่ [M] ในเมนูหลัก [ESC]
คุณสามารถ
ตรวจสอบเงื่อนไขการเข้าสู่ดันเจี้ยนหรือไอเทมที่สามารถรับได้

ประเภทของดันเจี้ยน

ขึ้นอยู่กับแต่ละดันเจี้ยน ระดับและจำนวนผู้เล่น (ปาร์ตี้) ที่สามารถเข้าได้ ระดับรายการที่แนะนำและรางวัลจะแตกต่างกัน เนื่องจากจำนวนของรางวัลดันเจี้ยนที่ได้รับมีจำกัด เขอแนะนำให้คุณดำเนินการตามระดับที่แนะนำ

ประเภทของดันเจี้ยนมีดังนี้

ดันเจี้ยน ประเภทดันเจี้ยน หมายเหตุ
Nomal Dungeon Solo Dungeon • สามารถรับรางวัลได้ 4 ครั้งต่อวัน (รีเซ็ตเวลา 06:00 น. ทุกวัน)

• สามารถเข้าดันเจี้ยนปาร์ตี้ได้โดยการจับคู่อัตโนมัติหรือ กดปุ่ม”เข้า”

Party Dungeon
Transcendence Dungeon Hall of Challenges • ดันเจี้ยนที่สามารถเข้าได้โดยใช้ไอเทม ‘Transcendent Stone’

• ทุกวันพุธ ด่านความคืบหน้าจะถูกรีเซ็ตและรางวัลจะเปลี่ยนไป

Transcendent Dungeon • ดันเจี้ยนที่สามารถเข้าได้โดยใช้ไอเทม ‘Transcendent Stone’

• รางวัลสำหรับแต่ละชั้นสามารถรับได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เอฟเฟกต์และรางวัลจะเปลี่ยนแปลงเป็นระยะตามช่วงเวลา

Advanced Transcendence Dungeon • ดันเจี้ยนที่สามารถเข้าได้โดยใช้ ‘Advanced Transcendence Stone’ หลังจากเคลียร์ดันเจี้ยน Transcendent Dungeon ก่อนหน้า

• รางวัลสำหรับแต่ละชั้นสามารถรับได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เอฟเฟกต์และรางวัลจะเปลี่ยนแปลงเป็นระยะตามช่วงเวลา

Time attack dungeon time attack dungeon   • ดันเจี้ยนที่สามารถเข้าได้โดยใช้  ‘Time Attack Entry Item’ คุณสามารถรับ ‘Time Attack Entry Item’ ในดันเจี้ยนปกติที่มีชื่อเดียวกัน
Field dungeon sandy hills • ดันเจี้ยนที่สามารถเข้าไปในสนามและต้องใช้ ‘Reward box key‘ เพื่อรับรางวัล

Normal dungeons, Transcendence Dungeons, และ Time Attack Dungeons สามารถเข้าได้โดยตรงผ่าน UI ดันเจี้ยน 

ดันเจี้ยนปกติ

โดยทั่วไปแล้วดันเจี้ยนจะมี ดันเจี้ยนเดี่ยว/ปาร์ตี้ ที่คุณสามารถรับรางวัลได้ 4 ครั้งต่อวัน

ขีดจำกัดการรับรางวัลรายวันสำหรับ Normal Dungeons ดันเจี้ยนเดี่ยว/ปาร์ตี้ จะนับรวมจำนวนครั้งที่รับรางวัลกับ Time Attack Dungeons (รีเซ็ตเวลา 06.00 น. ของทุกวัน)

 

วิธีการเข้าและจับคู่

สามารถเข้าสู่ดันเจี้ยนที่ต้องการได้โดยตรงจากดันเจี้ยน UI ของแผนที่ [M] หรือทำการจับคู่อัตโนมัติ

ดันเจี้ยนเดี่ยวสามารถเข้าได้ทันทีหลังจากเลือกดันเจี้ยน และ สามารถเข้าสู่ดันเจี้ยนปาร์ตี้ได้สามขั้นตอน:
① การเลือกดันเจี้ยน → ② การเลือกด่านของดันเจี้ยนนั้นๆ → ③ การเข้าสู่/การจับคู่อัตโนมัติ

  • Enter: เข้า โดยตรงโดยไม่คำนึงถึงคลาสหรือปาร์ตี้ของสมาชิก
  • การจับคู่อัตโนมัติ: คลาสที่ตรงกับบทบาทจะถูกจับคู่โดยอัตโนมัติ และเมื่อการจับคู่เสร็จสิ้น คุณจะเข้าสู่ดันเจี้ยน

※ ดันเจี้ยนที่มีผู้เล่น 5 คนต้องมีคลาสที่มีบทบาทเฉพาะ และเพื่อความมีประสิทธิภาพ ขอแนะนำให้มีคลาสโจมตี 3 ตัวละคร การป้องกัน 1 ตัวละคร และการรักษา 1 ตัวละคร

 

