Sky Crystal Harvest Festival

326

Thời gian hoạt động :
29/9 2022 – 13/10 2022 (Trước bảo trì)

Chi tiết hoạt động :
1. Chỉ cần khai thác Sky Crystal Ore trên Sky Island ở Lục địa Harth (Bản đồ chung) trong thời gian sự kiện sẽ có cơ hội nhận được [Event] Sky Crystal Token có thể được sử dụng để đổi các item trong cửa hàng sự kiện Sky Crystal Token Shop.
2. Giảm 50% thời gian xuất hiện của tất cả Sky Crystals.
3. Trong thời gian diễn ra sự kiện, Điểm Mastery +1 sẽ được cộng để thu thập Sky Crystals.
4. Trong thời gian diễn ra sự kiện, bạn có thể thu thập Sky Crystals với bất kỳ màu nào mà không giới hạn Mastery.

*** Ví dụ Sky Crystal  Blue Sky Crystal
**Sau thời gian diễn ra sự kiện, tất cả các vật phẩm [Sự kiện] Sky Crystal Token sẽ bị xóa. Vui lòng hoàn thành việc đổi vật phẩm trước khi thời gian sự kiện kết thúc**

Image Item Name
[Event] Sky Crystal Token

 

Sky Crystal Token Shop
Image Item Name Exchange Coin Amount
[Furniture] Leaf Rug 30
1
[Furniture] Wall Fan 30 1
Brilliant Enhancement Slot Restoration Scroll Piece 100 2
Enhancement Slot Restoration Scroll Box 50 3
[Account] Blessed Enhance Stone Box 30 3
Tigris Battle Potion II 25 5
Magic Stone Box
10 10
Rune Powder 1 Unlimited