Bảo trì 12/01 2023

241

 


 

1. Cải tiến và sửa chữa

 • Server Leo và Libra gộp lại thành Server Aquarius. Chi tiết Click
 • Cân bằng Class
  • Tất cả Class
   • Số debuff có thể sử dụng một lần tăng từ 40 lên 45.
   • Khi sử dụng Shift Evade, Dodge tăng từ 600 lên 1000.
   • Giảm độ chính xác của đòn chí mạng tăng từ 250 lên 450.
   • Tăng giới hạn tối đa của Độ chính xác của đòn chí mạng.
  • Warlord
   • Sức mạnh cắt tăng từ 30 lên 120 và phạm vi tấn công tăng từ 50%.
    – Khi Thuộc tính kỹ năng được kích hoạt, Idle Shred tăng hiệu ứng Thiệt hại vật lý lên 2% trong 10 giây (cộng dồn tối đa 10 lần).
   • Kỹ năng Berserk Smash đã được thay đổi như sau.
    – Sức mạnh tăng từ 222 lên 255 và thêm hiệu ứng mỗi khi mục tiêu bị Knockdown hoặc Airborne tấn công sẽ tăng 2% Sát thương trong 2 giây (cộng dồn tối đa 10 lần).
    – Sức mạnh thuộc tính kỹ năng Shocking Berserk Smash tăng từ 350/450/550. đến 385/495/605
    – thay đổi để có thể sử dụng Skill Attribute Rushed Berserk Smash ngay cả trong trạng thái Dash
    – Thay đổi để có thể sử dụng các thuộc tính kỹ năng. Rapid Berserk Smash khi đang di chuyển
    Thời gian hồi chiêu của lốc xoáy giảm từ 5 giây xuống 1 giây và năng lượng tiêu thụ cho mỗi đòn tấn công tăng từ 7 lên 10.
   • Tốc độ phóng đạn Hammerang tăng từ 20%
   • Tổng mức giảm thiệt hại do Pháo đài bất khả xâm phạm tăng từ 65% lên 80%.
   • Lượng năng lượng được phục hồi khi Shield Dash tấn công mục tiêu tăng từ 10 lên 20.
    Thời gian hồi của kỹ năng Hấp thụ sát thương giảm từ 45 giây xuống 35 giây, MOV SPD giảm từ 50% và tăng 30%, đồng thời tổng thiệt hại nhận được tăng từ 50% lên 65%.
    – MOV SPD của kỹ năng Hấp thụ sát thương thuộc tính tăng 30% so với ban đầu.
    Hiệu ứng Shield Crush Accuracy chuyển thành hiệu ứng Bullseye và Power tăng từ 169 lên 254.
    – Sức mạnh vụ nổ tròn của thuộc tính kỹ năng Shocking Shield Crush tăng từ 250 lên 375.
   • Sức mạnh của Shield Bash tăng từ 110/138/275 lên 121/152/303 và tăng 2% Sát thương trong 2 giây mỗi khi nó đánh trúng mục tiêu Bị Knockdown hoặc Trên Không.
    Justice’s Power tăng từ 250~125 lên 275~1375
    – Hiệu ứng Siêu việt trên kỹ năng Thuộc tính Công lý Bùng nổ đã được thay đổi thành hiệu ứng Bullseye và hiệu ứng Airborne đã được thay đổi thành PC.
   • Hàng rào ý chí bảo vệ được áp dụng khi sử dụng kỹ năng tăng từ 10% lên 15% Sinh lực tối đa.
  • Gunner
   • Đã thay đổi thuộc tính kỹ năng đã thay đổi Arced Mortar từ thuộc tính sét thành thuộc tính vật lý.
   • Khả năng né tránh của Agility khi sử dụng kỹ năng Combo Shot thuộc tính Rushed Combo Shot tăng từ 350 lên 450.
   • Tải lại Power Shot tăng từ 20% lên 25%.
    Kỹ năng Rapid Arcane Shot đã được thay đổi như sau.
    – thay đổi thành loại Vật lý, Đạn
    – Phạm vi tấn công tăng từ 2m
    – Giảm phòng thủ vật lý của hiệu ứng phơi nhiễm điểm yếu tăng từ 5% lên 6%.
   • Call: Mức tăng rào cản của War Drone tăng từ 20% lên 25%.
   • Sức mạnh của Speed Shot tăng từ 15 lên 17.
    – Power Shot của thuộc tính kỹ năng Explosive Speed tăng từ 100 lên 110.
