Điều kiện hợp nhất máy chủ Leo & Libra

589

Lịch hợp nhất máy chủ

12/1, 2023

Chi tiết hợp nhất máy chủ

 1. Máy chủ Leo & Libra được kết hợp thành Máy chủ ‘Harth’.
 2. Trong trường hợp nhân vật thuộc phe khác ID, nếu nhân vật chưa hoàn thành nhiệm vụ [Story] Return Nhân vật sẽ bị xóa khỏi hệ thống *** Quest [Story] Return là nhiệm vụ đầu tiên đến Harth Continent.
 3. Trong trường hợp mở rộng slot cho cả 2 server, nếu tổ hợp vượt quá giới hạn quy định của hệ thống Hệ thống sẽ trả lại Ruby đã dùng để mua vật phẩm và xóa các slot nhân vật còn lại theo quy định của hệ thống (9 slot nhân vật).เซิร์ฟเวอร์ Leo&Libra จะรวมกันเป็นเซิร์ฟเวอร์ ‘Harth’ Server
 4. Nếu một nhân vật vượt quá giới hạn slot, họ sẽ không thể vào Dungeon, Training Field, and Dimensional Portal.
 5. Trong trường hợp nhiệm vụ ‘[House] First Step to the Pioneers’, [Luminus], sức mạnh được thừa hưởng từ các chòm sao vẫn không thành công. Nhiệm vụ sẽ được reset và sau đó tiếp tục với nhân vật được di chuyển. Đi đến cơ sở bắt đầu (Ontari: Gray Mountain, Vulpin: Reclaimed Honor) *** Chúng tôi khuyên bạn nên hoàn thành nhiệm vụ này trước khi hợp nhất máy chủ.
 6. Tổng Dung lượng lưu trữ của nhân vật sẽ được tính trên các máy chủ có dung lượng mở rộng Dung lượng lớn nhất, chẳng hạn như máy chủ Leo với 3 dung lượng mở rộng và máy chủ Libra với một dung lượng mở rộng duy nhất. Hệ thống sẽ sử dụng hành trang máy chủ Leo và di chuyển vật phẩm từ máy chủ Libra khi gộp máy chủ.
 7. Luminus/pet sẽ được giữ nguyên nhưng trong trường hợp có nhiều hơn Khe quy định thì không thể thêm Luminus/thú cưng mới Trong trường hợp mở rộng Khe Luminus/thú cưng bằng Công cụ mở rộng, nó sẽ được hợp nhất khi hợp nhất máy chủ. ※Nhưng có thể mở rộng lên tới 50 khe, bao gồm cả các khe cơ bản. Trong trường hợp có một vị trí được mở rộng quá mức sẽ được thưởng bằng loại tiền mua (Ruby/Gear Points).
 8. Khi hợp nhất các máy chủ Constellation All sẽ bị vô hiệu hóa giữa các Constellations. tất cả được sử dụng trong máy chủ trước Sau khi hợp nhất máy chủ có thể chọn Constellations có thể được sử dụng bởi 1 sẽ không bị ảnh hưởng cho đến khi được chọn. Chòm sao để sử dụng và các hiệu ứng sẽ được hiển thị sau khi chọn chúng. Để sử dụng xong Constellation không được chọn sẽ bị xóa. Tín dụng sẽ được trao dựa trên cấp độ Luminus đã đăng ký trong Constellations đã bị xóa · Vàng được sử dụng để mở khóa. Constellations Nó không thể được trả lại ngay cả khi Constellations không được chọn sẽ bị xóa Luminus đã đăng ký trong Chòm sao thì nó sẽ không bị xóa
 9. Máy chủ tích hợp LUXURY House Sẽ không thể chuyển những ngôi nhà sang trọng và nộp thuế vì tất cả các chi phí và thuế dùng cho việc chuyển nhà đã hết. Vì vậy, nó sẽ không được đưa ra một cách riêng biệt. ※ Sau khi gộp máy chủ, tất cả biệt thự cao cấp sẽ được reset. Vì vậy, phải ký lại .
 10. Nếu có nhà trong máy chủ sẽ được hợp nhất. Mức cao nhất được sử dụng bằng cách so sánh cấp House/Production Facility/Inventory ※ House/Production Upgrade Fee Unused Facilities/Stores không sử dụng sẽ được trả lại qua mail.
