Event : Welcome New Scorpio Hero

311

Chào đón những ANH HÙNG MỚI đến với vùng đất Harth với vô số vật phẩm hỗ trợ để lên cấp nhanh chóng!

Thời gian hoạt động
Từ 28/10 2022 01:01 am đến 25/11 2022 00:59 am (GMT+8)

Chi tiết hoạt động
Chỉ cần đăng ký ID mới các loại và tạo nhân vật để vào game trong ngày giờ diễn ra sự kiện. có thể nhận item code vào ngày hôm sau. Khi sử dụng mã, bạn sẽ nhận được tất cả các vật phẩm trong bảng này miễn phí!!! (Ví dụ: nếu bạn tham gia trò chơi lần đầu tiên vào thứ Sáu, bạn sẽ có thể nhận được item code phẩm vào thứ Bảy sau đó 01:00 am.)

Image Item và chi tiết
Pet Registration: Chick x1
Pets that can help collect items.
Faint Luminus Box x1
Random Luminus grade 3.
Star’s Blessing (7 Days) x1
Special buffs that can help a lot in playing.
Storage Keeper Caller (7 Days) x1
Use it to open your storage compartment from anywhere.
General Goods Merchant Caller (7 Days) x1
Used to call general merchandisers
[Bind] Level 4 Runestone Selection Chest x5
Choose Runestone grade 4

 

 

Điều kiện hoạt động
1. Chỉ phải là ID mới được đăng ký trong thời gian diễn ra sự kiện.
2. 1 ID có thể nhận-sử dụng mục mã sự kiện 1 lần.
3. Mã hàng chỉ có thể được sử dụng với ID đã nhận.
4. Tất cả các item đã nhận không thể được trao đổi.