Đếm Ngược Năm Mới Đăng Nhập Hàng Ngày

306

Đăng nhập và nhận item miễn phí mỗi ngày!!!

Thời gian hoạt động :
30/12 2022 – 4/01 2023 (Trước bảo trì)

Chi tiết hoạt động :
1. Đăng nhập game mỗi ngày, nhận ngay vật phẩm.
2. Người chơi phải nhận thưởng theo thứ tự và không thể bỏ qua để nhận các phần thưởng khác
3. Trong trường hợp bạn đã đăng nhập nhưng không click nhận vật phẩm nếu hết thời gian sự kiện thì tất cả vật phẩm đó sẽ bị xóa.
4. 1 ID chỉ được nhận phần thưởng cho 1 nhân vật.

Day Reward Item
Image Name
30 Luminus Random Box x1
Tigris Battle Potion II x2
Hunting EXP +300% Potion (7 Days) x1
Hunting Mana EXP +300% Potion (7 Days) x1

 

Day Reward Item
Image Name
31 Radiant Luminus Box x1
Brilliant Lock Box x1
Legendary Equipment Random Effect-Changer x3

 

Day Reward Item
Image Name
1 [Bind] Level 6 Runestone Selection Chest x1
[Event] Legendary Grade Enhancement Material Box II x3
Safe Enhancement Tool x10

 

Day Reward Item
Image Name
2  Luminus Random Box x1
Storage Slot Expansion +7 x1
Pet Skill Change Ticket x5

 

Day Reward Item
Image Name
3  Luminus Random Box x1
[Event] Constellation Collection Reset Ticket x5

 

Day Reward Item
Image Name
4  Luminus Random Box x3
[Event] Legendary Grade Enhancement Material Box II x1