 11. Tất cả dữ liệu Facility, Furniture, Landscape và Decoration sẽ được reset. Sau đó, đồ nội thất và cảnh quan sẽ được chuyển đến hộp thư. (Lưu trữ thư trong 90 ngày) · Hạt giống được trồng trong Cơ sở sản xuất hoặc Pha lê ma thuật được đặt trên Bàn thờ ban phước sẽ không được trả lại. Do đó, vui lòng thu hoạch hoặc sử dụng trước. Một lá thư sẽ được gửi đến nhân vật có cấp độ cao nhất trên máy chủ. Trường hợp bằng cấp sẽ được trao cho nhân vật được kết nối cuối cùng.
 12. Thành thạo chế tạo được tính từ mức thành thạo tối đa trong tài khoản của máy chủ sẽ được hợp nhất.
 13. Khi chế tạo các vật phẩm có thời gian chờ chế tạo Mất thời gian chờ ngắn nhất trong cùng một nhóm.
 14. Trong trường hợp của người tạo, thông tin lựa chọn được đưa vào trạng thái ban đầu. Và có thể chọn nhà sản xuất sau khi hợp nhất máy chủ. (không có thêm chi phí lựa chọn)
 15. Sử dụng Thức tỉnh Mana và EXP cao nhất trên tài khoản của bạn.
 16. Đăng ký xếp hạng khi đóng bảo trì máy chủ. sẽ dừng 1 tuần nên khi gộp server · Sau khi gộp server, Xếp hạng sẽ được đăng ký lại. Honor Points: Honor Points thu được trước khi gộp server sẽ được giữ nguyên và cập nhật theo thông tin nhận được sau khi gộp server ·Item Level: Lưu cấp vật phẩm đã có trước khi gộp server sẽ được giữ nguyên. Ngay cả sau khi hợp nhất máy chủ · Arena / Battleground / Dungeon / Treasure Room / Fishing / House: Cập nhật theo thông tin nhận được sau khi gộp server.
 17. Clan Sign up Clan/block list Clan/Clan Invite List/Clan Mission/Clan War Total Ranking (My Clan Ranking) sẽ reset.
 18. Clan Gold sẽ không được phân phối trong 2 tuần kể từ sau khi hợp nhất máy chủ. Cho đến lần bảo trì máy chủ tiếp theo
 19. Nếu bạn là thành viên của hơn 2 Clan thì tư cách thành viên sẽ được giữ nguyên theo thứ tự ưu tiên bên dưới. 1) Cùng Realm: Clan với mức đóng góp cao trong tài khoản của họ và nhóm đóng góp thấp sẽ buộc phải Withdraw ※ Example: Server A/Vulpin/Contribution 34451/Clan (A), Server B/Vulpin/Contribution 45855/Clan (B) → Combined Server / Vulpin / Clan Affiliation (B) 2) Khác Realm: Khi thực hiện bao gồm máy chủ Do đó, nếu một bang hội tham gia realm, trạng thái sẽ được giữ nguyên và bang hội đã tham gia realm trước khi thay đổi sẽ bị buộc phải rút lui. ※ Ví dụ: AServer /Ontari/Level 45 10%/Clan (A), BServer/Vulpin/Level 455%/Clan (B) → Combined Server/Ontari/Affiliated đến Clan (A) nếu có một Clan đăng ký. Ngoài Clanmà nó muốn liên kết, hãy tham gia với tư cách là thành viên. trước khi hợp nhất các máy chủ Nên kiểm tra các điều khoản liên kết. Clan/Realm thay đổi điều kiện và rời bang hội sớm hoặc xóa hoàn toàn nhân vật.
 20. Trong trường hợp clan có 0 thành viên, tất cả thành viên clan sẽ buộc phải rút lui, tên clan bị mất có thể được sử dụng lại sau khi gộp máy chủ.
 21. Sẽ không có Clan War trong tuần trước khi gộp máy chủ.
 22. Thông tin về quyền sở hữu Clan Fortress sẽ được đặt lại và chỉ quyền truy cập mà không có Pháo đài Bang hội sở hữu sẽ được tích lũy trong một tuần sau khi hợp nhất máy chủ. Danh sách các mặt hàng đã bán gần đây trong cửa hàng cũng đã được thiết lập lại.
