[Sự kiện Khởi động] Secret Celebration Shop!

527

Thời giansự kiện:

7/7 2022, 1300H – 21/7 2022, 0800H (Trước khi bảo trì máy chủ)

Chi tiết sự kiện:

Hoàn thành ” Quest Letter(Blue Quest) “ trong khoảng thời gian của sự kiện để nhận được OBT Celebration Coin “. Những đồng xu này có thể được sử dụng để đổi lấy các item trong Secret Celebration Shop!

Phần thưởng Chi tiết
[Event] OBT Celebration Coin

 

Secret Celebration Shop
Items Chi tiết Xu để đổi Giới hạn quy đổi
Level 4 Runestone Selection Chest 50 1
Unstable Catalyst Fragment 50 1
Legendary Equipment Random Effect – Changer 100 1
Epic Equipment Random Effect – Changer 30 3
[Event] Hunting EXP Gain +200% Potion 20 5
[Account] Refined Enhance Stone Selection BOX 20 5
Magic Stone Box 10 10
Rune Powder 1 Unlimited

 

Các điều khoản và điều kiện:

  • Sau khi sự kiện kết thúc, tất cả xu sẽ bị xóa khỏi trò chơi. Vui lòng sử dụng hết trước khi kết thúc sự kiện.
  • PlayPark có quyền đình chỉ hoặc thực hiện hành động chống lại bất kỳ người dùng nào bị phát hiện vi phạm các chính sách được quy định trong Điều khoản Sử dụng, Chính sách Lạm dụng Người dùng và Quy tắc Ứng xử của chúng tôi mà không cần thông báo trước.
  • PlayPark có quyền thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với những điều đã đề cập ở trên mà không cần thông báo trước.
  • Tất cả các quyết định của PlayPark là quyết định cuối cùng và ràng buộc.

 

Bạn có thể theo dõi tin tức về ELYON ở đây!