Meteor Storm Bonus Nạp 12/2022

254

Thời gian sự kiện : : 1/12 2022 (00:01 GMT+7) – 31/12 2022 (23:59 GMT+7)
Thời gian nhận item code : 1/12 2022 (12:00 GMT+7) – 7/1 2023 (23:59 GMT+7)
Thời gian sử dụng item code: 1/12 2022 (12:00 GMT+7) – 15/1 2023 (23:59 GMT+7)

Chi Tiết Khuyến Mãi :

 • Chỉ cần chi tiêu trong game, 1 Cash Point bằng 1 điểm.
 • Thu thập tất cả các điểm có thể được đổi lấy item theo các bước.
 • 1 Account ID có thể nhận Item Codes không giới hạn số lần.
 • ** Khi đến Bước 5, nó sẽ đặt lại về Bước 1 một lần nữa.
 • ** Item codes sẽ có sẵn tại 12:01 pm vào ngày tiếp theo sau khi mua hàng trong game.

Mặt hàng khuyến mãi :

Đổi item theo các bước như sau:

Step Point Image Item Name
1 200 Faint Luminus Fragment x1
2 500 Baby Angel Wings x1
3 1,000 Radiant Luminus Fragment x1
4 5,000 Brilliant Luminus Fragment x1

 

 

Các điều khoản và điều kiện:

 1. Nạp tiền sử dụng “Playmall ” với “ bất kỳ kênh ” và sử dụng xu để mua Ruby theo yêu cầu trong thời gian khuyến mãi.
  Ví dụ: Nếu bạn còn điểm trong hệ thống Playmall ngoài thời gian khuyến mãi và sử dụng số điểm đó. Hệ thống sẽ không tính số tiền như vậy. Vì vậy, bạn cần nạp Playmall với bất kỳ kênh nào trong thời gian khuyến mãi và sử dụng nó để mua Ruby để tích điểm từ khuyến mãi.
 2. Khi đổi tiền vào ELYON SEA qua hệ thống Playmall, bạn sẽ nhận được 1 điểm vào ngày hôm sau sau 01:00 sáng cho Bước 1. Nhận thưởng tương ứng với các bước. Người chơi phải nhận phần thưởng bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 và bước 5 tương ứng. Sau khi phần thưởng bước 5 được trao, phần thưởng bước 1 có thể được yêu cầu lại.
 3. Bạn có thể nhận Item Code để thêm vào trò chơi tại nút “Get Item Code” ngay lập tức sau khi mua “Golden Gourd” thông qua “Playmall” với “bất kỳ kênh”
 4. 1 Account ID có thể nhận item không giới hạn số lần.
 5. Item Code có thể được thêm vào bất kỳ Account ID.
 6. Item Codes đã dùng lại không thể được dùng lại.
 7. Mỗi lần mua và nạp vui lòng giữ lại mã nhận được mỗi lần để đề phòng mọi sự cố cho đến khi nhận thưởng.
 8. Để thêm mã hàng, vui lòng nhấn đây để biết chi tiết.
 9. Nhóm có quyền thay đổi các điều kiện và chi tiết của sự kiện mà không cần thông báo trước.
 10. Lưu ý: Nếu bạn còn điểm trong hệ thống Playmall ngoài thời gian khuyến mãi và sử dụng số điểm đó để mua bầu vàng, hệ thống sẽ không tính số dư. Do đó, bạn phải nạp tiền vào hệ thống Playmall với bất kỳ kênh nào trong thời gian khuyến mãi và sử dụng nó để mua bầu vàng để tích điểm từ khuyến mãi.

Chi tiết bạn có thể xem cách nạp và mua Ruby bằng cách nhấn ở đây.