Bonus Nạp Tháng 8 (2) : Nhận Ruby và thu thập phần thưởng, nhận Luminous Random Box!

214

 

Thời gian khuyến mại : 

Thời gian khuyến mãi: 16/08, 2022 (1:00 a.m.) – 01/09, 2022 (12:59 a.m.) [GMT +8]

Khoảng thời gian nhận item code: 17/08, 2022 (1:00 a.m.) – 08/09, 2022 (12:59 a.m.) [GMT +8]

Thời hạn sử dụng item code: 17/08, 2022 (1:00 a.m.) – 16/09, 2022 (12:59 a.m.) [GMT +8]

Thông tin chi tiết: 

 • Chỉ cần dùng Cash Points để mua Ruby trong game với số tiền được chỉ định, và bạn có thể đổi Luminus Random Box.
 • Điểm sẽ được cập nhật lúc 12:00 PM ngày hôm sau sau khi mua Ruby.
 • Điểm sẽ bị trừ mỗi khi bạn đổi một vật phẩm. Ví dụ bạn tích 5000 điểm đổi lấy 500 điểm bạn sẽ còn lại 4.500 điểm.
 • 1 ID có thể nhận Item Code không giới hạn số lần.

Khuyến mãi đặc biệt dành cho người dùng sử dụng Cash để mua Ruby:
Chỉ cần tích lũy 5.000 điểm và bạn có thể đổi Luminus Random Box 10+1!

Item khuyến mãi

Đây là những item mà bạn có thể đổi bằng điểm.

Điểm yêu cầu Ảnh Chi tiết Item
500 Luminus Random Box x1
Dùng nó để nhận ngẫu nhiên 1 Luminus level 1~3.
5,000 Luminus Random Box x10+1
Dùng nó để nhận ngẫu nhiên 10+1 Luminus level 1~3.

 

 

Các điều khoản và điều kiện:

 1. Chỉ nạp tiền vào hệ thống “Playmall” bằng “kênh bất kỳ” và sử dụng để mua Ruby theo yêu cầu trong thời gian khuyến mại.
  Ví dụ: Nếu bạn có điểm trong hệ thống Playmall còn lại ngoài thời gian khuyến mãi và hãy sử dụng số điểm đó. Hệ thống sẽ không tính số lượng đó. Do đó, bạn cần nạp tiền vào Playmall bằng bất kỳ kênh nào trong thời gian khuyến mãi và sử dụng kênh đó để mua Ruby nhằm tích điểm từ chương trình khuyến mãi.
 2. Bạn có thể nhận Item Code để thêm vào trò chơi thông qua nút “Get Item Code” ngay sau khi mua “Ruby” thông qua “Playmall” với “bất kì kênh”.
 3. Item code có thể được thêm vào bất kỳ ID nào.
 4. Item code chỉ có thể sử dụng một lần.
 5. Vui lòng giữ item code cho đến khi phần thưởng được ghi vào tài khoản của bạn và bạn đã nhận được nó.
 6. PlayPark sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tranh chấp nào về kết quả sự kiện hoặc yêu cầu giải thưởng.
 7. PlayPark có quyền đình chỉ hoặc thực hiện hành động chống lại bất kỳ người dùng nào bị phát hiện vi phạm các chính sách được quy định trong Điều khoản Sử dụng, Chính sách Lạm dụng Người dùng và Quy tắc Ứng xử của chúng tôi mà không cần thông báo trước.
 8. PlayPark có quyền thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với những điều đã đề cập ở trên mà không cần thông báo trước.
 9. Tất cả các quyết định của PlayPark là quyết định cuối cùng và ràng buộc.

 

Làm thế nào để thêm Item Code

1. Nhấn nút << Item Code >>

2. Đăng nhập bằng ID bạn muốn thêm Item Code.
3. Nhập chính xác Item Code (xxx-xxx-xxxxxxx) và click OK.
4. Khi các bước trên hoàn thành, bạn sẽ có thể nhận phần thưởng thông qua Hộp quà trong trò chơi của mình.