Nạp tiền thưởng tháng 9: Đổi Ruby và nhận Hộp hỗ trợ nâng cấp trang bị !!

329

Thời lượng khuyến mại : 

Thời gian khuyến mãi :1 tháng 9, 2022 (1:00 a.m.) – 16 tháng 9, 2022 (12:59 a.m.) [GMT +8]
Khoảng thời gian nhận code : 2 tháng 9, 2022 (13:00 a.m.) – 8 tháng 10, 2022 (12:59 a.m.) [GMT +8]
Khoảng thời gian sử dụng code : 2 tháng 9, 2022 (13:00 a.m.) – 16 tháng 10, 2022 (12:59 a.m.) [GMT +8]

Chi tiết Khuyến mại :

 • Chỉ cần sử dụng Cash Point để mua Ruby trong trò chơi với số tiền được chỉ định và bạn có thể đổi Luminus Random Box.
 • Điểm sẽ được cập nhật lúc 12:00 PM ngày hôm sau sau khi mua Ruby.
 • Điểm sẽ bị trừ mỗi khi bạn đổi một item. Ví dụ bạn tích được 5000 điểm và đổi lấy 500 điểm thì bạn sẽ còn lại 4.500 điểm.
 • 1 ID có thể nhận Item code không giới hạn số lần.

Khuyến mãi đặc biệt dành cho người dùng sử dụng Cash để mua Ruby :
Chỉ cần tích lũy 5.000 điểm và bạn có thể đổi “[Event] Equipment Enhancement Support Box II 10+1”

Item khuyến mãi :

Đây là những item mà bạn có thể đổi bằng điểm.

Points Image Item Details
500 [Event] Equipment Enhancement Support Box II x1
Hộp chứa các item cần thiết để tạo ra trang bị mạnh.
5,000 [Event] Equipment Enhancement Support Box II 10+1 x1
A box containing the items needed to make 10+1 Strong Equipment. Use to get 10+1 items at once.

 

Equipment Enhancement Support Box II Details
Safe Enhancement Tool Radiant Treasure Map Fragment
Unstable Weapon Enhancement Stone Unstable Armor Enhancement Stone
Weapon Enhancement Reset Scroll Armor Enhancement Reset Scroll
Weapon Enhancement Reset Scroll Armor Enhancement Reset Scroll
Epic Equipment Stat-Change

 

Các điều khoản và điều kiện:

 1. Topup using “Playmall ” with “ any channel ” and use coins to buy Ruby as required within the promotion period.
  Ví dụ: Nếu bạn có điểm trong hệ thống Playmall còn lại ngoài thời gian khuyến mãi và sử dụng số điểm đó. Hệ thống sẽ không tính số tiền như vậy. Do đó, bạn cần nạp tiền vào Playmall bằng bất kỳ kênh nào trong thời gian khuyến mãi và sử dụng kênh đó để mua Ruby nhằm tích điểm từ chương trình khuyến mãi.
 2. You can receive an Item Code to add in the game via the “Get Item Code” button immediately after purchasing “Ruby” via “Playmall” with “any channel”.
 3. Item code có thể được đổi bằng bất kỳ ID nào.
 4. Item code chỉ sử dụng được một lần.
 5. Vui lòng giữ item code cho đến khi phần thưởng được ghi vào tài khoản của bạn và bạn đã nhận được nó.
 6. PlayPark sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tranh chấp nào về kết quả sự kiện hoặc yêu cầu giải thưởng.
 7. PlayPark có quyền đình chỉ hoặc thực hiện hành động chống lại bất kỳ người dùng nào bị phát hiện vi phạm các chính sách được quy định trong Điều khoản Sử dụng, Chính sách Lạm dụng Người dùng và Quy tắc Ứng xử của chúng tôi mà không cần thông báo trước.
 8. PlayPark có quyền thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với những điều đã đề cập ở trên mà không cần thông báo trước.
 9. Tất cả các quyết định của PlayPark là quyết định cuối cùng và ràng buộc.

 

Cách thêm Item code :

1. Nhấn nút << Item Code >>

2. Đăng nhập bằng ID bạn muốn thêm Item Code .
3. Nhập item code chính xác (xxx-xxx-xxxxxxx) và nhấn OK.
4. Khi các bước trên hoàn thành, bạn sẽ có thể nhận phần thưởng thông qua Hộp quà trong trò chơi của mình.