    – Thuộc tính kỹ năng Hurled Speed Shot Stalk Ammo’s Power tăng từ 73 lên 80.
   • Kỹ năng Sequential Riflefire đã được thay đổi như sau.
    – Skill Power tăng từ 188 lên 216 và PVE DMG tăng 20%.
    – Sức mạnh của hiệu ứng Xuyên rào Tăng từ 34 lên 39 và sát thương bổ sung của hiệu ứng Bắt giữ. Cơ hội tăng từ 25% lên 35%.
    – Thuộc tính kỹ năng Thay thế Sức mạnh của Súng trường tuần tự tăng từ 125 lên 144.
   • Sức mạnh của đạn nổ tăng từ 300 lên 345.
   • Sức mạnh của Piercing Mortar tăng từ 679 lên 747.
    – Thuộc tính kỹ năng Sức mạnh của Fiery Wall của Unrelenting Mortar tăng từ 87 lên 96.
   • Tăng PVE DMG của Arced Mortar thêm 20%.
  • Assassin
   • Màn khói đã thay đổi tên của hiệu ứng trong phần mô tả của nó từ Không ngừng thành Miễn dịch kiểm soát đám đông.
   • Thuộc tính kỹ năng Hurled Death’s Dance phạm vi tấn công tăng lên 8m và MOV SPD tăng thời gian hiệu ứng tăng từ 3 giây lên 10 giây.
   • Thời lượng Shadow Rainfall tăng từ 2 giây lên 3 giây và số lần đánh tăng từ 3 lên 4.
    – Hiển thị sức mạnh do tăng số lần tấn công thay đổi từ 115/114/173 thành 115/115/144/173.
   • Sử dụng kỹ năng Phân tách bóng tối tăng tốc thuộc tính kỹ năng sẽ loại bỏ thời gian hồi chiêu của hiệu ứng Mưa bóng tối.
   • Kỹ năng Shadow Dance đã được thay đổi như sau.
    – Đã xóa điều kiện có thể được sử dụng khi trốn tránh thành công và Sức mạnh tăng từ 102 lên 112.
    – Sức mạnh Shadow Slice của thuộc tính kỹ năng Altered Shadow Dance tăng từ 264 lên 290.
    – Shadow Slash Sức mạnh của thuộc tính kỹ năng Shadow Dance kết hợp tăng từ 477 lên 525.
    – Thuộc tính kỹ năng Sức mạnh của Shadow Dance được đo lường tăng từ 50% lên 60%, Sức mạnh của Mảnh đạn tăng từ 143 lên 157, Thời gian hồi chiêu thay đổi thành 16 giây và khi trúng mục tiêu, nó có 10% cơ hội gây ra hiệu ứng Cứng lại
   • Khi sử dụng kỹ năng Tàng hình, vô hiệu hóa Sát thương theo thời gian và tăng Né tránh thêm 1000 trong 2 giây. Khi tàng hình kết thúc, xuyên giáp vật lý tăng thêm 5%.
   • Sức mạnh của Shadow Beheading tăng từ 86 lên 150.
    – Đã thay đổi để di chuyển về phía trước khi sử dụng Chém đầu bóng tối thuộc tính và áp dụng hiệu ứng Loại bỏ sốc và thêm hiệu ứng Tàng hình không gây choáng trong 2 giây.
   • Yêu cầu về kỹ năng Xóa sổ thay đổi từ 3 Nhãn hiệu trở lên thành 1 Nhãn hiệu trở lên và Sức mạnh thay đổi từ 280/350/420 thành 162/243/324/405/575.
   • 50% cơ hội nhận được Thương hiệu khi Shadowstar tấn công mục tiêu
    – Thay đổi để nhận Thương hiệu mỗi khi Ngôi sao Bóng tối Kinh ngạc Thuộc tính Kỹ năng tấn công mục tiêu.
   • Đã thêm để có thể sử dụng Ambush Slash sau khi sử dụng Burststar.
    – Explosive Orb’s Explosive Orb thuộc tính kỹ năng đã được thay đổi từ SÁT THƯƠNG Lửa thành DMG Vật lý.
   • Sức mạnh kỹ năng thực thi tăng từ 79 lên 87.
  • Elementalist
   • Sức mạnh đường đạn cuối cùng Hurled Frost Bash của Frost Bash tăng từ 20% lên 50% và tỷ lệ Đóng băng khi trúng mục tiêu tăng từ 15% lên 30%.
