ระบบลูมินัส

8356

Luminus(ลูมินัส) เป็นร่างอัญเชิญที่สร้างขึ้นโดยผสมผสานคลื่นของกลุ่มดาวและมานา แต่ละกลุ่มดาวมีความสามารถเฉพาะตัวและให้ผลบัฟที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อัญเชิญ ทั้งในส่วนของทักษะทั่วไปรวมถึงการเพิ่มความเสียหายของสกิลการใช้งานต่าง ๆ นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานระบบ Luminus Battle จากในบ้านของคุณได้อีกด้วย

ประเภทของ Luminus

Luminus มีหลายประเภทขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของสี กลุ่มดาวและระดับ นอกจากนี้จำนวนสกิลของ Luminus จะขึ้นอยู่กับระดับ (Luminus ระดับ 1 จะมี 1 สกิล, Luminus ระดับ 5 ก็จะมี 5 สกิล)
อย่างไรก็ตาม แม้จะมี 1 สกิลเหมือนกันแต่หากระดับเพิ่มขึ้นก็อาจแตกต่างกันไปได้ตามระดับ

ประเภท ไอเทม รายละเอียด
การโจมตี (Assult) เสริมพลังให้แก่ Assult Rune
การควบคุม (Control) เสริมพลังให้แก่ Control Rune
โชคชะตา (Fate) เสริมพลังให้แก่ Fate Rune
สนับสนุน (Support) เสริมพลังให้แก่ Support Rune
การป้องกัน (Protection) เสริมพลังให้แก่ Protection Rune
การตื่น (Awakening) เสริมพลังให้แก่ Awakening Rune

 

ตารางตัวอย่างค่า Status ของ Luminus Grade 5
**Status ในตารางเป็นค่าตอน Grade 5 Luminus Grade ต่ำกว่าจะมี Stutus ลดลงตามลำดับ**

Status Luminus Grade 5
Luminus Skill 1 Skill 2 Skill 3 Skill 4 Skill 5

Lyra
เพิ่ม Rune Attribute Point 11 เพิ่มพลังการฮีล 15% เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องและระยะเวลาฮีลต่อเนื่อง 30% เพิ่มความเสียหายและฮีลแบบต่อเนื่อง 15% เพิ่มค่าความเสียหายเวทย์ 10%

Arrow
เพิ่ม Rune Attribute Point 11 เพิ่มพลังของ Projectiles 10% เพิ่มอัตรา Critical Hit ของ Projectiles 10% เพิ่มระยะเวลา Crowd Control 15% เพิ่มพลัง Critical Hit ของ Projectiles 20%

Lynx
เพิ่ม Rune Attribute Point 11 เพิ่มพลังของ Rear Strike 10% เพิ่มอัตรา Critical Hit ของ Rear Strike 10% เพิ่มความเสียหายต่อ Monster Boss 10% เพิ่มพลัง Critical Hit ของ Rear Strike 20%

Compass
เพิ่ม Rune Attribute Point 11 เพิ่มพลังสกิลโจมตีลงพื้นดิน 10% เพิ่มอัตรา Critical Hit สกิลโจมตีลงพื้นดิน 10% เพิ่มค่า Max Energy 75 เพิ่มพลัง Critical Hit สกิลโจมตีลงพื้นดิน 20%

Dragon
เพิ่ม Rune Attribute Point 11 เพิ่มความเสียหายใน PVP 5% ลดความเสียหาย Critical Hit 20% ลดความเสียหายที่ได้รับใน PVP 5% ลดคูลดาวน์สกิล 10%

Shield
เพิ่ม Rune Attribute Point 11 เพิ่มอัตราการฟื้น HP เมื่อไม่ได้สู้ 5% เพิ่ม Max HP 15% เพิ่มฮีลที่ได้รับ 15% เพิ่มการดูดซับ HP 50

Altar
เพิ่ม Rune Attribute Point 11 เพิ่มค่าความเสียหายเวทย์ 10% เพิ่ม Magic DMG 15% ตามสีที่เลือก
[แดง=Fire,ฟ้า=Ice,เขียว=Nature,เหลือง=Light,ส้ม=Electric,ม่วง=Dark]
เพิ่มพลัง Critical Hit 15% เพิ่มอัตรา Critical Hit 10%

