Event : Santa is coming to Harth

195

Thời gian hoạt động :
15/12, 2022- 29/12, 2022 (Trước bảo trì)

Chi tiết hoạt động :

Bắt đầu sự kiện bằng cách nói chuyện với NPC Festival Personnel tại FootHold, bạn sẽ nhận được 2 nhiệm vụ sự kiện.

– Quest 1 : [Event] Part-timer Santa Hãy online trong game đến hết 30 phút sẽ nhận được [Event] Adventurer’s Enhancement Support Box Dungeon Khi bạn mở hộp bạn sẽ nhận được [Event] Part-timer Resume Kích hoạt vật phẩm và trao quà cho Ein thay vì ông già Noel. Khi thực hiện thành công, bạn sẽ nhận được [Event] Shiny Snowflake đổi lại

– Quest 2 : [Event] Santa’s Delightful Gift Box Thu thập Hộp Quà Ông Già Noel do Ông Già Noel ném ra trong Bản Đồ Khu Xung Đột. Sau khi hoàn thành nó, bạn sẽ nhận được [Event] Shiny Snowflake đổi lại.

[Event] Shiny Snowflake sử dụng cho item trao đổi dưới đây

 

**Sau thời gian diễn ra sự kiện, tất cả các vật phẩm có chữ [Event] sẽ bị xóa. Vui lòng sử dụng các vật phẩm trước khi kết thúc thời gian sự kiện**