   • Thời gian hồi chiêu của Frost Blast giảm từ 18 giây xuống 6 giây và khả năng phá hủy Lá chắn tăng từ 10% lên 20%.
   • Sức mạnh của Frost Colossus tăng từ 204 lên 296.
   • Shatter power tăng từ 311 lên 358.
   • Sức mạnh của Frost Strike tăng từ 272 lên 300.
   • Sức mạnh của Lightning Torrent tăng từ 134 lên 174.
   • Hiệu ứng phục hồi và hấp thụ 50% HP của hiệu ứng Thiêu đốt đã được thay đổi thành không có khả năng phục hồi và hấp thụ HP.
   • Vô hiệu hóa hiệu ứng Frost Spear.
   • Hiệu ứng Cứng lại của Firehawk, lần giải phóng cuối cùng của khả năng của Firehawk, giờ là hiệu ứng Knockdown.
   • Cải thiện để hiển thị các dấu hiệu chiến đấu bị thương khi bị ảnh hưởng bởi Thiêu đốt.
  • Mystic
   • Thuộc tính kỹ năng Sức mạnh cộng hưởng rực rỡ lan tỏa tăng từ 50% lên 75%.
   • Sức mạnh của Toxic Swarm tăng từ 140 lên 168, tốc độ đạn tăng 50% và khả năng sử dụng trong khi lao tới.
   • Kỹ năng Triệu Hồi Thần: Thần Cây đã được thay đổi như sau.
    – Tốc độ MOV SPD và ATK SPD của Tree Spirit tăng 50%
    – Đã thêm hiệu ứng làm giảm 3% ATK SPD của mục tiêu trong 2 giây khi nó tấn công mục tiêu. (Chồng lên đến 5 lần)
   • Triệu hồi Spirit Golem: Golem MOV SPD tăng 25%, ATK SPD tăng 10%.
   • Skill Triệu Hồi Tinh Linh : Whiproot được thay đổi như sau.
    – Thay đổi thành Spikebloom Có thể di chuyển và Sức mạnh tăng từ 40 lên 150.
    – Có 15% cơ hội loại bỏ hiệu ứng Căng cứng khi trúng mục tiêu và giảm 3% tốc độ di chuyển của mục tiêu trong 2 giây khi trúng mục tiêu. (Chồng lên đến 5 lần)
   • Cải thiện Quả cầu rực rỡ để di chuyển trong phạm vi 6m từ vị trí xuất hiện của nó khi sử dụng kỹ năng Thuộc tính nắm bắt dịch chuyển.
   • Thời gian hồi chiêu khi sử dụng Kỹ năng Cánh Tâm linh Thuộc tính Cơ hội Cánh thay đổi từ 10 giây thành 6 giây và sau khi kết thúc kỹ năng MOV SPD được tăng thêm 50 trong 3 giây.
   • Sức mạnh của Tidal Wave tăng từ 274 lên 315.
   • Sức mạnh ánh sáng mặt trời tăng từ 294 lên 338.
    – Small Sunlight’s Power từ Skill Attribute Active Sunlight tăng từ 50 lên 58
  • Slayer
   • Khi sử dụng Rampage, các đòn tấn công thuộc tính Critical Hit Power of Dark được thay đổi từ 100% thành 70%, cơ hội Stiffen được thay đổi từ 50% thành 30% và nó được thay đổi thành không thể hủy bỏ. Sau khi trực tiếp sử dụng kỹ năng Rampage
   • Sức mạnh của Blade of Blood tăng từ 190 lên 276
    – Thuộc tính kỹ năng Sức mạnh của Unrelenting Blade of Blood tăng từ 110 lên 127.
   • Sức mạnh của Bloody Pyre thay đổi từ 335 thành 368 và thời gian Im lặng tăng từ 1 giây lên 1,5 giây.
   • Sức mạnh hết hạn tăng từ 250 lên 300.
   • Kỹ năng Art of Fencing đã được thay đổi như sau.
    – Sức mạnh tăng từ 206 lên 227
    – Thuộc tính kỹ năng đã thay đổi Sức mạnh của nghệ thuật đấu kiếm tăng từ 85. Đó là 94, Sức mạnh DMG cuối cùng. tăng từ 285 lên 314
    – Giảm lượng sức mạnh của thuộc tính kỹ năng ‘Displaces Art of Fencing’ đã thay đổi từ 30% thành 25%.
