Bảo trì ngày 23 tháng 2 năm 2023

97

 


 

1. Cải tiến và sửa chữa

 • Bảo trì bình thường.
 • Loại bỏ hệ thống giới hạn giá trên thị trường.
 • Thêm hệ thống CAPTCHA
  • Quiz Bomb có thể được mua từ Cửa hàng tổng hợp (Giá mua 500 Gold/ giá bản: 10 Gold).
  • Quiz Bomb có thể được sử dụng với tất cả các nhân vật. Khi được sử dụng, cửa sổ CAPTCHA sẽ hiển thị với nhân vật được ném vào.
  • Nhân vật bị ném Quiz Bomb phải nhập chữ cái trong hình trong thời gian quy định (60 giây).
   • Khi CAPTCHA thành công : Nhận được một buff giúp tăng 20 Độ chính xác PVE trong 30 phút và trong khi hiệu ứng được kích hoạt. Những người chơi khác sẽ không thể thêm Quiz Bomb.
   • Nếu CAPTCHA không thành công : Hiệu ứng im lặng được áp dụng trong 10 phút (Có thể sử dụng lại Quiz Bomb)
 • Thông báo kết thúc mùa Mana Awakening: Month of the Aquarius Nó sẽ kết thúc vào ngày 23 tháng 3 năm 2023.
 • Bắt đầu sự kiện
  • 23/02/2023 – 23/03/2023
   • Event : Meteor Shower chi tiết Click

2. Các vấn đề đang chờ xử lý

 • Đã giải quyết vấn đề giật lag ở một số khu vực nhất định.
 • Phát hiện chương trình gian lận được cải thiện.

3. Cập nhật Ruby Shop

 • Xem thêm về cập nhật Ruby Shop ở đây.