Boost up Event : Tháng 10

336

 

Thời gian :

Thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trong suốt tháng 10 năm 2022

Chi tiết hoạt động :

Tăng cường cả ngày theo lịch trình như sau

Ngày Nhận Bonus!
Thứ Sáu hàng tuần (30 tháng 9/7, 14, 21, 28 tháng 10, 2022) Tăng 10% thành công của việc chế tạo
Thứ Bảy hàng tuần (1, 8, 15, 22, 29 tháng 10, 2022) Hunting Exp +100%
Chủ nhật hàng tuần (2, 9, 16, 23, 30 tháng 10 năm 2022) Mana EXP +100%