Event : Instruments for a Band

253

Thời gian hoạt động :
13-27/10, 2022 (Trước bảo trì)

Chi tiết hoạt động :
Online trong trò chơi trong 30 phút trong thời gian diễn ra sự kiện có thể nhận được [Event] Daily Quest Gift Box từ Điểm danh trong menu chính

Nhấp chuột phải để sử dụng [Event] Daily Quest Gift Box, bạn sẽ nhận được[Event] Score และ Faint Hero’s Energy.
Use [Event] Score to get Event quest, đến NPC Musician tại Foothold sẽ nhận [Event] Crystal with a melody

Image Item Name
[Event] Score
Faint Hero’s Energy
[Event] Crystal with a melody

dùng[Event] Crystal with a melody tại Alchemy Shelf trong “My Home” bằng cách chọn một trong 5 loại [Event] Melody of Battle bên dưới.

Image Item Name
[Event] Melody of Battle : Acceleration
เพิ่มความเร็วโจมตี 10 เป็นเวลา 15 นาที
[Event] Melody of Battle : Critical Hit Rating
เพิ่มอัตราคริติคอล 10 เป็นเวลา 15 นาที
[Event] Melody of Battle : Addititional Critical Strike Power
เพิ่มพลังโจมตีคริติคอล 10 เป็นเวลา 15 นาที
[Event] Melody of Battle : Absorb Life
เพิ่มการดูดกลืนพลังชีวิต 10 เป็นเวลา 15 นาที
[Event] Melody of Battle : Damage Reflectance
เพิ่มการสะท้อนความเสียหายขึ้น 10 เป็นเวลา 15 นาที

Tạo thành công một item [Event] Melody of Battle lần đầu tiên sẽ nhận được phần thưởng thành tích. “A Beautiful Melody
Có thể nhận được phần thưởng[Event] Instrument Box trong “Achievements & Titles” menu [U]
**Achievement reward 1 ID can only be received once**

Dùng[Event] Instrument Box để có được 5 Nội thất bên dưới

[Event] Instrument Box
Image Item Name
 [Furniture] Gong
[Furniture] Djembe
[Furniture] Palace Phonograph
[Furniture] Small Classic Piano
[Furniture] Classic Music Stand

**[Event] Score and [Event] Melody of Battle items sẽ hết hạn sau 1 ngày kể từ ngày chúng được nhận.
**Sau thời gian diễn ra sự kiện, tất cả các item được đánh dấu [Event] sẽ bị xóa. Vui lòng sử dụng các item trước khi kết thúc sự kiệnd**