จับคู่ดันเจี้ยนเพิ่มเติมโดยอัตโนมัติ

ระหว่างการต่อสู้ในดันเจี้ยน หากมีตำแหน่งว่างเกิดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
หัวหน้าปาร์ตี้สามารถรับสมัครสมาชิกปาร์ตี้ใหม่ผ่านปุ่ม ‘จับคู่อัตโนมัติ’

ผู้เล่นอื่นที่ทำการ ค้นหาปาร์ตี้ จะสามารถเข้าร่วมปาร์ตี้ได้ ถ้าผู้เล่นคนดังกล่าวมีเงื่อนไขตรงตามกำหนด ที่หัวหน้าปาร์ตี้กำหนดไว้

 

โซโลดันเจี้ยน Solo Dungeon

ดันเจี้ยนเดี่ยวเป็นดันเจี้ยนที่สามารถเข้าร่วมได้ทุกวัน สามารถเข้าได้ทันทีโดยคลิกที่ปุ่ม Enter

※ ดันเจี้ยนเดี่ยวและปาร์ตี้ดันเจี้ยนสามารถรับรางวัลได้ 4 ครั้งต่อวัน และจำนวนครั้งในการรับรางวัลจะรวมกัน (รีเซ็ตเวลา 06.00 น. ทุกวัน)

ระดับ ดันเจี้ยน เลเวลไอเทมที่ต้องการ รางวัลหลัก
Lv.28 [ผู้เล่น 1 คน] Goblin Cave • [ขั้นตอนที่ 1] 95 Enchantment Stone, ตั๋วเข้าชม Time Attack Dungeon, อาวุธหลักเกรดหายาก, เกราะระดับสูง
Lv.35 [1 คน] Ship’s haven • [ระดับ 1] 150
• [ระดับ 2] 200
Enchantment Stone, ตั๋วเข้าชม Time Attack Dungeon, อาวุธ/ชุดเกราะระดับสูง/หายาก
Lv.38 [ผู้เล่น 1 คน] Dark Apostle Lab • [ขั้นตอนที่ 1] 200
• [ขั้นตอนที่ 2] 225
EXP , Enhancement Stone, อาวุธ/ชุดเกราะระดับสูง/หายาก
Lv. 40 [ผู้เล่น 1 คน] Apostle Vanguard Base • [ระดับ 1] 250
• [ระดับ 2] 275
• [ระดับ 3] 300
ทอง, EXP, Enchantment Stone, อาวุธ/ชุดเกราะระดับฮีโร่/หายาก
Lv.42 [ผู้เล่น 1 คน] Treefolk Altra • [ระดับ 1] 300
• [ระดับ 2] 350
• [ระดับ 3] 400
หินผูกมัดเป็นประกาย, ยืนยันประสบการณ์ลับการสร้างหินเสริมเสน่ห์, ทอง, ฮีโร่หินเสริมเสน่ห์/อาวุธ/ชุดเกราะระดับหายาก
Lv.44 [1 คน] Freezing Cave • [ระดับ 1] 400
• [ระดับ 2] 450
• [ระดับ 3] 500
หินผูกมัดเป็นประกาย, ยืนยันประสบการณ์ลับการสร้างหินเสริมเสน่ห์, ทอง,

ฮีโร่หินเสริมเสน่ห์/อาวุธ/ชุดเกราะระดับหายาก

Lv.46 [ผู้เล่น 1 คน] Sealen Hellfire Shrine • [ระดับ 1] 500
• [ระดับ 2] 550
• [ระดับ 3] 600
หินผูกมัดเรืองแสง, ความลับในการประดิษฐ์หินเสริมแกร่งที่ชัดเจน, ชิ้นส่วนเร่งความเร็วที่ไม่เสถียร, EXP, ทอง, ฮีโร่หินเสริมเสน่ห์/อาวุธ/ชุดเกราะระดับหายาก

 

ปาร์ตี้ดันเจี้ยน Party Dungeon

ดันเจี้ยนปาร์ตี้สามารถเข้าร่วมได้ 3 ดันเจี้ยนต่อสัปดาห์ และเมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ ดันเจี้ยนหนึ่งดันเจี้ยนจะถูกลบออกตามลำดับการเปลี่ยนแปลง และดันเจี้ยนใหม่จะถูกเพิ่มเข้าไปในรายการ

– ลำดับการเปลี่ยนแปลงดันเจี้ยน: Beast’s Lair → Twisted Temple → Wailing Citadel → Nightmare City → Dark Apostle Armory → Truth of the Fog 

สามารถเลือกจับคู่อัตโนมัติหรือเข้าร่วมทันทีโดยคลิกที่ปุ่ม Enter
※ วันของดันเจี้ยนปาร์ตี้เปลี่ยนเวลา 06.00 น.
※ ดันเจี้ยนเดี่ยวและปาร์ตี้ดันเจี้ยนสามารถรับรางวัลได้ 4 ครั้งต่อวัน และแบ่งปันจำนวนรางวัล (รีเซ็ตเวลา 06.00 น. ทุกวัน)

