Hot Time Event : Boost Up!!

302

Thời gian sự kiện:

27/10 2022 (sau bảo trì) – 24/11 2022 (trước bảo trì)

Chi tiết sự kiện:

Nhân EXP trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Nó sẽ được chia thành 4 kỳ như sau:

Date Details
27/10 2022 – 3/11 2022 Hunting EXP +100%
3 – 10/11 2022 Mana EXP +100%
10 – 17/11 2022 Hunting EXP +100%
17 – 24/11 2022 Mana EXP +100%