   • Sức mạnh hiệu ứng của Imprint Release ‘Dark Scar’ tăng từ 22 lên 27.
   • Sức mạnh của Windstorm Cleave tăng từ 110 lên 121.
    – Sức mạnh của Cyclone Windforce Arrow từ thuộc tính kỹ năng Unrelenting Windstorm Cleave tăng từ 37 lên 41.
    – Thuộc tính kỹ năng Thay thế Windstorm Sức mạnh của Cleave tăng từ 133 lên 146.
  • Archer
   • Trong phần mô tả kỹ năng Hurricane Leap thuộc tính cân bằng của Hurricane Leap, đã thay đổi các thuộc tính liên quan đến Độ bền thành Miễn nhiễm với Hiệu ứng. Đẩy lui/Cứng lại/Kéo
   • Kỹ năng Windforce Arrow đã được thay đổi như sau.
    – Mũi tên Windforce được cải tiến và Mũi tên Windforce được cải tiến để nhắm đến PC trước.
    – Thêm hiệu ứng khi Mũi tên Phong lực trúng mục tiêu, tăng Xuyên ma thuật thêm 0,3% (cộng dồn tối đa 5 lần), Mũi tên Phong lực tăng cường trúng mục tiêu, tăng Xuyên ma thuật thêm 0,6% (cộng dồn tối đa 5 lần)
   • The Quiver Charge skill has been changed as follows.
    – Skill Attribute Opportune Quiver Charge cooldown reduction reduced from 40% to 30%.
    – Added Windforce Arrow charge effect: 5 shot Enhancement when Snipe, Destruction Arrow by Skill Attribute Measured Quiver Charge (Cooldown 10 sec)
   • Snipe power increased from 400~700 to 440~792.
    – Removed the 5-shot Windforce Arrow charge effect when firing Perfect Zone and Max Charging Shot of the Balanced Snipe skill attribute.
   • Dodge increase from Skill Attribute Support Tornado increased from 300 to 600.
    Hurricane Leap Hurricane Protection duration reduced from 3 seconds to 2 seconds.
   • Cyclone Windforce Arrow’s power increased from 40~90 to 60~135.
   • Multishot power increased from 44~220 to 48~242.
  • Paladin
   • Cooldown of Rushing Light reduced from 6 seconds to 5 seconds.
   • Blink Sword power increased from 144/156/180 to 158/172/198.
    – Vision Power summoned from Skill Attribute Displacing Blink Sword increased from 100 to 110.
    – Cooldown of Skill Attribute Active Blink Sword changed to 5s and removed Agility effect.
    – Removed Amplified Blink Sword Skill Attribute Power reduction effect by 20% and MOV SPD while in use increased by 20%, Knockdown effect added when using Blink Sword second time within 15 seconds of use. Blink Sword skill
   • Judging Light’s power increased from 728 to 837.
    -When using the Amplified Judging Light skill attribute, Transcendent effect is removed, recharge time is reduced, and Power is changed from 1092/1274/1456 to 1256/1465/1674.
    – Skill Attribute Measured Judging Light’s Light Judge duration increased from 15 seconds to 22 seconds.
   • The Annihilating Light skill has been changed as follows.
    – Power changed from 1200 to 1320
    – Annihilating Light’s Weaken effect has been changed to a Blades effect that increases Light Magic DMG by 20% (except Infinite Annihilating Light Skill Attribute).
    – When using the Skill Attribute Infinite Annihilating Light, a Weaken effect that increases DMG per stack by 100% when hit by Rushing Light.
   • Cooldown of Faith of Protection party member healing effect changed from 5s to 2s.
   • Skill Attribute Focused Shield of Protection , Support Shield of Protection Skill Attribute Shield of Protection Skill Attribute Number of party members affected increased from 1 to 2.
   • Effect Duration Skill Attribute Holy Ground’s Invincibility reduced from 4 seconds to 3 seconds, and an HP healing effect equal to Power 50 per second was added to self and party members within the Holy Ground.
   • Skill Attribute Pervasive Bright Sword projectiles have been converted into spinning blades. and attack range increased from 1m
   • Skill Attribute Hurled Containment attack range increased from 1m
   • The Punishment skill has been changed as follows.
    – Power increased from 350 to 385.
    – Changed the conditions for summoning swords Skill Attribute Active Punishment from when the skill hits the target is when using the skill
    – Skill Attribute Explosive Punishment’s Holy Punishment Power increased from 700 to 770.
