Event : Soulbringer Celebration

264

Thời gian hoạt động :
1/12 2022 (sau bảo trì) – 12/1 2023 (Trước bảo trì)

Chi tiết hoạt động :
Part 1
– Chỉ cần tham gia trò chơi trong thời gian diễn ra sự kiện. Bạn sẽ nhận được trang phục Soul Bringer qua hộp thư của bạn.
**Trang phục thời trang chỉ có thể được mặc bởi Soul Bringer và 1 ID chỉ có thể nhận được 1 lần**

Part 2
– Nhân vật phải từ cấp 44 trở lên.
– Sau khi online trong 60 phút, bạn có thể nhận được “[Event] The Record of an Adventure” item tại trang “Check in”. Bạn có thể nhấp chuột phải vào vật phẩm để lấy vật phẩm để bắt đầu nhiệm vụ. (Có sẵn trong tất cả các ngành nghề)

Dùng “[Event] The Record of an Adventure” để nhận “[Event] Soulbringer Equipment I~IV” và nhấp chuột phải vào item để nhận nhiệm vụ.

Quest 1 [Event] Note for an Adventure I
1. Nói chuyện với Soulbringer Instructor tại Foothold
2. Đánh bại quái vật trong Khu vực Xung đột trong Bức tường Mana và thu thập [Event] Spirit Wraith x200.

Quest 2 [Event] Note for an Adventure II
1. Nói chuyện với Fishing Manager tại Foothold
2. Thu thập[Event] Fresh Fish x20 (Kiếm được bằng cách câu cá ở Hunting Ground, không tính câu cá trong thị trấn.)

Quest 3 [Event] Note for an Adventure III
1. Nói chuyện với Eqiupment Crafting tại Foothold
2. Thu thập[Event] Product Warranty x50 (ได้จากการเก็บเกี่ยว Gentian, Oak, Iron Deposit ใน บ้าน)

Quest 4 [Event] Note for an Adventure IV
1. Nói chuyện với Good Merchart tại Foothold
2. Đánh bại Boss trong Daily Portal hoặc Forest of Ensnarement

Cả 4 nhiệm vụ khi hoàn thành sẽ nhận được phần thưởng sau :
[Event] Enhancement Material Box x1
Legendary Enhancement Rate Aid I x16
Enhancement Aura x50,000

Part 3
Khi đạt cấp độ yêu cầu của nhân vật Soulbringer Nhận thêm vật phẩm hỗ trợ miễn phí.

Level 45 [Bind] Level 6 Runestone Selection Chest x1
Safe Enhancement Tool x5

 

Level 49 Radiant Luminus Box x1
Legendary Reset Scroll Selection Box x3
Legendary Equipment Random Effect-Changer x 3