Bảo trì ngày 9/2/2023

113

 


 

1. Cải tiến và sửa lỗi

 • Bảo trì bình thường.
 • Cân bằng Class
  • Assassin
   • Khi sử dụng Obliteration, thời gian gây sát thương giảm.
   • Thời gian hồi chiêu thực hiện giảm từ 30 giây xuống 25 giây.
   • Mức giảm độ chính xác của Smokescreen giảm từ 250 xuống 600.
   • Kỹ năng Burststar đã được thay đổi như sau.
    • Thời gian hồi chiêu giảm từ 18 giây xuống 16 giây.
    • Điều kiện kích hoạt hiệu ứng tàng hình của Thuộc tính kỹ năng Burststar cơ hội đã được thay đổi thành Kích hoạt khi đòn tấn công trúng mục tiêu.
    • Phạm vi tấn công của các đòn tấn công Ambush Slash tăng 50% so với trước đó.
   • thêm hiệu ứng Né tránh khi kỹ năng trúng mục tiêu. Thay đổi từ 350 buff trong 1 giây thành 600 buff trong 2 giây.
   • Hiệu ứng tăng né tránh khi Shadowstep tấn công mục tiêu đã thay đổi từ 250 trong 2 giây thành 600.
   • Đã thêm 5% hiệu ứng đâm vật lý vào hiệu ứng Cuồng nộ của thuộc tính kỹ năng Dấu ấn tử thần cơ hội của Ném dao : kỹ năng Dấu ấn tử thần.
   • Lượng giảm hiệu ứng Dodge của Toxic Spray Numb tăng từ 250 lên 400.
   • Đã thêm nội dung trong đó hiệu ứng Smokescreen áp dụng Thuộc tính kỹ năng Smokescreen ngoại trừ Thuộc tính kỹ năng ‘Fatal Smokescreen’ vào phần mô tả của kỹ năng Unrelenting Shadowstep, Màn khói của kỹ năng Bước bóng tối.
  • Gunner
   • Lượng sát thương PVP gây ra cho một nhân vật Gunner tăng 15%
   • Thời gian hồi chiêu của Shot Power Reload tăng từ 20 giây lên 25 giây.
   • Đã thêm hiệu ứng tăng 5% xuyên giáp vật lý trong 5 giây sau khi sử dụng Explosive Leap trong thời gian hiệu ứng Shot Power.
   • Thêm một Barrier bằng 20% HP tối đa khi sử dụng Đòn đánh trong thời gian hiệu lực của Shot Power.
   • Đã thêm một kỹ năng Missile không hoạt động xuất hiện khi sử dụng kỹ năng trượt của Combo Shot trong thời gian hiệu lực của Shot Power.
   • Khi sử dụng Active Bombardment, Thuộc tính kỹ năng Bombardment tăng Sức mạnh từ 78 lên 117 và gây sát thương cố định bằng 1% HP tối đa khi một đòn tấn công tấn công Nhân vật người chơi (PC).
   • Khi sử dụng kỹ năng Explosive Bombardment Thuộc tính của kỹ năng Bombardment, lượng Power tăng thêm tăng từ 50% lên 70%..
   • Khi sử dụng kỹ năng Call: Healing Drone, đó là Điều kiện cuối cùng của Mana Awakening Provision Ultimate Thay đổi từ hồi 5% HP mỗi giây trong 6 giây thành hồi 10% HP mỗi giây trong 4 giây.
  • Elementalist
   • Giảm khả năng phục hồi HP mỗi giây của Thuộc tính kỹ năng Displaces Frost Shield của Frost Shield từ 10% xuống 4%, đồng thời loại bỏ 50% tăng thời gian hồi chiêu và hiệu ứng Aftermath.
   • Đã thêm hiệu ứng Tenacity khi sử dụng Thuộc tính kỹ năng Firehawk được tăng tốc của Kỹ năng Firehawk.
   • Mana Awakening Supply Ultimate Frost Grave thời lượng thay đổi từ 5 giây thành 3 giây và khi sử dụng kỹ năng, hồi 6% HP mỗi giây và thay đổi hiệu ứng Stuck Fast lên kẻ địch trong bán kính. 10m Mộ Băng giá mỗi 6 ngăn xếp.
   • Thuộc tính kỹ năng Shocking Shatter tăng từ 150% lên 225% và thời gian hồi chiêu thay đổi thành 18 giây.
   • Sức mạnh của Frost Strike tăng từ 300 lên 360.
   • Sức mạnh của Fiery Explosion tăng từ 278 lên 361.
   • Lượng tăng sức mạnh khi sử dụng kỹ năng Rapid Frost Blast Thuộc tính của kỹ năng Frost Blast tăng từ 200% lên 210%.
   • Khi Ice tấn công kẻ địch ở trạng thái Freeze/Deep Freeze của Frost Strike, lượng Power nhận được tăng từ 20% lên 30%..
  • Mystic
   • Sunlight cooldown tăng từ 10 giây lên 20 giây và Power tăng từ 338 lên 439.
   • Thời gian hồi chiêu của Brilliant Grasp tăng từ 24 giây lên 32 giây và Sức mạnh mỗi đòn đánh tăng từ 50 lên 100.
   • Sức mạnh của Tidal Wave tăng từ 315 lên 378.
   • Sức mạnh của Toxic Swarm tăng từ 168 lên 185.
   • Đã thêm hiệu ứng Đòn kết liễu vào Cộng hưởng rực rỡ và thời gian hồi chiêu tăng từ 12 giây lên 18 giây.
   • Đã thêm hiệu ứng giảm 40% hồi máu cho bản thân và đồng minh trong phạm vi khi sử dụng Thuộc tính kỹ năng Hurled Daybreak của kỹ năng Daybreak.
  • Warlord