Eagle
เพิ่ม Rune Attribute Point 11 เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10% เพิ่มค่า Accuracy 25 เพิ่มค่าการฟื้นฟู Energy ต่อวินาที 5 เพิ่ม Skill Attribute Point 25

Hydra
เพิ่ม Rune Attribute Point 11 เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10% เพิ่ม Dark Magic DMG 15% เพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพ 10% เพิ่มการดูดซับ HP 50

Crux
เพิ่ม Rune Attribute Point 11 ลดความเสียหายที่ได้รับ10%เมื่อHP50%หรือต่ำกว่า เพิ่มความเสียหาย 15% เมื่อ HP 50% หรือต่ำกว่า เพิ่มอัตราCritical Hit 15%เมื่อ HP 50%หรือต่ำกว่า เพิ่มการดูดซับ HP 100 เมื่อ HP 50% หรือต่ำกว่า

Corona Borealis
เพิ่ม Rune Attribute Point 11 เพิ่ม Max Weapon ATK 15% เพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพ 10% เพิ่มอัตรา Critical Hit 10% เพิ่มพลัง Critical Hit 15%

Corona Australis
เพิ่ม Rune Attribute Point 11 เพิ่ม Min Weapon ATK 8% เพิ่มพลังสกิลไม่กำหนดเป้าหมาย 10% เพิ่มอัตรา Critical Hit 10% เพิ่มพลัง Critical Hit 15%

Hercules
เพิ่ม Rune Attribute Point 11 เพิ่มพลังสกิล Ground Strike 10% เพิ่มอัตรา Critical Hit ของ Ground Strike 10% เพิ่มอัตรา Critical Hit 10% ลดคูลดาวน์สกิล 10%

Great Bear
เพิ่ม Rune Attribute Point 11 เพิ่มค่า Accuracy 25 เพิ่มระยะเวลา Crowd Control 15% เพิ่มพลังสกิลไม่กำหนดเป้าหมาย 10% เพิ่ม Nature Magic DMG 15%

Great Dog
เพิ่ม Rune Attribute Point 11 เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10% เพิ่มพลัง Critical Hit ของ Projectiles 20% เพิ่มพลังของ Projectiles 10% เพิ่ม Light Magic DMG 15%

Perseus
เพิ่ม Rune Attribute Point 11 เพิ่ม Critical Hit Rate ของสกิล Pierce 10% เพิ่ม Power ของสกิล Pierce 10% เพิ่มประสิทธิภาพของ Barrier 10% เพิ่มความเสียหาย Light Magic 15%

Pegasus
เพิ่ม Rune Attribute Point 11 เพิ่มอัตรา Critical Hit ของสกิล Ground-Targeted 10% เพิ่ม Physical/Magic Pierce 50 เพิ่มพลังของสกิล Ground-Targeted 10% เพิ่มพลัง Critical Hit 15%


การลงทะเบียนและเรียกใช้งาน Luminus

ไอเทม Luminous ที่ได้รับจากช่องเก็บของสามารถเรียกใช้งานและลงทะเบียนใช้งานได้โดยคลิกขวาแล้วลงทะเบียนในหน้าต่าง Luminous&สัตว์เลี้ยง [L]
※ ไม่สามารถนำ Luminous ที่ลงทะเบียนไปแล้ว กลับไปเป็นไอเทมได้อีก

 

