Sự kiện : Harvest Festival

307

Thời giansự kiện :
18 tháng 8 – 1 tháng 9 năm 2022 (Trước bảo trì)

Chi tiết hoạt động :
Chỉ cần câu cá, đào đất, chặt gỗ, thu thập thảo mộc, thu thập Sky Crystals ở lục địa Harth (bản đồ chung) trong thời gian diễn ra sự kiện, sẽ có cơ hội nhận được [Event] Harvest Festival Token để đổi item trong Harvest Festival Token Shop Event Shop

**Sau thời gian sự kiện, tất cả [Event] Harvest Festival Token sẽ được gỡ bỏ. Vui lòng hoàn thành tất cả các trao đổi item trước khi thời gian sự kiện kết thúc. **

Item Tên
[Event] Harvest Festival Token

 

Harvest Festival Token Shop
Item Tên Số lượng xu cần thiết để quy đổi Số lượng tối đa có thể đổi được
[Furniture] Wall Air Conditioner
30
1
[Furniture] Yut Game Board
30 1
[Bind] Level 5 Runestone Selection
100 1
[Account] Refined Enchance Stone
10 5
[Event] Hunting EXP Gain +200% Potion
30 3
Hunting Mana EXP +100% Potion
20 5
Magic Stone Box
10 10
Rune Powder 1 Không giới hạn