   • Thời lượng hiệu ứng ‘Ironclad Defense’ của Pháo đài bất khả xâm phạm giảm từ 8 giây xuống 5 giây.
   • Sức mạnh bắt giữ tăng từ 104 lên 146 và thời gian hồi chiêu tăng từ 16 giây lên 20 giây.
   • Sức mạnh của Hammerang tăng từ 269 lên 538 và thời gian hồi chiêu tăng từ 15 giây lên 30 giây.
   • Sức mạnh của Earthfrenzy tăng từ 75 lên 263.
   • Sức mạnh đột phá tăng từ 43 lên 150 và thời gian hồi chiêu tăng từ 12 giây lên 20 giây.
   • Đã thêm thời gian hồi chiêu 1 giây cho hiệu ứng Phản xạ DMG của thuộc tính kỹ năng Vengeful Taunt.
   • Thời gian hồi chiêu của War Spirit tăng từ 40 giây lên 60 giây.
   • Khi sử dụng Altered Shield Block đã thay đổi, Thời gian hồi chiêu khối khiên tăng từ 30 giây lên 40 giây.
   • Sát thương hấp thụ năng lượng âm thanh mỗi giây tăng từ 20 lên 25.
   • Tăng lượng Sức mạnh tăng từ 30% lên 50% khi sử dụng Thuộc tính kỹ năng Rapid Berserk Smash của kỹ năng Berserk Smash.
   • Thêm hiệu ứng tăng 50% thời gian hồi chiêu khi sử dụng kỹ năng Đột phá Thuộc tính Kỹ năng Đột phá được tính phí.
   • Đã loại bỏ hiệu ứng giảm 30% sát thương khi sử dụng Thuộc tính kỹ năng Rush Strike tăng tốc của kỹ năng Rush Strike.
   • Thay đổi Cung cấp thức tỉnh năng lượng Phản xạ sát thương vật lý cuối cùng của Rào cản kép thành 100 Sức mạnh, không phải 10% sát thương nhận vào và thay đổi thời lượng từ 5 giây thành 3 giây.
  • Slayer
   • Added a damage amplification effect ranging from 40%~200% according to Vigor’s use with Blade of Blood and Explosive Sword.
   • The amount of damage reduction received when using Rampage has been reduced from 80% to 50%, and the Magic Piercing gain effect has been increased by 10%.
   • Blood Drain HP recovery increased from 100% of damage to 150% of damage.
   • Bloody Ruin HP loss increased from 3% to 5% and Power increased from 182×2/200×2. It’s 236×2/260×2.
   • Removed the Instant casting effect and added the Consecutive Attack effect so that the Soaring Sword skill’s description matches the actual effect.
  • Archer
   • Amount of PVP damage given to a character Archer increased by 15%
   • Windforce Arrow changes as follows.
    – Windforce Arrow’s Power increased from 40 to 50, and Windforce Arrow : Enhancement’s Power increased from 80 to 90.
    – Improved the Windforce Arrow, Windforce Arrow : Enhancement effects to be applied to PC first.
   • When using the Mighty Tornado Skill Attribute of the Tornado skill, even if the Barrier effect is removed, the status boost Dodge and Crowd Control resistance will remain.
   • The Blades skill has been changed as follows.
    – Changed from Nature property to Light property and Knockback effect changed to Bind effect when Blades (1st hit) hits target and Removed Bind effect when Pounding Wind (second hit) hits. target
    – Burststar deployment condition when using the Explosive Blades Skill Attribute changed from when Pounding Wind hits the target to when Blades hits the target.
    – Removed Stealth effect when using the Mighty Blades Skill Attribute and when hitting a target. Changed to reduce the cooldown of Cyclone Windforce Arrow by 40%.
   • Added a counter effect to Cyclone Windforce Arrow.
   • Adds a Blind effect (reduces Accuracy by 600) for 4s when Hurled Cyclone Windforce Arrow Skill Attribute of Cyclone Windforce Arrow hits the target 3 times.
  • Paladin
   • Skill Rushing Light has been changed as follows.
    – Platforms created in the Faith of Judgment state will now apply a 3% damage reduction effect received from the 2nd damage incoming Light skill when it hits a PC target.
    – Removed 50% cooldown increase effect when using ‘Infinite Rushing Light’ skill attribute and changed cooldown to 20 seconds.
    – Balanced Rushing Light Skill Attribute is changed to a full attack skill, cooldown 15s, platform up to 7 enemies in range, reduce MOV SPD by 10% for 2s when hit, apply Bind effect as 2 seconds overlap 3 times.
