Event : Paladin Level Challenge – Tăng cấp và nhận Item miễn phí

475

Thời gian hoạt động :
1–29 tháng 9, 2022 (Trước bảo trì) (GMT +8)

Chi tiết hoạt động :
1. Tạo nhân vật Paladin và thăng cấp trong thời gian diễn ra sự kiện để đạt đủ số lượng quy định để nhận vật phẩm.
2. Chỉ có 1 ID có thể nhận phần thưởng 1 lần cho mỗi cấp phần thưởng cấp.
**Đội có quyền thay đổi các điều kiện của sự kiện mà không cần thông báo trước**

Level Reward Item
Pic Name
40 Star’s Blessing (7 Days) x1
Storage Keeper Caller (7 Days) x1
General Goods Merchant Caller (7 Days) x1

 

Level Reward Item
Pic Name
45 Faint Luminus Box x1
Pet Skill Change Ticket x3