Dungeon Adventure

423

Thời gian sự kiện :

17 tháng 7 ~ 4 tháng 8, 2022 (cho đến trước khi bảo trì)

Cơ cấu :

Chỉ cần ghé thăm dungeon trong thời gian diễn ra sự kiện và bạn sẽ nhận được item [Event] Dungeon Exploration Coin” để đổi item trong Shop sự kiện Dungeon Coins

(Trong 1 ngày, bạn chỉ có thể nhận item từ sự kiện 4 lần trong ngày, và 1 lần tham gia sẽ nhận được tổng cộng 5 lần [Event] Dungeon Exploration Coins, tổng cộng 1 ngày sẽ nhận được 20 xu)

Xu [Event] Dungeon Exploration Coin có thể nhận được bằng cách mở các hộp sau khi hoàn thành dungeon

***Sau thời gian diễn ra sự kiện, tất cả item [Event] Dungeon Exploration Coin sẽ bị xóa. Vui lòng hoàn thành việc đổi item trước khi thời gian sự kiện kết thúc***

Item Mô tả
[Event] Dungeon Exploration Coin

 

Event Dungeon Exploration Coin
Item Mô tả Xu được đổi # lần có thể được đổi
Legendary Reset Scroll Selection Box 100 1
Epic Reset Scroll Selection Box 40 2
Safe Enhancement Tool 20 10
Tigris Battle Potion II 10 5
Refined Armor Enhance Stone 10 5
Refined Weapon Enhance Stone 10 5
Resurrection Scroll 10 10
Rune Powder 1 Unlimited

Bạn có thể theo dõi tin tức về sự ra mắt nhiều hơn của ELYON trên website.