   • Agility effect in Divine Punishment skill description has been changed to match the actual effect. and is only effective while using the skill
  • Soulbringer
   • Removed the 3% Critical Hit increase effect when Soul Energy stacks.
   • The Wraith Fusion skill has been changed as follows.
    – boost effect Physical Penetration reduced from 30% to 15%.
    – HP reduction effect that ignores DEF when attacking an enemy has been reduced from 2% to 1%.
    – Effect increases the Critical Hit Rate of Attribute Attacks. Physical reduced from 50% to 30%.
    – Changed so that it cannot be canceled directly after using Wraith Fusion.
   • Skill Sword Energy Storm has been changed as follows.
    – When the skill hits the target Soul Acquisition Rate Energy reduced from 15% to 5%.
    – Sword Energy Storm’s hit count has been reduced from 5 to 4.
   • Soul Energy gain rate when Moonlight Sword hits a target increased from 5% to 35%.
   • The Unsheathe skill has been changed as follows.
    – Added an Enhance Unsheathe effect that increases the Power of all Swing skills by 15% for 12s when Unsheathe hits a target while Soul Energy is full.
    – The range of the Art of Unsheathing effect has been increased by 20% and the number of hits has been increased from 5 to 10.
    – Skill Attribute Opportunune Art of Unsheating’s cooldown reduction effect has been reduced from 25% to 15%. Cooldown has been reduced from 20 seconds to 5 seconds. (Cooldown reduction effect does not apply to Unsshethe.)
   • The Wraith Form skill has been changed as follows.
    – Barrier value of Wraith’s Protection effect reduced from 15% to 10% of total Vitality.
    – Additional Physical DMG when attacking has been reduced from 100 to 80 and cooldown is increased by 2 seconds.
   • Demon Slaughter’s Power reduced from 1030 to 927.
   • Wraith Blade power reduced from 500/700/1000 to 450/630/900.
   • Skill Attribute Displacing Soul Slash power reduced from 1200 to 1080.
   • The Wraith Stab skill has been changed as follows.
    – Wraith Weakening effect’s damage increase has been reduced from 10% to 5%.
    – Wraith Shred effect damage amplification reduced from 100/103/106/109/112% to 50/52/54/56/58%.
   • When using the Skill Attribute Displacing Soul Veil, Soul Veil’s duration is changed to 3 seconds.
   • Ultimate Defense Soul Extortion’s Barrier gain amount decreased from 5% to 3%.
   • Movement range when using Gale Sword skill changed from 8m to 6m.
   • Description of the Wraith Form effect that applies when using the Wraith Form Balanced Wraith Form skill. Gains a Tenacity effect that matches the actual effect.
 • Mana Awakening
  • Start of Month of Aquarius Mana Awakening Season
   • Added and changed Mana Awakening Imprint as follows.
    • Fiery Pit : Target’s damage taken changed from 10/12.5/15% to 5/7.5/10%.
    • Iron-Pearcing Projectile : Total DMG taken changed from 5/10/15% to 5/7.5/10%.
    • Exaltation : Stamina regeneration when defeating an enemy with a Swing skill changed from 200/300/400 to 2000/2500/3000 (5 second cooldown).
    • Barrier Destruction : change activation Changed from when hit by a Pierce skill to when hitting enemies within 10m.
    • Skewer : Changed from a Stiffen attack to a fan behind the target hit when attacking with a Pierce skill (Cooldown 20s/15s/10s) to gain an additional 100 Penetration effect when hitting enemies within 10m ( Lasts 5 sec, Cooldown 40 sec/30 sec/20 sec)
    • Berserking Pet : MOV SPD, ATK SPD, and DMG deal of the Enraged effect changed from an increase of 20/30/40% to an increase of 20/25/30%.
    • Emergency Protection Device : Changed from creating a barrier that protects 10/20/30% of Max Vitality (50 second cooldown) to a barrier that protects 10/15/20% of Max Vitality (40 second cooldown).
    • Tough Skin (New) : Gain a 5/10/15% reduction effect on all DMG received when hit under 20% Vitality status (lasts 5s, cooldown 30s).
    • Bulletproof Enhancement : Total DMG received changed from increased 5/4.5/4/3.5/3/2.5% increased 4/3.5/3/2.5/2/1.5%
    • Magicproof Enhancement : Total DMG received changed from increased 5/4.5/4/3.5/3/2.5% increased 4/3.5/3/2.5/2/1.5%
    • Vital Point Enhancement (New) : Grants an effect that reduces Critical Hit Power received when hit by Critical Hit DMG by 10/20/30% (lasts 5s, cooldown 25s).