   • The duration of Metatron’s Protection effect in effect when using the Mental Shield of Protection Skill Attribute of the Shield of Protection skill has been reduced from 5 seconds to 3 seconds. Effective when using Unrelenting Divine Punishment Skill Attribute of Divine Punishment skill reduced from 5 seconds to 3 seconds.
   • Cooldown is changed to 20 seconds when using Blink Sword’s Active Blink Sword Skill Attribute and Infinite Rushing Light Skill Attribute, and Cooldown is changed to 15 seconds when used with Blink Sword Skill Attribute. Balanced Rushing Light Skill Attribute.
   • The skill Light’s Grace has changed as follows.
    – Removed the 20% damage reduction effect received from Light’s Grace projectiles and increased the total damage reduction effect by 10%.
    – Increased the total damage reduction amount received when using the Protection’s Light’s Grace Skill Attribute from 10% to 15% and the duration of the effect is reduced by 30%.
    – Light, Dark property damage reduction effect by 30% has been changed to Reduces total damage taken by 15% when using Mighty Light’s Grace Skill Attribute.
   • Reduced Healing Power per second from 50 to 30 when using Holy Ground’s Agile Holy Ground Skill Attribute.
   • Added a counter effect to the Annihilating Light skill.
   • Added a Knockdown effect when the 2nd Sword Energy hits a target when using Annihilating Light’s Active Annihilating Light Skill Attribute.
   • The Hurled Containment Skill Attribute’s sword hit distance has been increased by 40%, and the sword’s attack range has been slightly increased.
  • Soulbringer
   • HP recovery amount when using Wraith Fusion skill reduced from 30% to 20%.
   • When using the Demon Annihilation skill, when in full Soul Energy state, inflicts ‘Art of Illusion’ effect and causes 100 Physical DMG and Stiffen effect when hitting a target for 0.1 sec, up to 10.
   • Sword Energy Storm NPC target power increased from 160 to 208.
   • Changed the Soul Energy effect in the Soulbringer Demon Multi-Slash skill tooltip.
    – Added the word “Increase ATK SPD by 3% (stacks max 5 times)”.
 • Rune Attributes
  • Protection
   • Fixed an issue where Rune Attribute information was incorrectly displayed in the Extrication Rune Attribute clip.
 • Content
  • In the event that the ID has a character who has completed the quest [House], the first step towards pioneering. Then when creating a new character will be able to enter their own house immediately from level 36 without having to do another quest.
  • Added a new area where level 52~54 monsters appear.
   – Molar Castle(Ontari), Pirate Base(Vulpin) area located beside Gray Mountain, Reclaimed. Honor, which is the starting area
   – Must create a party to attack and hit. Due to recommended item level 850, recommended Accuracy 350 or higher, and high monster Vitality.
   – When rewards for defeating monsters However, upgrade materials can be obtained through quest completion rewards when accepting daily quests.
   Added Shrine of Greed F3 Sword Edge of Jealousy
   – Shrine of Greed F3 can be entered by Adventurers Lv. 48 or higher, Recommended Item Level 900, Recommended Accuracy 400 ~ 450.
   – Requires the item ‘Sword Edge of Jealousy Entry Ticket’ for entry. and can be obtained from Shrine of Greed F2, F3.
  • Changed the selling price of the ‘Entrance of Gluttony Entry Ticket’ item in the Shrine of Greed Shop from 80,000 Gold to 20,000 Gold.
  • Increased the drop rate of ‘Pale Runestone Fragment ‘, ‘Balanced Rune Powder’, Soul Stone Box, and miscellaneous items obtained when defeating normal monsters in the Shrine of Greed.
  • Fixed an issue where normal monsters in Shrine of Greed F1 would appear in an unattainable location.
  • Added a function to exclude bosses as battle targets in the battle assistance system. Makes it impossible to attack boss monsters. When used in areas where boss monsters coexist with normal monsters.
  • The Breath Boss monster has the following changes.