 23. Khi gộp server Tất cả vật phẩm đã đăng ký tại Chợ sẽ bị hủy và gửi vào hòm thư của nhân vật đã đăng ký vật phẩm. (Thời gian lưu giữ thư: 90 ngày)
 24. Khi hợp nhất các máy chủ Tất cả các chi tiết giao dịch trên Exchange House sẽ bị xóa hoàn toàn. Thông tin về giá thị trường của Exchange House dựa trên thông tin của Flavis Server ※ Số tiền chưa nhận được từ Exchange House trước khi hợp nhất máy chủ. Có thể nhận được ngay cả sau khi hợp nhất máy chủ.
 25. Huân chương Danh dự có thể nhận được khi hợp nhất các máy chủ sẽ được nạp lại cùng một lúc 200 miếng
 26. Huy chương danh dự và danh hiệu kiếm được sẽ không thay đổi.
 27. Phần thưởng Callout sẽ được kết hợp vào bản ghi Callout cho đến cấp cao nhất.
 28. Check Tên Lỡ Giải Nếu bạn tham gia nhưng không nhận được phần thưởng sẽ được trao thưởng theo tiêu chí bên dưới. ※ Phần thưởng còn lại sẽ được trao. Sau khi trừ đi số tiền thưởng tích lũy tối đa được trao Số lần kiểm tra tên tích lũy trong ID đã bị xóa. ※ Ví dụ: Server A nhận danh 20 ngày/nhận thưởng ngày 5, Server B nhận danh 10 ngày/kỳ nhận thưởng ngày 10, Server C nhận danh 1 ngày/nhận thưởng Trường hợp check lần đầu- Trong 2 trường hợp sau khi gộp server, nếu check-in đủ 21 ngày và nhận thưởng vào ngày 1-10 thì nhận thưởng check-in vào ngày 11-21.
 29. Khi sáp nhập máy chủ, danh sách đen sẽ được thiết lập lại.
  ELYON Pass
  EXP Hợp nhất EXP của tất cả các máy chủ đã hợp nhất Phần thưởng Cấp miễn phí: Đặt ở cấp cao. Phiên bản miễn phí sẽ là cấp 1 ngay từ đầu và nếu được đặt thành “cấp thấp”, hầu hết người chơi sẽ nhận được phần thưởng lặp lại. Vì giá trị của máy chủ nơi người chơi không chơi là 1, do đó, nó được đặt ở mức cao. Cached: đặt ở mức thấp. Chỉ có thể mua 1 chiếc trong 1 tháng. Nhưng có thể được sử dụng trong cùng một tháng mà không cần sử dụng vật phẩm. Điều này là do nó là cấp 0 và cấp chỉ tăng khi có hàng hóa đến. Vì vậy cho phép nhận thưởng liên tục từ tất cả các máy chủ gộp được, tài khoản Server A nhận hết đến cấp 30 và tài khoản Server B nhận hết đến cấp 1 sẽ nhận được phần thưởng của Server B từ 2. Đạt 30 do EXP của nó được hợp nhất sau khi hợp nhất máy chủ. Mức thưởng sau khi máy chủ hợp nhất giữa miễn phí và lưu trong bộ nhớ cache có thể khác nhau tùy thuộc vào quyết định ở trên. Có thể thấy phiên bản miễn phí được tặng đến cấp 30 và phiên bản cache được tặng đến cấp 2.
 30. Các hành động/hiệu ứng sẽ vẫn như cũ.
 31. Vàng, Trang bị và Mã thông báo có sẵn được chia sẻ trong tài khoản máy chủ. Sau khi bảo trì gộp server Mọi thứ sẽ được đưa vào hòm đồ.
 32. Nếu Mã thông báo vượt quá số lượng nắm giữ tối đa được chỉ định trong Kho, thì không thể lấy thêm nữa ngay cả khi sử dụng các nội dung liên quan.
 33. Tất cả các vật phẩm trong Kho đồ và Khe kho đồ mở rộng vẫn giữ nguyên ngay cả sau khi hợp nhất máy chủ.
 34. Các item được gửi đến hộp thư và thời gian còn lại sẽ giữ nguyên.
 35. Danh sách bạn bè vẫn có thể được sử dụng sau khi hợp nhất máy chủ. Nhưng vì máy chủ hợp nhất có các nhân vật ở các realm khác nhau, xin lưu ý rằng nếu một realm bị thay đổi, tất cả danh sách bạn bè sẽ được đặt lại. Tương tự, Realm sẽ được đổi thành My Friends List. Nếu có ID/tên ký tự sẽ bị xóa.