    • Physical/Magic DEF : Changed from 2 increments to 3 increments based on Imprint Level.
    • Critical Hit DEF Rate, Critical Hit Resistance Rate : Changed from 2 increments to 3 increments based on Imprint Level.
    • Physical/Magic Pierce : Changed from 1 increments to 2 increments based on Imprint Level.
    • Combat Technique (New) : Increase by 1 according to Imprint Level
 • Rune Attribute
  • Awakening
   • Changed Agility Rune Attribute from Skill Attribute Point reduction by 12 but all Skill Cooldown reduction effects by 8% to Increase Stamina Regeneration by 300 and Reduce Max Stamina by 1500.
  • Protection
   • Changed Resolution Rune Attribute to enable Tenacity and Relentless effects during skill cast (cast). Relentless Rune Attribute will be applied normally when using skill (Soul Liberation), Assassin(Smokescreen). , Archer(Balanced Hurricane Leap), Soulbringer(Balanced Wraith Form) due to Rune Attribute change.
 • Contents
  • Increased the number of members who could join Realm War from 70 to 100.
  • Changed the chance to trigger from 5% to 20% when attacking with an additional effect from the +35 Legendary equipment item, and increased the cooldown from 5s to 40s.
  • Changed when upgrading items Rapid Will Set, Cycling Insight Set or Sharp Instinct Set will increase DEF from +1.
  • Changed to be able to unbind new Set Items: Rapid Will Set, Cycling Insight Set, Sharp Instinct Set Item Unbind Scroll can be purchased from General Goods Merchant.
  • The original Equipment Unbind Scroll was renamed Old Equipment Unbind Scroll and changed to be available for purchase from the Tigris Merchant Guild Traveling Shop.
  • Changed to be able to enter Commander from Rank 1~10 based on Honor Point ranking at the start of Realm War.
  • After joining Realm War, personal points for winning/losing rewards in the area have been changed from 1,000 points to 5,000 points or more.
  • Displays ‘One or More Character Collecting Collection Book’ content in part of the Collection Book that other characters in the ID are collecting.
  • Changed so that some items returned from the Collection Book will be unbound. and can be stored in inventory and destroyed
  • Improved the sorting criteria to allow completed topics in the Collection Book.
  • Changed so that Equipment Unbind Scrolls cannot be sold in the shop.
  • Item combination cost Rare/Epic/Legendary Enhancement Rate Aid changed to 1000 Gold.
  • Improved to be able to cancel Transformation. After transforming using an item Spirit and enter Realm War.
  • Improved to display ranks without ranks in commander info in Realm War UI.
  • Ranking is saved at the commander’s information in the Realm War UI 10 minutes before the start of Realm War, and the saved information is maintained until the end of the Realm War.
  • When the time is not in progress, Realm War will save Honor Point Ranking which is refreshed every 30 minutes at commander information in Realm War UI.
  • Improved to show Cooldown when there is Cooldown in Special Enchanted Effects.
  • Items related to upgrading some original content reward items Has been changed to a new upgrade item.
  • Fixed Enhancement Scrolls can be obtained when dismantling Sharp Instinct, Rapid Will, and Cycling Insight equipment Uncommon/Rare/Epic grades. that have been upgraded as required
  • when upgrading the device In the case of upgrade materials It will also be registered in the UI.
  • Added a feature to be able to check hunt logs in the Shrine of Greed and the Dimensional Portal.
  • Items obtained by disassembling Mounts will be given as Unknown Cogwheel Coin items.
  • Unknown Cogwheel Coin Item x10 can be obtained by disassembling an Epic Mount sold at the Ruby Shop.
  • Unknown Cogwheel Coin items can be exchanged for the following items.
   • Unknown Mount Random Box x40
   • Brilliant Unknown Mount Random Box x120
   • Tigris Battle Potion III x1
   • Magic Yarn x5
  • The casting time of the item Cruiser Bike, Amazing Magic Carpet has been reduced from 2 seconds to 1 second.
  • Reduced the number of members who could join Realm War from 100 to 70.
  • Changed the Lieutenant Commander that appears in Realm War to move only to the middle of the Battlefield.
  • Increased the Skill Power of Mobility Ballista that can ride at Realm War and increased Barrier Destruction effect.
  • Changed Flying Dragon Pirate Fleet to no longer appear in the sky between Red Lion Plains and Azure Wolf Plains.
