Event : Welcome New Hero

477

Chào mừng những anh hùng mới đến với vùng đất Harth với vô số item hỗ trợ để lên cấp nhanh chóng.

Thời gian hoạt động
Từ  6/10 2022, 01:01 AM tới 28/10 2022, 00:59 AM (GMT+8)

Chi tiết hoạt động
Chỉ cần đăng ký ID mới các loại và tạo nhân vật để vào game trong ngày giờ diễn ra sự kiện. Bạn có thể nhận miễn phí tất cả các item trong ngày hôm sau!!! (Ví dụ, nếu bạn vào game lần đầu tiên vào thứ 6, bạn sẽ có thể nhận được mã vật phẩm vào thứ 7 sau 12h00.)

Image Chi tiết Item
Pet Registration: Chick x1
Pets that can help collect items.
Faint Luminus Box x1
Random Luminus Grade 3.
Star’s Blessing (7 Days) x1
Special buffs that can help a lot in playing.
Storage Keeper Caller (7 Days) x1
Use it to open your Storage from anywhere.
General Goods Merchant Caller (7 Days) x1
Used to call general merchandisers
[Bind] Level 4 Runestone Selection Chest x5
Grade 4 Runestone Selection Box

 

 

Điều kiện hoạt động
1. Chỉ phải là ID mới được đăng ký trong thời gian diễn ra sự kiện.
2. 1 ID có thể nhận-sử dụng item code sự kiện 1 lần.
3. Item chỉ có thể được sử dụng với ID đã nhận.
4. Tất cả các item đã nhận không thể giao dịch.