 36. Tất cả danh sách chặn sẽ được reset.
 37. Tất cả các thành tích và danh hiệu máy chủ đã hợp nhất sẽ được hợp nhất. Nếu chưa nhận thưởng sẽ chỉ nhận phần thưởng cao nhất trong cùng danh sách Vì vậy hãy nhận hết phần thưởng trước khi gộp server.
 38. Cấp độ thành tích thử thách của máy chủ đã hợp nhất sẽ được cộng gộp lại với nhau.
 39. Mặc dù có những thành tích không được nhận trước khi gộp máy chủ. Nhưng nếu nhận phần thưởng tương tự trên máy chủ khác đã gộp sẽ không thể nhận lại phần thưởng đó sau khi gộp máy chủ. Vì vậy, hãy nhận hết phần thưởng trước khi gộp server.
 40. Tất cả thành tích và tiến độ trong Sổ sưu tập sẽ được trả lại cho người chơi.
 41. Thông tin thu thập và Thông thạo thủ công vẫn giữ nguyên.
 42. Nếu có một giao dịch đang hoạt động, phí lưu trữ có thể xảy ra khi hợp nhất các máy chủ. Vì vậy, nếu có thể, hãy lấy tất cả chúng trước khi bảo trì máy chủ.
 43. Nếu có các nhân vật có các cảnh giới khác nhau trong máy chủ được hợp nhất, họ sẽ được hợp nhất vào realm với một nhân vật cấp cao. (Nếu bằng cấp thì nhân vật nào có EXP cao hơn sẽ được chọn.) · Nếu cấp độ và EXP giống nhau, nó sẽ được thêm vào Realm có nhân vật được kết nối cuối cùng. Nó không được bao gồm trong EXP có sẵn nếu nó được thêm vào Realm khác. ‘[Story] Return’ sẽ được gỡ bỏ. ※ [Story] Return: Nhiệm vụ câu chuyện đầu tiên nhận được sau khi đến Harth. ‘[Story] Return’ đã được hoàn thành và Realm đã được thay đổi, nhưng thông tin về chủng tộc, ngoại hình, tên và lớp sẽ vẫn như cũ.
 44. Khi một realm được thay đổi, khu vực và Dimensional Portal ở vị trí chính xác như khu vực đã mở khóa sẽ được mở khóa. ※ Ví dụ: Nếu được mở khóa cho đến Crescent Molar Foothold, vương quốc sẽ được mở khóa thành Sunmane Foothold.
 45. Khi realm được thay đổi, tất cả các nhiệm vụ đang thực hiện sẽ bị xóa.
 46. Tất cả các nhân vật thay đổi realm sẽ được chuyển đến cơ sở bắt đầu của họ (Ontari: Gray Mountain, Vulpin: Reclaimed Honor).
 47. Không thể khôi phục các item đã được áp dụng để xóa, bán, tháo dỡ, v.v..
 48. Nhân vật thay đổi cảnh giới sẽ bị rút khỏi clan tham gia trước khi thay đổi.
 49. Nếu Clan Master bị thay đổi Realm và buộc phải rút lại Thu hồi quyền sở hữu bang hội và cấp quyền cho các thành viên bang hội có đóng góp ngay lập tức. Trong trường hợp đóng góp bằng nhau, ủy quyền sẽ tự động được cấp dựa trên ngày bang hội tham gia đầu tiên.
 50. Nếu tất cả các thành viên trong Clan thay đổi, Realm Clan sẽ tự động bị giải tán. · Tất cả thành viên clan buộc phải rút lui. Tên bang hội bị mất có thể được sử dụng lại sau khi hợp nhất máy chủ.
 51. Không thể nhận các thư trùng lặp 10.000.
 52. Cấp độ và EXP của nhân vật đang chờ xóa. Nó sẽ không xuất hiện trong lựa chọn Realm.
 53. Trong trường hợp hộp thư không đủ, hệ thống sẽ chuyển vật phẩm qua trường hợp thay đổi vùng lưu trữ