  • Added a combination method to be able to combine Random Effect-Changer, Random Effect Lock, Uncommon, Rare, Epic items to high level.
  • The description of the ‘Damage Amplifying’ effect that applies when the Moment of the Steal Main Weapon Fixed Effect is on has been changed to ‘Increase Skill DMG and next 30% recovery amount by 1 time’ to match A. real effect
  • Upon defeating a Fortress Commander that appeared when in Guard Posture Level 3 in Conflict Zone, the Enhance Stone item was changed to an Enhancing Agent item.
 • Dimensional Portal
  • Secret Sea
   • Change to display system messages. In the case of moving to immobile areas in the Secret Sea and over time it may take damage.
   • Changed rewards for Abandoned Underground Temple, Chaos Fortress, Frozen City, Sacredwood Temple, Dragon Garden Dimensional Portal.
   • Improved so that EXP will not decrease upon death from monsters within all Dimensional Portals except Wraith Monastery.
   • Secret Sea Dimensional Portal is changed to not share Daily Portal execution time.
  • Distance of Resistance
   • Added the Distance of Resistance Dimensional Portal, a new personal daily portal.
  • Palace of Opportunity
   • Level Up Palace of Opportunity Expert II
   • Improved to receive the same amount of Gold instead of miscellaneous items When defeating monsters in the Palace of Opportunity
   • Unified Dimensional Portal UI’s Palace of Opportunity Dimensional Portal title. and when choosing to view details will be able to check various difficulty levels
  • Exile’s Isle
   • Level Up, Vitality, DEF of Traitor monsters Mardut appeared in Exile’s Isle.
 • Dungeon
  • Improved the display style of the HP gauge by removing the DMG effect received from Raid Boss monsters in Raid Dungeons and increasing the Boss’s Max HP.
  • Improved the issue where rewards could not be received sometimes. or Ranking will not be recorded when defeating boss monsters in Party/Raid Dungeons.
  • Upon defeating Ignous the Pyro, King Irukas will receive an Enhancing Agent item. Additional expected rewards can be checked in the Dungeon UI.
 • Transcendent Dungeon
  • Defeat monsters in Poison Mist Port, Advanced Poison Mist Port to obtain ‘Pirate Ship’s Faded Jewel’ item.
  • Killing monsters in Spiked Citadel, Advanced Spiked Citadel will grant Epic/Legendary Random items. Effect-Changer
 • Hall of Honor
  • Changed Frosty Castle of Demons, Burning Temple 3 VS 3, Commander’s Training Ground to be unusable.
  • Changed the match limit prompt when matching Arena from ‘100 points or more’ to ‘100 points’.
  • Added Captain Battle Ranking to the Ranking section. It will be ranked after joining 3 or more times every week.
  • Greed Arena matchmaking time has been changed to Tuesday, Wednesday, Friday, Sunday 19:00~21:00, 22:00~24:00.
  • Captain Battle is now unmatchable when in a party state. And the time that can be matched has been changed to Monday, Thursday, Saturday 19:00~21:00, 22:00~24:00.
  • Improved to display DMG given by characters and DMG given by shunned beasts separately in Arena DMG.
  • Rewards have been changed in the Hall of Honor.
  • Add Iron Wall Citadel
   • The Iron Wall Citadel can be matched for 20 minutes on weekdays (Mon-Fri) at 8:00 PM and 11:00 PM, and on weekends. (Saturday – Sunday) at 2:00 p.m. and 8:00 p.m.
   • Adventurers with level 47 or higher and item level 600 or higher can participate.
   • Battle Arena Minimum 10 VS 10, Maximum 15 VS 15. The team that destroys the opponent’s Relic first wins.
   • Manamech can be summoned and mounted by collecting Manamech Components and when boss monsters appear. The team that defeats it gains a buff that reduces DMG taken and increases DMG dealt.
 • Item
  • Fixed an issue where the ‘Unstable Accelerant Piece’ item could not be disassembled.
  • Fixed an issue where the Skill Attribute item introduction clip that could be traded was sometimes not displayed.
  • The following Style Equipment items have been changed to Epic and are now upgradable and dismantled.
   • Gray Round Glasses, Stylish Cat Ears Hat, Sunglasses, Monocle, Newsboy Cap
  • Changed to be able to disassemble the ‘Android School Bag (M)’ item.
  • Fixed an issue where Epic Brilliant Honor equipment was displayed in the ‘New Transition Item Direct Exchange Ticket’ description.