   – Changed to be able to obtain Breath items when defeating monsters in the Harth field.
   – Removed the Breath Boss monster defeat reward limit within the Mana Wall.
   – Breath items inside the original Mana Wall have been changed to Old Breath items and can be exchanged for items inside the new Mana Wall at the Exchange Shop that appears when right-clicking on the item. (Can be exchanged for the Breath item of the same boss only)
   – Changed to be able to only be summoned with the new Breath item when summoning a Breath Boss monster within a Mana Wall.
   – Changed to be able to complete Breath Altar quests with the new Breath item among the daily recurring quests within the Mana Wall.
   – Changed the Breath Boss respawn time outside the Mana Wall from 30 minutes to 10 minutes.
   – Changed Breath Boss respawn time in Mana Wall from 2 hours to 30 minutes.
   – Increase the Vitality of Breath Boss monsters and apply a damage reduction effect received.
   The Breath Boss monster reward has been changed as follows.
   – [Account] Brilliant Enhancing Agent and Enhancement Aura items can be obtained by defeating Breath Boss monsters outside the Mana Wall.
   – can get items [Account] Radiant Enhancing Agent and Enhancement Aura when defeating Breath Boss monsters inside the Mana Wall.
   – Changed to be able to receive items [Account] Radiant Enhancing Agent instead of item [Account] Faint Enhancing Agent from the Box of Breath item obtained when summoning a Breath Boss monster.
  • Place additional Magic Amplifiers at village entrances in areas where Realm War is taking place.
  • Improved to be able to move to the outside of the village after moving to the Airship due to additional placement of objects within the Village that is in Realm War.
  • Realm War in the Malignant Boundary VS Executioner’s Front area has changed Equip Equipment, Rune Attribute Points, Skill Attribute Points to match the Balance Arena.
   – Added a UI that can check hints about Balance contents that UI participates in Realm War in that area.
  • The Realm Reward Box item that was received as a personal reward after participating in the Realm War has been changed to a timed item.
  • Added a UI that can check blocked contacts.
   – The chat block list can be checked on the right side of the chat settings icon at the bottom of the chat UI.
   – Save a block list by character. And the block list will not remain the same. If the environment used is changed because it is not saved to the server.
  • Improved to be able to cancel friend requests.
  • Increased the expiration time when registering an item on the Marketplace from 1 day to 3 days.
  • Changed to be able to check detailed information of items that have been sold in the Marketplace.
  • Improved to be able to upgrade by wasting materials at the same time in case of being able to upgrade. Because it combines the number of common items, Bind and Enhancing Agent, Enhancement items. elements together When upgrading equipment items.
  • Update to register The Accessory Enhance Stone is an upgrade material first. After upgrading accessories Accessory Refining Stone when in possession of the same accessory and 2 or more Accessory Enhance Stones.
 • Dimensional Portal
  • Changed to allow characters within an account to share the use time of Secret Sea, Forest of Ensnarement Dimensional Portal.
   – The Secret Sea Dimensional Portal can be used every day for 30 minutes, and the Forest of Ensnarement Dimensional Portal can be used weekly for 3 hours and 30 minutes.
   – Removed Entry Ticket Merchant NPC at Secret Sea Entrance, Forest of Ensnarement Dimensional Portal.
   – Entry Ticket items purchased before the update can be used within the validity period.
  • Improved to ride the following Dimensional Portal vehicles except for the Wraith Monastery Dimensional Portal.
   – Dimensional Portal Targets : Abandoned Underground Temple, Dragon Garden, Exile’s Isle, Nousgard Hunting Grounds, Odin’s Sky Isle, Black Mecha Basin, Sandstorm Valley.