เปิดให้เข้าร่วม [ข้อมูลขั้นตอน] ระดับ/ระดับไอเทมแนะนำ ขั้นตอน รางวัล (ที่คาดหวัง)
พุธ, พฤหัสบดี, อาทิตย์, เสาร์, อังคาร [Step 1] Lv.36 / 175
[Step 2] Lv.39 / 225
[Step 3] Lv.43 / 450
[Step 4] Lv.45 / 550
[Step 5] Lv.46 / 625
[Step 6] Lv .48 / 750
ทั่วไป ทอง, EXP, [บัญชี] หินเสริมประสิทธิภาพอาวุธ/เกราะที่ประดิษฐ์ขึ้น, อุปกรณ์เซ็ตผู้กล้า
ขั้นตอนที่ 2-6 หินผูกมัดเป็นประกาย, ยืนยันความลับในการสร้างหินเสริมแกร่ง, รีเซ็ตลำดับการเพิ่มประสิทธิภาพอาวุธ/เกราะของฮีโร่
ขั้นตอนที่ 3-6 ชิ้นส่วนคันเร่งที่ไม่เสถียร, เกียร์ฉกฮีโร่
ขั้นตอนที่ 4-6 [บัญชี] หินเสริมประสิทธิภาพอาวุธ/เกราะที่ไม่เสถียร
ขั้นตอนที่ 5-6 วัตถุดิบเพียบ กล่องซัพพอร์ตพิเศษจากร้านเกียร์
สเตลท์เกียร์ในตำนาน (ทุกคลาส) อุปกรณ์เซ็ตในตำนาน

※ Dungeon: หากคุณเปิด Stash Legendary Box คุณจะได้รับ Stash Weapons/Armors ในตำนานแบบสุ่ม 

เมื่อพิชิตดันเจี้ยนปาร์ตี้ คุณจะได้รับชิ้นส่วนของกุญแจเพื่อเข้าสู่ดันเจี้ยน Abyss Night

ขั้นตอน ได้รับแบบสุ่ม ผลการสังเคราะห์
ขั้นตอนที่ 1 หรือ 2 Night Key Fragment – ​​​​Home  

ได้รับ ‘กุญแจแห่งราตรี’ เมื่อทำการสังเคราะห์ 3 ไอเทม
※ ไอเทมเข้าสู่ Abyss Night Dungeon

ขั้นตอนที่ 3-4 Night Key Fragment – Day
ขั้นตอนที่ 5-6 Night Key Fragment – Handle

 

ดันเจี้ยนนรก Abyss Night Dungeon

Abyss Night Dungeon เป็นดันเจี้ยนที่คุณสามารถรับ ‘Judge’s Equipment’ และ Judge’s Equipment ได้
คุณสามารถเข้าไปได้โดยการใช้รายการ ‘กุญแจแห่งราตรี’

※ สามารถรับรางวัลได้วันละครั้งและรีเซ็ตเวลา 06:00 น. (ไม่รวมจำนวนการเข้าร่วมกับดันเจี้ยนเดี่ยว/ปาร์ตี้ และ Raid Dungeons)

เงื่อนไขการรับสมัคร ชื่อ ระดับรายการ รางวัลหลัก
Lv.47 [1 คน] Abyss Night Dungeon 700 เครื่องมือป้องกันการดรอป, [บัญชี] กล่องเลือกหินเสริมประสิทธิภาพที่ไม่เสถียร, เซ็ตเสริมพลังเสริมการเสริม

แกร่งเรืองแสงหินอัพเกรดการก้าวข้ามขีดจำกัด, ม้วนคัมภีร์ฟื้นฟูช่องเสริมแกร่งอาวุธ/เกราะ, แหล่งพลังงานมานาโบราณเร่งไม่คงที่, หินซีลเลย์, อุปกรณ์ของผู้ตัดสิน 

เมื่อเข้าไปในดันเจี้ยน จะเห็นบอสมอนสเตอร์ ‘Master of the Night’ อยู่ตรงหน้า และให้กำจัดบอสมอนสเตอร์ให้สำเร็จ


▲ บอสของบอสมอนสเตอร์ไนท์ เอฟเฟกต์ Berserk จะถูกใช้งาน 2 นาทีหลังจากเริ่มการต่อสู้

โปรดทราบว่าหากคุณเลือก ‘ออก’ ในระหว่างการลงดันเจี้ยน คุณจะไม่ได้รับ ‘กุญแจแห่งราตรี’ ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการเข้าร่วมคืนมาได้


▲ หากคุณตายระหว่างการโจมตีและย้ายไปที่ล็อบบี้ หรือก่อนที่การต่อสู้กับบอสจะเริ่มต้นขึ้น คุณจะได้รับ ‘กุญแจแห่งราตรี’ คืน 1 อัน