Bảo trì 18/08 2022

274

 


 

1. Cải tiến và sửa chữa

 • Cập nhật hệ thống Marketplace mới.
 • Bật hệ thống phân phối quà tặng để có thể sử dụng.
 • Sửa lỗi hiển thị trang bị sau Balance Arena 3 vs 3.
 • Sự kiện bắt đầu :
  • Harvest Festival event. chi tiết bấm vào đây.
  • Meteor Shower event. chi tiết bấm vào đây.
 • Sự kiện kết thúc :
  • Harth Slaughterer event, nhưng tiền xu vẫn có thể được đổi cho đến ngày 1 tháng 9 năm 2022.
  • Dungeon Exploration Event Token thời hạn đổi quà đã hết hạn.

2. Các vấn đề đang chờ xử lý cần được khắc phục

3. Cập nhật Ruby Shop

 • Tìm hiểu thêm về bản cập nhật Ruby Shop tại đây.