การตีบวกอาวุธ – ชุดเกราะ (แบบใหม่)

1527

ระบบ Enchancement หรือ การตีบวกไอเทมรูปแบบใหม่ จะเข้ามาพร้อมกับ Patch อาชีพ Soul Bringger การตีบวกแบบใหม่นั้นต้องทำอย่างไรและใช้ไอเทมอะไรบ้างไปดูกันเลย

ไอเทมที่ใช้สำหรับการตีบวก

ในการตีบวกอาวุธ – ชุดเกราะรูปแบบใหม่นั้นจะต้องใช้วัตถุดิบรูปแบบใหม่ด้วย ซึ่งการใช้งานจะแบ่งระดับการใช้งานกันอย่างชัดเจนตามระดับของอุปกรณ์ โดยในการตีบวกนั้นจะต้องใช้ Enhancing Agent เป็นวัตถุดิบพื้นฐาน แต่หลังจากระดับอัพเกรด +5 ขึ้นไปจะต้องใช้ Enhancement Element ควบคู่ไปด้วย และสามารถใช้ Enhancement Rate Aid เพื่อเพิ่มเปอร์เซนความสำเร็จได้ โดยไอเทมแต่ล่ะชนิดหาได้จากไหนนั้นสามารถตรวจสอบได้ที่รายละเอียดไอเทมภายในเกมเลย

ขั้นตอนการตีบวก

เมื่อจะทำการ Enhance หรือตีบวก ผู้เล่นต้องไปหา NPC Enhancement ตามเมืองต่างๆ คุยกับ NPC เลือกหัวข้อ “อัพเกรดอุปกรณ์” แล้วเลือก “การปรับปรุงอุปกรณ์สล็อตปกติ”

จากนั้นเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการตีบวก ระบบจะแสดงรายละเอียดต่างๆ เช่น ระดับ ก่อน และ หลังจากการตีบวก ,อัตราการตีบวกสำเร็จ, Status ที่จะได้รับหลังจากตีบวกสำเร็จ และการตีบวกไอเทมถึงตามระดับที่กำหนด

ในการอัพเกรดรูปแบบใหม่เงินที่ใช้ในการอัพเกรดอุปกรณ์จะใช้เป็น Enhancement Aura สามารถซื้อได้จาก NPC Equipment Merchant และเลือกหัวข้อ “Growth Material Shop”

ในการอัพเกรดรูปแบบใหม่หากล้มเหลวจะมีค่า “ชดเชยความล้มเหลว” เพิ่มให้ในการอัพเกรดครั้งถัดไป