Phần thưởng đăng nhập hàng ngày & online

622

Thời gian sự kiện:

7/7 2022, 1300H – 4/8 2022, 0800H (Trước khi bảo trì máy chủ)

Chi tiết sự kiện:

 1. Đăng nhập vào game mỗi ngày để nhận item (Kiểm tra Giftbox)
 2. Người chơi phải nhận được phần thưởng tương ứng của họ. phần thưởng không thể bị bỏ qua.
 3. Sau khi sự kiện kết thúc, các item không được đổi trong thời gian quy định sẽ bị loại bỏ.
 4. 1 ID chỉ có thể đổi phần thưởng cho 1 nhân vật. 
Ngày Phần thưởng
Item Chi tiết
1 Enhance Stone Selection Box (x 2)
2 Sandy Foothills Reward Box Key (x 2)
3 Hunting Mana EXP +100% Potion (7 Day)
4 Safe Enhancement Tool
5 Death EXP Recovery Scroll
6 Big Rune Powder Pouch
7 Faint Luminus Fragment
8 Rare Reset Scroll Selection Box
9 Transcendent Stone (x 2)
10 Hunting EXP Gain +200% Potion (Limited) 
11 [Account] Refined Enhance Stone Selection Box
12 Resurrection Scroll
13 Luminus Battle Support Box
14 Level 2 Transc. Runestone Selection Box
15 Epic Reset Scroll Selection Box
16 Unstable Catalyst Fragment
17 Dimensional Portal (Daily) Usage Time Increase Potion
18 Safe Enhancement Tool (x 2)
19 Death EXP Recovery Scroll
20 Large Rune Powder Pouch
21 Faint Luminus Fragment (x 2)
22 Epic Equipment Random Effect-Changer
23 [Account] Perfect Soul Shocker
24 Hunting EXP Gain +200% Potion (Limited) 
25 [Account] Refined Enhance Stone Selection Box (x 2)
26 Resurrection Scroll
27 Luminus Battle Support Box (x 2)
28 Level 4 Runestone Selection Chest

 

 

Thời gian sự kiện:

7/7 2022, 1300H – 4/8 2022, 0800H (Trước khi bảo trì máy chủ)

Chi tiết sự kiện:

 1. Online trong một khoảng thời gian và nhận được phần thưởng!
 2. Khi một ngày mới bắt đầu, thời gian online sẽ reset.
 3. Sau khi sự kiện kết thúc, các item không được đổi trong thời gian quy định sẽ bị loại bỏ.
 4. 1 ID chỉ có thể đổi phần thưởng cho 1 nhân vật. 
Duy trì Phần thưởng
Item Chi tiết
30 phút Treasure Map Fragment
60 phút Laurel Wreath Piece x 10
90 phút [Account] Weapon Enhance Stone (x 2)
120 phút [Account] Armor Enhance Stone ( x 2)
150 phút Radiant Hero’s Energy

 

Các điều khoản và điều kiện:

 • PlayPark sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tranh chấp nào về kết quả sự kiện hoặc yêu cầu phần thưởng.
 • PlayPark có quyền đình chỉ hoặc thực hiện hành động chống lại bất kỳ người dùng nào bị phát hiện vi phạm các chính sách được quy định trong Điều khoản Sử dụng, Chính sách Lạm dụng Người dùng và Quy tắc Ứng xử của chúng tôi mà không cần thông báo trước.
 • PlayPark có quyền thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với những điều đã đề cập ở trên mà không cần thông báo trước.
 • Tất cả các quyết định của PlayPark là quyết định cuối cùng và ràng buộc.

 

Vui lòng ghé ELYON để biết thêm thông tin chi tiết.