Event : Constellation Attendance & Collection

359

Thời gian sự kiện :

10/11 2022 (Sau bảo trì) – 24/11 2022 (Trước bảo trì)

Chi tiết sự kiện :

1. Giảm 50% chi phí đăng ký, đặt lại và mở khóa Chòm sao.

2. Đăng nhập vào trò chơi và online trong 5 phút trong thời gian diễn ra sự kiện. Bạn sẽ nhận được các vật phẩm trong bảng bên dưới qua hộp thư.

3. Item sẽ được gửi theo số ngày đăng nhập và không thể bỏ qua các phần thưởng khác.

4. Trong trường hợp không nhận được item trong hộp thư và nếu thư hết hạn, tất cả item phần thưởng sẽ bị xóa và không thể lấy lại được.

5. Bạn chỉ có thể nhận phần thưởng cho MỘT nhân vật cho mỗi tài khoản.

Login Days Image Item Name
Ngày 1 Legendary Moment of the Steal Equipment Selection Box
x1
Ngày 2 Legendary Reset Scroll Selection Box x3
Ngày 3 Faint Luminus Box x1
Ngày 4 Legendary equipment random Effect-changer x3
Ngày 5 Legendary Equipment Random Effect-Lock x200
Ngày 6 Legendary Moment of the Steal Equipment Selection Box
x1
Ngày 7 Radiant Luminus Box x1