Nạp tiền thưởng may mắn tháng 2

104

Thời gian sự kiện : 1/2, 2023 (00:01 GMT+7) – 28/2, 2023 (23:59 GMT+7)
Thời gian nhận item code : 2/2, 2023 (12:00 GMT+7) – 7/3, 2023 (23:59 GMT+7)
Thời gian sử dụng item code : 2/2, 2023 (12:00 GMT+7) – 15/3, 2023 (23:59 GMT+7)

Chi Tiết Khuyến Mãi :

 • Chỉ cần chi tiêu trong trò chơi, 1 Cash Point tương đương với 1 điểm.
 • Thu thập tất cả các điểm có thể được đổi lấy vật phẩm theo các bước.
 • 1 ID tài khoản có thể nhận Item code không giới hạn số lần.
 • ** Khi đến Bước 5, nó sẽ đặt lại về Bước 1 một lần nữa.
 • ** Mã vật phẩm sẽ có vào lúc 12:01 chiều ngày hôm sau sau khi mua hàng trong trò chơi.

Item Khuyến mãi :

Nhận ngẫu nhiên item như sau (150 điểm mỗi lần)

Image Item Name
Selection Brilliant Luminus Box x1
Selection Radiant Luminus Box x1
Brilliant Luminus Box x1
Radiant Luminus Box x1
Faint Luminus Box x1
Roaming Meteor Fragment x1
Brilliant Luminus Fragment x1
Radiant Luminus Fragment x1
Faint Luminus Fragment x1

 

 

Các điều khoản và điều kiện:

  1. Chỉ nạp tiền vào hệ thống “Playmall” với “bất kỳ kênh nào” và dùng để mua vàng theo lịch trong thời gian khuyến mãi.
   Ví dụ: Nếu bạn có điểm trong hệ thống Playmall còn lại ngoài thời gian khuyến mãi và sử dụng điểm đó để mua. Hệ thống sẽ không tính số tiền đó. Do đó, bạn cần phải nạp tiền vào hệ thống Playmall bằng bất kỳ kênh nào trong thời gian khuyến mãi và mua bầu vàng để tích điểm từ khuyến mãi.
  2. Khi đổi tiền vào game Elyon qua hệ thống Playmall, bạn sẽ nhận được 1 quyền bấm 1 BƯỚC. Nhận phần thưởng theo từng bước. Người chơi phải nhận phần thưởng bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 và bước 5 tương ứng. Sau khi phần thưởng bước 5 được trao, phần thưởng bước 1 có thể được nhận lại.
  3. có thể nhận được Item Code để thêm vào game tại nút “Get Item Code” ngay lập tức Sau khi mua “Golden Gourd” qua “Playmall” với “kênh bất kỳ
  4. 1 ID có thể nhận item không giới hạn số lần.
  5. Item code có thể được thêm vào bất kỳ ID nào.
  6. Item code đã được nạp không thể được nạp lại.
  7. Mỗi khi mua hàng và nạp tiền, vui lòng giữ lại mã nhận được mọi lúc mọi nơi để đề phòng rắc rối cho đến khi nhận được phần thưởng.
  8. Cách thêm chi tiết item code, vui lòng Nhấn ở đây.
  9. Đội có quyền thay đổi các điều kiện và chi tiết của sự kiện mà không cần thông báo trước.
  10. Chú ý: Nếu bạn có điểm trong hệ thống Playmall còn lại ngoài thời gian khuyến mãi và sử dụng điểm đó để mua bầu vàng, hệ thống sẽ không tính số dư. Do đó, bạn phải nạp tiền vào hệ thống Playmall bằng bất kỳ kênh nào trong thời gian khuyến mãi và sử dụng kênh đó để mua bầu vàng nhằm tích điểm từ chương trình khuyến mãi.

  Bạn có thể xem cách nạp tiền và mua Ruby Clicking here.