[ELYON Pass] Season 6

256

Mua Elyon Pass Premium Ticket trong Ruby Shop chỉ với 1,800 Rubies!
Rất nhiều phần thưởng đang chờ đón bạn!

Thời gian bán ELYON Pass Season 6 :
1–31/12, 2022

ELYON Pass Season 6 Event Period :
1–31/12, 2022

Chi tiết hoạt động :
Một khi “Elyon Pass Premium Ticket” được kích hoạt, nhiệm vụ phải được hoàn thành để nhận được điểm tích lũy. Những điểm tích lũy này có thể được đổi thành các item khác nhau như sau:

Điều kiện tích điểm Elyon Pass :

  1. 200 điểm mỗi giờ chơi (Nếu trò chơi reset trước khi hết giờ, thời gian sẽ bắt đầu lại)
  2. 150 điểm mỗi Quest Letter (blue quest) được dùng
  3. 150 điểm mỗi đánh bại Dimensional Portal Boss
  4. 150 điểm mỗi mỗi dungeon thường (có thể được cộng dồn tối đa 4 lần mỗi ngày
  5. Giới hạn hàng ngày là 6.000 điểm
  6. Giới hạn điểm hàng tuần 37.500 điểm
  7. Trường hợp kích hoạt Elyon Pass Season 3 và bắt đầu tất cả các nhiệm vụ nhưng không hoàn thành tất cả. Nếu hết thời gian hiệu lực, tất cả các nhiệm vụ sẽ bị xóa và không thể thực hiện thêm hành động nào.
  8. Trong trường hợp hoàn thành nhiệm vụ Elyon Pass Season 3 nhưng không nhận được vật phẩm Nếu hết thời gian hiệu lực Tất cả các nhiệm vụ và vật phẩm Elyon Pass Season 3 sẽ bị xóa và không thể thực hiện thêm hành động nào.
Elyon Pass Free Elyon Pass Premium
Item Image Name Item Image Name
Dull Luminus Fragment Curious Luminus Box
Mana EXP: 10,000 (2 Hours Limited) Mana EXP: 20,000 (2 Hours Limited)
Enhancement Aura x100,000 x2 Enhancement Aura x100,000 x2
Hunting Mana EXP +200% Potion Hunting Mana EXP +300% Potion
Radiant Treasure Map Fragment Enhancement Element Token x6
Bag of 5,000 Gold Epic Equipment Random Effect-Changer x2
2022 Elyon Pass Token 2022 Elyon Pass Token
Curious Luminus Box Faint Luminus Box
Tigris Battle Potion III Tigris Battle Potion III x2
Mana EXP: 10,000 (2 Hours Limited) Mana EXP: 20,000 (2 Hours Limited)
Transcendent Stone Enhancement Aura x100,000 x3
Hunting EXP Gain +200% Potion Hunting EXP Gain +300% Potion
Roaming Meteor Fragment Roaming Meteor Fragment x2
Bag of 5,000 Gold Epic Equipment Random Effect-Changer x2
2022 Elyon Pass Token 2022 Elyon Pass Premium Token
Safe Enhancement Tool Safe Enhancement Tool x3
Blue Magic Stone x3 Golden Magic Stone
Mana EXP: 10,000 (2 Hours Limited) Mana EXP: 20,000 (2 Hours Limited)
Enhancement Element Token X2 Enhancement Element Token x6
Hunting Mana EXP +200% Potion Hunting Mana EXP +200% Potion
Artifact Enhance Stone Artifact Enhance Stone x2
Bag of 100,000 Gold Legendary Equipment Random Effect-Changer
2022 Elyon Pass Token 2022 Elyon Pass Token x2
Curious Luminus Box Faint Luminus Box
Enhancement Element Token X2 Enhancement Element Token x8
Mana EXP: 10,000 (2 Hours Limited) Mana EXP: 20,000 (2 Hours Limited)
Artifact Enhance Stone Artifact Enhance Stone x2
Hunting EXP Gain +300% Potion Hunting EXP Gain +300% Potion
Artifact Equipment Box Artifact Equipment Box
Bag of 100,000 Gold Legendary Equipment Random Effect-Changer
2022 Elyon Pass Token 2022 Elyon Pass Token
Legendary Equipment Random Effect-Changer Rudolph Outfit Box
Golden Magic Stone x3 Golden Starlight Magic Stone
Mana EXP: 10,000 (2 Hours Limited) Mana EXP: 20,000 (2 Hours Limited)
Radiant Luminus Fragment Brilliant Luminus Fragment x2
Hunting Mana EXP +300% Potion Hunting Mana EXP +300% Potion
Luminus Battle Support Box Enhancement Element Token x14
Legendary Equipment Random Effect-Changer Legendary Equipment Random Effect-Changer
2022 Elyon Pass Token 2022 Elyon Pass Premium Token
Dull Luminus Box Radiant Luminus Box

*** Enhancement Element Token dùng để đổi vật phẩm nguyên liệu nâng cấp mới.

 

Elyon Pass Shop

Image Item Name 2022 Elyon Pass Premium Token Number of Exchanges
Legendary Equipment Random Effect-Changer 1 2 Times Per 1 Month

 

Image Item Name 2022 Elyon Pass Token Number of Exchanges
[Account] Perfect Soul Shocker 1 5 Times Per 1 Month
Safe Enhancement Tool 2 10 Times Per 1 Month
Hunting EXP Gain +200% Potion 3 3 Times Per 1 Month
Hunting Mana EXP +200% Potion 3 3 Times Per 1 Month
Tigris Potent HP Recovery Potion 1 10 Times Per 1 Month
Tigris Potent Continuous HP Recovery Potion 1 10 Times Per 1 Month
Tigris Potent Energy Recovery Potion 1 10 Times Per 1 Month