ล็อคอินเข้าเกมทุกวันรับไอเทมทุกวัน และออนไลน์ต่อเนื่องรับไอเทมฟรี เดือนธันวาคม

1423

ระยะเวลากิจกรรม :

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 29 ธันวาคม 2565 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

รายละเอียดกิจกรรม :

1. Login เข้าเกมในแต่ละวันรับไอเทมได้ทันที
2. ผู้เล่นต้องรับรางวัลตามลำดับ และไม่สามารถข้ามไปรับรางวัลอื่นได้
3. กรณีที่ Login ครบแล้วแต่ไม่ได้กดรับไอเทม หากหมดระยะเวลากิจกรรมไอเทมเหล่านั้นจะถูกลบทิ้งทั้งหมด
4. 1 ID สามารถรับของรางวัลได้แค่ตัวละครเดียวเท่านั้น

วันที่ล็อคอิน ไอเทมรางวัล
ไอเทม รายละเอียด
1 [Account] Dull Enhancing Agent x10
2 Sandy Foothills Reward Box Key x2
3 Hunting Mana EXP +100% Potion (7 Days) x1
4 [Account] Dull Enhancement Element x3
5 Death EXP Recovery Scroll x1
6 Safe Enhancement Tool x1
7 Epic Equipment Random Effect-Changer x1
8 [Account] Faint Enhancing Agent x10
9 Laurel Wreath Piece x30
10 Faint Luminus Box x1
11 [Account] Faint Enhancement Element x3
12 Unstable Catalyst x1
13 Radiant Luminus Fragment x2
14 [Untradeable] Level 2 Transc. Runestone Selection Box x1
15 [Account] Radiant Enhancing Agent x10
16 Transcendent Stone x2
17 Hunting EXP Gain +200% Potion x1
18 [Account] Radiant Enhancement Element x3
19 Resurrection Scroll x1
20 Safe Enhancement Tool x2
21 Legendary Equipment Random Effect-Changer X1
22 [Account] Brilliant Enhancing Agent x10
23 Laurel Wreath Piece x30
24 Faint Luminus Box x1
25 [Account] Brilliant Enhancement Element x3
26 Unstable Catalyst x1
27 Radiant Luminus Fragment x3
28 [Bind] Level 5 Runestone Selection Chest x1

ระยะเวลากิจกรรม :

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 29 ธันวาคม 2565 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

รายละเอียดกิจกรรม :

1. เพียงเข้าออนไลน์ในเกมตามระยะเวลาที่กำหนดจะได้รับ ไอเทมตามที่กำหนด
2. เมื่อขึ้นวันใหม่เวลาออนไลน์จะถูกรีเซ็ทและสามารถออนไลน์ต่อเนื่องเพื่อรับไอเทมตามที่กำหนดได้
3. กรณีที่ออนไลน์ครบแล้วแต่ไม่ได้กดรับไอเทม หากขึ้นวันใหม่ไอเทมเหล่านั้นจะถูกลบทิ้งทั้งหมด
4. 1 ID สามารถเข้าร่วมได้แค่ตัวละครเดียวเท่านั้น

วันที่ล็อคอิน ไอเทมรางวัล
ไอเทม รายละเอียด
30 นาที [Event] Adventurer’s Enhancement Support Box x1
60 นาที [Event] The Record of an Adventure x1
90 นาที [Account] Dull Enhancing Agent x2
120 นาที Uncommon Enhancement Rate Aid I x3
150 นาที Radiant Hero’s Energy x1