Bảo trì ngày 16 tháng 2 năm 2023

99

 


 

1. Cải tiến và sửa lỗi

 • Bảo trì bình thường.
 • Bắt đầu sự kiện
  • Thời gian: 16/02/2023 – 23/02/2023
   • Tăng tỷ lệ thành công cường hóa trang bị 20%
   • Tăng thành công lớn khi chế tạo 10%

2. Các vấn đề đang chờ xử lý

 • Đã giải quyết vấn đề giật lag ở một số khu vực nhất định.
 • Phát hiện chương trình gian lận được cải thiện.

3. Cập nhật Ruby Shop Update

 • Xem thêm về cập nhật Ruby Shop Here.