การตีบวกอาวุธ – ชุดเกราะ

4709

ระบบ Enchancement หรือ การตีบวกไอเทม นับว่าเป็นระบบที่จำเป็นมากๆ สำหรับนักผจญภัยทุกคน เรามาดูกันว่า การตีบวกนั้นทำอย่างไรบ้างไปดูกันเลย

1. ตรวจสอบอุปกรณ์ของท่านให้พร้อม

ขั้นแรกจำเป็นจะต้องตรวจสอบที่อาวุธ หรือ ชุดเกราะที่ต้องการตีบวก
ซึ่งแต่ละไอเทมจะระบุจำนวนครั้งที่สามารถตีบวกได้ ตามรูป

จำนวนช่องจะบอกถึงจำนวนครั้งที่สามารถตีบวกอุปกรณ์ได้ ส่วนช่องที่เป็นสีทอง
เมื่อทำการตีบวกในช่องนั้น จะเพิ่มอัตราการตีบวกสำเร็จอีกด้วย

ไอเทมที่ใช้สำหรับการตีบวก

 

 

 

 

 

 

ไอเทมสำหรับตีบวกอาวุธ เมื่อตีบวกสำเร็จจะเพิ่ม 1 ระดับ


ไอเทมสำหรับตีบวกชุดเกราะ เมื่อตีบวกสำเร็จจะเพิ่ม 1 ระดับ


ไอเทมสำหรับตีบวกอาวุธ เมื่อตีบวกสำเร็จจะเพิ่ม 2 ระดับ


ไอเทมสำหรับตีบวกอาวุธ เมื่อตีบวกสำเร็จจะเพิ่ม 2 ระดับ


ไอเทมสำหรับตีบวกอาวุธ เมื่อตีบวกสำเร็จจะเพิ่ม 3 ระดับ


ไอเทมสำหรับตีบวกอาวุธ เมื่อตีบวกสำเร็จจะเพิ่ม 3 ระดับ

เมื่อจะทำการ Enhance หรือตีบวก ผู้เล่นต้องไปหา NPC Enhancement ตามเมืองต่างๆ คุยกับ NPC และเลือกหัวข้อ “อัพเกรดอุปกรณ์”

จากนั้นเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการตีบวก ระบบจะแสดงรายละเอียดต่างๆ เช่น ระดับ ก่อน และ หลังจากการตีบวก ,อัตราการตีบวกสำเร็จ, Status ที่จะได้รับหลังจากตีบวกสำเร็จ และการตีบวกไอเทมถึงตามระดับที่กำหนด จะปลดล็อค Slot ในการใส่ Rune อีกด้วย

หากอัพเกรดล้มเหลว ระดับของไอเทมก็จะลดลงด้วยเช่นกัน ผู้เล่นสามารถใช้ไอเทม Safe Enhancement Tool เพื่อใช้ป้องกันไม่ให้ไอเทมลดระดับลงได้

ช่องสถานะการตีบวก
ช่องสีน้ำเงิน – ตีบวกสำเร็จ
ช่องสีเทา – ตีบวกล้มเหลว

หากจำนวนครั้งในการตีบวกเต็ม และไม่สามารถตีบวกต่อได้แล้ว แต่ยังไม่พอใจกับระดับของไอเทม ผู้เล่นสามารถรีเซ็ต หรือกู้คืนได้ตามจำนวนที่ไอเทมระบุ
การกู้คืนไอเทม หากทำการตีบวกสำเร็จแล้วจะไม่สามารถกู้คืนช่องที่ตีบวกสำเร็จได้ โปรดระมัดระวังด้วย

หากต้องการกู้คืนให้คุยกับ NPC Enhancement อีกครั้ง และเลือกหัวข้อ “รีเซ็ต/กู้คืน Equipment Enhancement” ซึ่งการกู้คืนจำเป็นจะต้องใช้ไอเทมในการกู้คืนด้วย โดยไอเทมจะแบ่งตามระดับสีของอุปกรณ์ Rare Grade (สีฟ้า) ,Epic Grade (สีม่วง) ,Legendary Grade (สีเหลือง)

ซึ่งผู้เล่นจะต้องใช้ไอเทมที่มีระดับเดียวกับ อาวุธ หรือ ชุดเกราะ เพื่อกู้คืน

เมื่อทำการกู้คืนไปแล้วจะมีช่องสีเขียวปรากฏในช่องจำนวนครั้งในการกู้คืน

หากดำเนินการกู้คืนเต็มแล้ว ผู้เล่นสามารถรีเซ็ตอุปกรณ์เป็นค่าตั้งต้นได้ โดยใช้ไอเทม “Enhancement Reset Scroll”

ข้อควรระวัง
การรีเซ็ตไอเทม จะเป็นการรีเซ็ตช่องทั้งหมด ทั้งช่องตีบวก และ ช่องการกู้คืน ระดับการตีบวกของไอเทมก่อนหน้าจะถูกรีเซ็ตเป็นศูนย์ โปรดระมัดระวัง

 

เมื่อรีเซ็ตแล้วช่องต่าง ๆ จะถูกกู้คืนทั้งหมด และระบบจะสุ่มช่องในการตีบวกให้ใหม่ ตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไป