Hot Time Event : Balance Arena Honor Point 200%

215

Thời gian hoạt động :

Từ 13/10, 2022 (sau bảo trì) đến 1/12, 2022 (trước bảo trì)

Chi tiết hoạt động :

Tăng 200% Điểm Honor kiếm được khi chiến thắng trong Đấu trường cân bằng trong thời gian diễn ra sự kiện.