  • Added inaccessible message when using Dimensional Portal during battle.
  • Exile’s Isle Improved to appear unclaimed keys. In the event that the character who is entitled to the key after defeating a monster in Exile’s Isle does not receive the key for more than 5 minutes.
   – The Unclaimed Key All characters can receive
 • Dungeon
  • The Tigris Battle Potion item has been changed to a Tigris Battle Potion III item from among the items within the Gear Shop Special Support Box, obtained upon completing Party Dungeon Stage 6.
   – Effective from the Gear Shop Special Support Box item received after the update.
  • Reward of Goblin Cave Time Attack Dungeon Changed to match Ship Sanctuary Time Attack Dungeon rewards.
  • Add Chaos Callius Raid Dungeon
   – Character level 48 or higher, only items equipped with level 1050 or higher can enter the Raid Dungeon only.
   – To enter that dungeon If the number of Assault Team members entering is less than 30, only Assault Team Leaders can recruit Assault Team Members through the Assault Team Invite function and display the Raid Dungeon entry UI when Assault Team joins. :24)
   – Raid Dungeon Rewards can be received once a week, and the number of times that can be received will be charged at 6:00 a.m. on Wednesday.
   – Upon completing the Raid, you will receive an Epic Callius Belt, a pet that deals damage based on species based on the rate.
   – Added achievements, titles, and rankings related to the Chaos Callius Raid Dungeon.
 • Item
  • Changed to be able to set up to 3 effects when changing the random effect of grade equipment items. Uncommon, Rare, Epic
   – 16 Random Effect Lock items are required when changing random effects. After setting 3 random effects
  • Cooldown of Dimensional Portal Usage Time Increase Potion changed to 1 minute.
   – Dimensional Portal Usage Time Increase Potions of the same type share the same cooldown.
  • The name of the Palace of Opportunity Time Recharge Potion item has been changed to Individual Daily Dimensional Portal Time Recharge Potion.
  • Removed the source information from the Unstable Accelerant Piece item description and added the wording as an item that can no longer be used.
  • Added disassembly description to the White Armored Lion item description.
 • Quest
  • Rewards for completing introductory quests and part storylines. Changed to Epic-grade set items and Epic-grade equipment upgrade materials.
  • Quest reward item level 47, 48 changed to [Bind] Legendary Sharp Equipment Box.
  • Quest Reward [Dungeon] Conquest Party Dungeon Changed from Faint Set Enhancement Rate Aid item to Rare Enhancement Rate Aid I item.
  • Add Lucky Items Aura in daily crafting quest rewards.
  • Changed dialogue content when completing some of the intro quests.
  • Improved to not change the channel. Conflict/Peace When leaving the quest area
   Increased the number of Enhancement Aura, Pioneer Tokens received for completing World Quests.
   – The maximum amount of Pioneer Token possession has been increased from 9,000. The pieces are 15,000 pieces.
   – Increased purchase limits for Pioneer Token Exchange Shop upgrade materials.
 • UI
  • Thêm Đang tải hình ảnh về nội dung mới.
  • Điều chỉnh để tách các vật phẩm cần thiết để mua vật phẩm. Mảnh vỡ/Mảnh kháng chiến Cửa hàng.
  • Cải thiện để có thể thiết lập xem hoặc không nhìn thấy sự xuất hiện của tất cả các thiết bị phong cách.
  • Cải thiện khi đăng ký vật phẩm trong giao diện người dùng thay đổi hiệu ứng ngẫu nhiên. Thông tin về các hiệu ứng có thể thay đổi ngẫu nhiên sẽ được hiển thị trong giao diện người dùng được phân tách theo cấp độ nâng cấp và cấp độ vật phẩm.

2. Các vấn đề đang chờ xử lý

 • Đã giải quyết vấn đề giật lag ở một số khu vực nhất định.
 • Phát hiện chương trình gian lận được cải thiện.

3. Cập nhật Ruby Shop

 • Xem thêm cập nhật Ruby Shop ở đây.