ภาพไอเทม
รายละเอียด
① รายการ Luminus ทั้งหมดที่ได้ลงทะเบียนไว้
คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลทักษะของ Luminus แต่ละดวงได้
② ข้อมูล Luminus Energy
พลังงานจะค่อย ๆ ชาร์จใหม่โดยการฆ่ามอนสเตอร์ผ่านการล่า และเมื่อชาร์จเต็มแล้ว คุณสามารถใช้ Luminous Battle ได้เป็นเวลา 4 ชั่วโมง
※ เมื่อคุณใช้แพ็คเกจ Star Blessing จะได้โบนัสเพิ่มดังนี้
· ชาร์จสูงสุดเพิ่มขึ้นเป็น 200% (ใช้ Luminous Battle ได้ 8 ชั่วโมง)
· Luminus Energy จะถูกชาร์จโดยอัตโนมัติทุกวัน
③ ข้อมูล Luminus ข้อมูลของ Luminus ที่เลือกจากรายการทางด้านซ้ายจะปรากฏขึ้น
คุณสามารถตรวจสอบทักษะของ Luminus ที่เลือกโดยละเอียด
④ สะสมดวงดาว
คุณสามารถนำ Luminus ที่มีมาลงทะเบียนในตารางสะสมดวงดาวได้ ซึ่งจะมีโอกาสสุ่มได้รับเอฟเฟกต์ต่าง ๆ มากมาย ตามจำนวนของ Luminus ที่ใช้ลงทะเบียน
⑤ Luminus Battle
คุณสามารถตั้งให้นักผจญภัยออกผจญภัยอัตโนมัติเพื่อรับค่า Luminus
⑥ การขยายช่อง Luminus จำนวนพื้นฐานที่สามารถลงทะเบียน Luminus ได้คือ 10 ช่อง
จำเป็นต้องมี Luminus Slot Expansion Ticket สำหรับการขยายช่อง ซึ่งสามารถหาซื้อได้จาก
Gear Shop
การปล่อย Luminus คุณสามารถปลดปล่อย Luminus ที่ลงทะเบียนไว้ได้
โดยเลือก Luminous จากรายการถือครองแล้วคลิกที่ปุ่ม ปล่อย
※ คุณสามารถรับไอเทม ‘Luminus Fragment’ 3 ชิ้นที่ตรงกับระดับของคุณ เมื่อคุณดำเนินการ ‘ปล่อย Luminus’ ที่ระดับ 4 ขึ้นไป

 

การผสม Luminus

ในการผสม Luminus คุณต้องใช้ Luminus ที่มีเกรดเดียวกัน 3 ดวง เลือก Luminus ที่ต้องการผสมจากรายการและคลิกปุ่ม Fusion เมื่อผสมสำเร็จ จะสุ่มได้รับ Luminus ใหม่ที่ระดับที่สูงกว่าเดิม 1 ดวง
ในกรณีที่การผสมล้มเหลว Luminus ที่ใช้เป็นวัสดุจะหายไป และคุณจะได้รับ 1 Luminus Fragment

※ หากคุณคลิกขวาที่ Luminus Fragment จะปรากฏ Luminus Fragment Shop ขึ้นมา
※ คุณสามารถใช้ Luminus Fragment ในการแลก Item ต่าง ๆ ในร้านได้

ภาพไอเทม
รายละเอียด
① ผสม Luminus
หลังจากเลือก Luminous แล้ว ให้คลิกปุ่ม ผสม เพื่อแสดงหน้าต่าง ผสม Luminous ทางด้านซ้าย
② ลงทะเบียน Luminus
ลงทะเบียน Luminus ระดับเดียวกับวัสดุในรายการทางด้านซ้าย คลิกปุ่มเลือกวัสดุหรือคลิกขวาที่ Luminous เพื่อลงทะเบียน
③ Fusion Luminus
กดเพื่อเริ่มการผสมรวม Luminus

 

โอกาสสำเร็จของการผสม Luminus สำหรับแต่ละระดับมีดังนี้

ระดับขั้น โอกาสสำเร็จ
ระดับ 1 → ระดับ 2 โอกาสสำเร็จ 70%
ระดับ 2 → ระดับ 3 โอกาสสำเร็จ 35%
ระดับ 3 → ระดับ 4 โอกาสสำเร็จ 20%
ระดับ 4 → ระดับ 5 โอกาสสำเร็จ 20%

 

การเปลี่ยน Luminus

Luminus ที่มีดาว 4 ดวงขึ้นไปสามารถเปลี่ยนได้โดยใช้ Luminus Converter ที่ตรงกับระดับ เมื่อเปลี่ยน Luminus จะสุ่มได้รับ Luminus ชนิดใหม่และมีโอกาสได้รับ ‘Blessing Luminus’ อีกด้วย

※ Blessed Luminus มีความสามารถสกิลสูงกว่า Luminus ปกติและมีการปรับปรุงสกิลเล็กน้อย
※ มีโอกาส 10% ที่จะได้รับ Blessed Luminus เมื่อทำการเปลี่ยน Luminus

