Bonus nạp tháng 7!

561

Bonus nạp tháng 7
Refill Rubies Luminus Random Box!

 

Chi tiết về khuyến mãi: 

Nạp tiền qua PlayMall (Chỉ dành cho Elyon) và nhận điểm để đổi lấy Luminus Random Boxes!

1 Baht = 1 điểm
Thu thập 500 điểm để đổi 1 Luminus Random Box
Collet 5000 điểm để đổi 10 + 1 Luminus Random Box

Thời gian khuyến mại: 

Thời gian: Ngày 7/7/2022 (1201 giờ) – ngày 31/7/2022 (2359 giờ) (GMT +7)
Thời gian phát item code:
Ngày 7/7/2022 (1201 giờ) – 7/8/2022 (2359H) (GMT +7)
Thời gian sử dụng item code: Ngày 7/7/2022 (1201 giờ) – 7/8/2022 (2359H) (GMT +7)

Các item khuyến mại

Đây là những item mà bạn có thể đổi bằng điểm.

Số điểm cần Phần thưởng Chi tiết
500

Luminus Random Box 1
Dùng để nhận ngẫu nhiên Luminus từ levels 1-3
5,000

Luminus Random Box 10+1
Dùng để nhận ngẫu nhiên 11 Luminus từ levels 1-3

 

 

Các điều khoản và điều kiện:

  • Điểm sẽ bị trừ mỗi khi người chơi đổi vật phẩm. Nếu người chơi vô tình đổi sai số lượng, sẽ không được hoàn lại hoặc đổi thưởng.
  • Chỉ có thể sử dụng thẻ nạp “Playmall” với bất kỳ kênh nào trong số các kênh nhất định cho Rubi trong thời gian khuyến mại. Mọi việc sử dụng số điểm đã cho ngoài thời gian khuyến mại sẽ không hợp lệ.
  • Khi mua Rubi trị giá 500 baht, người chơi sẽ nhận được 1 mã vật phẩm. Nếu người chơi chỉ muốn đổi 1 vé, họ có thể đổi vé bằng cách nhấp vào nút “Get Item Code”.
  • Item code có thể được thêm vào bất kỳ ID nào.
  • Item code chỉ sử dụng được một lần.
  • Vui lòng giữ item code cho đến khi phần thưởng được ghi có vào tài khoản của bạn và bạn đã nhận được nó.
  • PlayPark sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tranh chấp nào về kết quả sự kiện hoặc yêu cầu phần thưởng.
  • PlayPark có quyền đình chỉ hoặc thực hiện hành động chống lại bất kỳ người dùng nào bị phát hiện vi phạm các chính sách được quy định trong Điều khoản Sử dụng, Chính sách Lạm dụng Người dùng và Quy tắc Ứng xử của chúng tôi mà không cần thông báo trước.
  • PlayPark có quyền thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với những điều đã đề cập ở trên mà không cần thông báo trước.
  • Tất cả các quyết định của PlayPark là quyết định cuối cùng và ràng buộc.

Cách để thêm Item Code

1. Nhấn nút << Item Code >>

2. Đăng nhập bằng ID bạn muốn thêm Item Code vào.
3. Nhập Item Code chính xác (xxx-xxx-xxxxxxx) và nhấn OK.
4. Khi các bước trên hoàn thành, bạn sẽ có thể nhận phần thưởng thông qua Gift box của mình.