  • Added descriptions about equipment that cannot be traded in the ‘Legendary Equipment Set Effect Exchange Ticket’ item description.
  • change to be able to destroy Transcendent Runestone, some of which were indestructible before.
  • Added the item ‘Style Outfit Random Box’ to the Magic Yarn Shop.
  • Remove the word content can be purchased at the Growth Material Shop. In item description of Enhancement Aura
  • Removed the item ‘Enhancement Aura X 100,000’ in the Growth Material Shop.
  • The maximum number of stacks for the following items has been changed from 100 to 1000.
   • Herb, Log, Sliced Fish, Ore Fragment, Leather, Blessing Crystal, Fresh Herb, Solid Hardwood, High-Purity Ore, High Quality Leather, Pearl
  • delete the word ‘Attach an item to participate in the event’ in the ‘[Event] Enhancement Aura Random Box’ item description.
 • Pet/Luminus
  • Improved to be able to specify names in Constellation Preset Yes
  • Add Virgo to the collection. Constellation requires 2,000,000 Gold to activate.
  • Add Constellation Preset
   • can change Constellation Preset every 1 minute and cannot be changed while in battle.
   • Only Leo has Preset enabled by default. other constellations must be enabled for each Preset.
   • Luminus registered in Constellation Preset No. 1 can be registered in Constellation Presets No. 2-5 can also be used, and if registered in Even just 1 Constellation Preset cannot be disassembled/converted/combined.
   • Constellation Preset No.1 can be used as default. Constellation Presets No.2 and No. 3 require Gold, Constellation Presets No. 4 and No.5 require items. ‘Constellation Preset Expansion Ticket’
 • NPC/Monster
  • Changed some NPC locations in the Sea of Ruins Foothold.
  • Storage Manager NPCs have been added to each Foothold. You must be level 36 or higher and have completed the quest ‘[House] First Steps to Pioneer’ to be able to use the Storage.
  • Changed brown horse position in Crescent Molar Foothold.
 • UI
  • Đã thay đổi để không còn hiển thị các chiến trường đã hoàn thành trong phần Hall of Honor của Bản đồ Thế giới.
  • Xóa nội dung về quay lại Runestone Slot Trong phần mô tả khóa/mở khóa vật phẩm
  • Đã thêm Đang tải hình ảnh của Bức tường sắt.
  • Đã thêm phần Cổ vật trong phần Phụ kiện Thị trường.
  • Cải tiến để có thể kiểm tra số lượng Armlet Enhance Stone cần thiết để nâng cấp Armlet.
 • Đồ họa/Âm thanh
  • Cải thiện để không hiển thị Khiên và Trang phục chồng lên nhau khi trang bị Mũ/Trang phục Khinh khí cầu Khủng long Công viên giải trí với lớp Paladin.
  • Đã khắc phục sự cố trong đó một số vật phẩm Mũ/Trang phục Bóng bay Khủng long Công viên Giải trí không được nhuộm khi nhuộm
 • Hệ thống
  • Đã thêm tùy chọn để thay đổi thanh bên trái và bên phải của Game Pad thành phần [Game] trong cài đặt môi trường.
  • Hiệu ứng MOV SPD đã được thay đổi để tách biệt giữa Character MOV SPD và Mount MOV SPD.
   • Nhân vật MOV SPD thu được từ các hiệu ứng Rune, Trang bị và trạng thái bất thường không được áp dụng cho Mount MOV SPD và Mount chỉ có thể tăng SPD bằng hiệu ứng Mount MOV SPD.
  • Giới hạn giá trị tối đa của hiệu ứng MOV SPD.
   • Max Character MOV SPD : 325
   • Max Mount MOV SPD : 350
 • Bắt đầu sự kiện
  • 12/01/2023 – 26/01/2023
   • Dungeon Adventure Click
   • Tăng tỷ lệ tinh chỉnh trang bị thêm 20%.
   • Chào mừng mùa thức tỉnh Mana mới, tăng EXP Mana +100%
  • 12/01/2023- 09/02/2023
   • Hợp nhất tham dự máy chủ Click
   • Daily Elyon Box Event Click

2. Các vấn đề đang chờ xử lý

 • Đã giải quyết vấn đề giật lag ở một số khu vực nhất định.
 • Phát hiện chương trình gian lận được cải thiện.

3. Cập nhật Ruby Shop

 • Tìm hiểu thêm về bản cập nhật Ruby Shop Tại đây.