ภาพไอเทม
รายละเอียด
① เลือก Luminus
เลือกเป้าหมายการเปลี่ยนจาก Luminus ที่คุณมี
② เลือกที่จะเปลี่ยน
ปุ่มสำหรับการยืนยันเปลี่ยน Luminus
③ จำนวนของ Luminus Converter
ตรวจสอบจำนวน Luminus Converter ที่คุณมีพอสำหรับการใช้งาน
④ กดยืนยันเปลี่ยน
เริ่มการเปลี่ยน Luminus

※ เมื่อทำการเปลี่ยน Luminus ที่เกินขีดจำกัด คุณจะได้รับไอเทม “Wandering Meteor Fragment” ตามจำนวนครั้งที่เกินขีดจำกัดด้วย

 

Luminus Battle

Luminus Battle จะเป็นระบบสุดพิเศษที่ยืมพลังจาก Luminus เพื่อต่อสู้แบบอัตโนมัติโดยไม่จำเป็นจะต้องนั่งเฝ้าหน้าจอเลย ระบบดังกล่าวนั้นจะสามารถใช้ได้ภายในบ้านของเราเท่านั้น

หลังจากเรียก Luminous (L) แล้ว คุณสามารถเข้าสู่หน้าจอการต่อสู้ Luminus ได้โดยกดทางลัด Luminus battle (;) หลังจากเลือกรายการดันเจี้ยนที่คุณต้องการต่อสู้แล้ว ให้คลิกเริ่มการต่อสู้ที่ด้านล่าง
ตัวละครที่ยืมพลังของลูมินัสเข้าสู่การต่อสู้

คุณจะได้รับค่าประสบการณ์และทองเป็นรางวัลการต่อสู้ และยังมีโอกาสได้รับ Enhance Stone, Rune Powder Exp ตัวละคร และ Exp Mana ด้วยโอกาสได้รับขึ้นอยู่กับดันเจี้ยน

ภาพไอเทม
รายละเอียด
① รายการ Battle Dungeon
เลือกดันเจี้ยนสำหรับ Luminus Battle เมื่อคุณเลือกดันเจี้ยน รางวัลหลักจะแสดงที่ด้านล่าง (⑤)
② ข้อมูล Luminus Energy
จำนวนพลังงาน Luminus ที่ชาร์จจนถึงตอนนี้และเวลาการต่อสู้ที่มีจะแสดงขึ้น
③ ข้อมูล
ประเภทของ Luminus ที่เรียกออกมา เลเวลไอเทมและอัตรากำจัดศัตรู
④ เอฟเฟกต์บัฟการต่อสู้
คุณสามารถเลือกและใช้บัฟที่สามารถรับเอฟเฟกต์ที่มีประโยชน์ระหว่างการเปิด Luminus Battle ได้ สามารถซื้อเอฟเฟกบัฟ Luminus Battle ได้จาก Gear Shop
เมื่อใช้บัฟที่ซื้อในช่องเก็บของ เวลาจะแสดงในหน้าต่าง Luminus Battle คุณสามารถเลือกใช้งานเอฟเฟกบัฟได้หลายแบบ แต่ต้องเลือกบัฟก่อนเริ่ม Luminus Battle
รางวัล
รางวัลที่สามารถได้รับของดันเจี้ยนที่เลือก
⑥ เวลาที่ผ่านไป
เวลาที่ผ่านไปหลังจากเริ่ม Luminus Battle จะแสดงตามเวลาจริง
⑦ หยุดการต่อสู้
คุณสามารถหยุด Luminus Battle ที่กำลังดำเนินอยู่ได้ รางวัลที่ได้รับเมื่อการต่อสู้หยุดลง จะไม่หายไป หากคุณคลิกปุ่มที่ด้านล่าง การต่อสู้ปัจจุบันจะสิ้นสุดลงทันทีหลังจากเสร็จสิ้น
คลิกปุ่ม X ที่ด้านบนขวาของหน้าต่างการต่อสู้เพื่อสิ้นสุดการต่อสู้ Luminus ทันที
⑧ รางวัลที่ได้รับ
เมื่อสิ้นสุดการ Luminus Battle จะได้รางวัลตามภาพ